ĐHSPHN - Nguyễn Nữ Tâm An
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3443 - Lastest Update: 2/20/2020

Tiến sĩ Nguyễn Nữ Tâm An

Position Giảng viên chính
Telephone 0983265711
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email nguyennutaman@gmail.com
Language Tiếng Anh (Đại học),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/annnt

Biography / Background

 • Giáo dục đặc biệt trẻ Rối loạn phổ tự kỉ
 • Đánh giá trẻ khuyết tật phát triển
 • Phương pháp trị liệu và giáo dục trẻ khuyết tật phát triển
 • Lí luận dạy học cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt
 • Dạy học đọc hiểu cho trẻ khuyết tật

Qualifications

  Employment History

  • 2005 - nay, , Khoa Giáo dục đặc biệt - ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • , Cử nhân, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • , Cử nhân, Đại học Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • , Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • , Tiến sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular

  Projects

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Thuộc Chương trình (nếu có)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

  1.Giáo dục chống lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật (chủ nhiệm)

  2006-2007

  Ngày sáng tạo Việt Nam

  Đã nghiệm thu

  2. Xây dựng phần mềm và cẩm nang giáo dục giới tính cho trẻ em gái thiệt thòi (chủ nhiệm)

  2007-2008

  Quỹ sáng kiến giáo dục

  Đã nghiệm thu

  3. Nghiên cứu ứng dụng chương trình can thiệp hành vi cho trẻ tự kỉ của Catherine Maurice trong can thiệp cho trẻ tự kỉ tại Hà Nội (chủ nhiệm)

  2010-2013

  Đề tài cấp

   cơ sở

  Đã nghiệm thu

  4. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ RLPTK (chủ nhiệm)

  2017 - 2018

  Đề tài cấp bộ

  Đã nghiệm thu

  5.Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật phát triển và tự kỉ (tham gia)

  2010 - 2011

  Dự án TRIG

  Đã nghiệm thu

  6.Áp dụng phương pháp TEACCH trong giáo dục và trị liệu cho trẻ rối loạn tự kỉ (thư ký đề tài)

  2010 - 2013

  Đề tài cấp bộ

  Đã nghiệm thu

  7. Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỉ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn 2011 – 2020 (thư ký đề tài)

  2011-2015

  Đề tài cấp nhà nước

  Đã nghiệm thu

  8. Biện pháp quản lý hành vi trẻ tự kỷ học hòa nhập mầm non (B2015 – 37 – 36) - Tham gia

  2015 - 2016

  Đề tài cập bộ

  Đã nghiệm thu

  9. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình giáo dục giới tính cho trẻ em khuyết tật trí tuệ tại khu vực miền núi phía Bắc (B2016-TNA-21) - Tham gia

  2016 - 2017

  Đề tài cấp bộ

  Đã nghiệm thu

  10. Giáo dục kĩ năng sống cho hóc sinh KTTT và RLPTK học hòa nhập trong các trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội thông qua tiết học hỗ trợ cá nhân - Tham gia

  2017-2018

  Đề tài cấp sở

  Đã nghiệm thu

  Publications / Books

  1. Quản lý hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ (tham gia), NXB ĐHSP Hà Nội, 2014

  2. Hướng dẫn chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỉ - sách dành cho cha mẹ và giáo viên (biên soạn), NXB Văn hóa thông tin, 2014

  3. Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ RLPTK ở VN – Dành cho cha mẹ và người chăm sóc (đồng chủ biên), NXB Đại học quốc gia, 2019

  4. Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ RLPTK ở VN – Dành nhân viên và kỹ thuật viên can thiệp (đồng chủ biên), NXB Đại học quốc gia, 2019


  Workshop papers

  TT

  Tên công trình

  (bài báo, công trình...)

  Là tác giả hoặc 

  là đồng tác giả

  công trình

  Nơi công bố

  (tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

  Năm công bố

  1

  Tạp chí quốc tế
  1

  Assessment of Basic Factors of Current Classes for Children with Autism Spectrum Disorders in Vietnam

  Tác giả

  American Journal of Educational Research, vol.7, no.1, p19-23.

  2019

  2

  Tạp chí quốc gia
  2

  Bước đầu ứng dụng phương pháp TEACCH trong can thiệp cho trẻ tự kỉ tại Hà Nội

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục số 217

  Tr17-19,27

  2009

  3

  Nghiên cứu phương pháp phát triển kĩ năng đọc hiểu cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 11/2012

  Tr47-49

  2012

  4

  Ứng dụng chương trình can thiệp của Catherine Maurice trong can thiệp cho trẻ tự kỉ

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục số 299

  Tr31-33

  2012

  5

  Một số vấn đề cơ bản trong chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ

  Tác giả

  Tạp chí khoa học – ĐH quốc gia Hà Nội số 3

  Tr143-147

  2012

  6

  Thực trạng và biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh tiểu học rối loạn phổ tự kỉ

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 6/2013

  Tr61-63

  2013

  7

  Năng lực trí tuệ - yếu tố quan trọng để dự báo khả năng đọc hiểu của học sinh rối loạn phổ tự kỷ

  Tác giả

  Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội số 58

  Tr156-164

  2013

  8

  Thực nghiệm mô hình giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỉ bậc học mầm non

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 12/2013, Tr68-69,90

  2013

  9

  Nghiên cứu đặc điểm hành vi thích ứng của học sinh rối loạn phổ tự kỉ cấp tiểu học

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 8/2014

  Tr66-68

  2014

  10

  Điểu chỉnh trong dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hoà nhập

  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 6BC, 2015, Tr81-87

  2015

  11

  Nghiên cứu mức độ sẵn sàng học hoà nhập của trẻ tự kỉ lứa tuổi mầm non

  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 8BC, 2015, Tr147-152

  2015

  12

  Nhận định của giáo viên về điểm mạnh và hạn chế của học sinh rối loạn phổ tự kỉ học hòa nhập tiểu học

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục

  Số đặc biệt kỳ 2 tháng 6/2016, Tr127-129,114

  2016

  13

  Các lý thuyết tâm lí giải thích rối loạn phổ tự kỉ và hướng vận dụng trong can thiệp

  Đồng tác giả

  Tạp chí khoa học số 9AB, Tr103-112

  2017

  14

  Các phương pháp có căn cứ khoa học trong can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 9AB, tr248-253

  2017

  15

  Hình thành kĩ năng hoàn thành nhiệm vụ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua phương pháp TEACCH

  Đồng tác giả

  Tạp chí khoa học số 9AB, Tr407-415

  2017

  16

  Mô hình góc học tập cá nhân tại lớp học chuyên biệt dành cho trẻ RLPTK

  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 5B, Tr30-35

  2018

  17

  Quy trình sử dụng video làm mẫu dạy kĩ năng chơi cho trẻ RLPTK mức độ nhẹ

  Đồng tác giả

  Tạp chí khoa học số 5B, Tr42-47

  2018

  18

  Kết hợp PECS và ABB/VB trong can thiệp giao tiếp cho trẻ RLPTK

  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 63, Tr239-247

  2018

  19

  Tổ chức hoạt động chơi phát triển kĩ năng luân phiên cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi

  Đồng tác giả

  Tạp chí khoa học số 63, Tr436-443

  2018

  20

  Tổng quan nghiên cứu các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ RLPTK

  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 64, tr96-106

  2019

  3

  Hội nghị quốc tế
  21

  Models early intervention for children with ASD in Vietnam

  Đồng tác giả

  Poster hội nghị tự kỉ thế giới tổ chức tại Trung Quốc

  IMFAR – Shanghai

  2015

  22

  Phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ can thiệp sớm chuyên nghiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Đồng tác giả

  Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hoá dịch vụ công tác xã hội” ISBN:978-604-73-3841-2, Tr240-245

  2015

  23

  Основные проблемы раннего 

  вмешательства при аутизме сегодня во Вьетнаме, Актуальные вопросы обеспечения качества специалистов в профессиональных образовательных организациях. Материалы  XVII Всерос.

  Những thách thức cơ bản đối với công tác can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay/

  Đồng tác giả

  научной  практической кофереции (Воронеж, 19-го мая 2016 г, ВГПГК - 2016 Ч.1)

  ISBN 978-5-902348-61-X, Tr40-49

  2016

  24

  Các hướng tiếp cận chính trong can thiệp giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về giáo dục trẻ rối loạn phát triển, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức, Tr302-315

  2017

  25

  Thực trạng nhu cầu giáo dục của trẻ khuyết tật qua kết quả khám sàng lọc tại tỉnh Quảng Ngãi

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về giáo dục trẻ rối loạn phát triển, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức, Tr596-606

  2017

  4

  Hội nghị quốc gia
  26

  Vấn đề đào tạo và bồi dưỡng GV dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỉ hiện nay

  Tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giáo dục đặc biệt ở Việt Nam – kinh nghiệm và triển vọng” NXB ĐHSP HN, Tr70-78

  2011

  27

  Tổng quan các nghiên cứu về sử dụng phương pháp ABA trong can thiệp cho trẻ tự kỉ và hướng vận dụng vào Việt Nam

  Tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giáo dục đặc biệt ở Việt Nam – kinh nghiệm và triển vọng”, NXB ĐHSP HN, Tr268-273

  2011

  28

  Một số biện pháp trị liệu âm nhạc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học “20 năm giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam”, Tr461-465

  2015

  29

  Tổng quan một số chương trình đào tạo liên quan đến RLPTK trên thế giới và đề xuất phát triển các chương trình đào tạo ở Việt Nam

  Đồng tác gỉa

  Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Ứng dụng tâm lý, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển”, NXB Thế giới ISBN: 978-604-77-3372-9, tr28-38

  2017

  30

  Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại khoa giáo dục đặt biệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Ứng dụng tâm lý, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển”, NXB Thế giới ISBN: 978-604-77-3372-9, tr39-46

  2017

  31

  Ứng dụng phương pháp TEACCH trong thiết kế tiết dạy học cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ


  Tác giả

  Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Ứng dụng tâm lý, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển”, NXB Thế giới ISBN: 978-604-77-3372-9, tr364-371

  2017

  32

  Ảnh hưởng của khả năng ngôn ngữ đến kĩ năng đọc hiểu của học sinh rối loạn phổ tự kỉ

  Tác giả

  Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Trị liệu ngôn ngữ, lời nói, giao tiếp: đánh giá và hỗ trợ giáo dục hòa nhập”

  2017

  33

  Tổng quan các hướng tiếp cận chính trong can thiệp cho trẻ RLPTK

  Đồng tác giả

  Hội nghị khoa học cán bộ trẻ toàn quốc

  ISBN

  2018

  34

  Khiếm khuyết tâm ý ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ: Đánh giá và can thiệp hỗ trợ

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ rối loạn phát triển? – NXB ĐHQG HN

  2019

  35

  Khiếm khuyết về chức năng điều hành của trẻ rối loạn phổ tự kỉ: Đánh giá và thiết kế hoạch động hỗ trợ

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ rối loạn phát triển? – NXB ĐHQG HN

  2019

  36

  Sử dụng công cụ AIRS hỗ trợ lựa chọn hướng tiếp cận can thiệp cho trẻ RLPTK

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo quốc tế về rối loạn phát triển lần 2 – NXB dân trí

  2019

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top