ĐHSPHN - Lê Đức Ánh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 12336 - Lastest Update: 5/16/2022

Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đức Ánh

Position
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email anhld (at) hnue.edu.vn
Language English (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/anhld

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2002 - nay, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà nội

  Science Awards

  • 2012,Bằng khen của thành đoàn Hà nội cho thành tích NCKH 2010-2012
  • 2012,Giấy khen của Hiệu trưởng ĐHSP HN cho thành tích xuất sắc trong NCKH 2010-2012

  Education

  • 2010, Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme, Technische Universität Dresden - TUD, Advisor: Prof. Dr. phil. habil. Peter Fulde, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2005, Viện Vật lí và Điện tử, , Advisor: PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn, Level: Master, Type: Regular
  • 2002, Hanoi National University of Education (Vietnam), Trường Đại học Sư phạm Hà nội, Advisor: PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2018, Chủ nhiệm đề tài, Chuyển pha Mott và các pha trật tự tầm xa trong một số hệ điện tử tương quan đa thành phần trên mạng quang học, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia,
  • 2014-2016, Thành viên nghiên cứu chủ chốt, Chuyển pha Mott và trật tự từ trong một số hệ phức hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia,
  • 2014-2015, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tính chất truyền dẫn trong mô hình Hubbard lấp đầy một nửa trên mạng tổ ong ở nhiệt độ hữu hạn, Trường Đại học Sư phạm Hà nội,
  • 2012-2014, Thành viên nghiên cứu chủ chốt, Tương quan điện tử và sự chuyển pha trong một số hệ phức hợp, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia,
  • 2011-2013, Chủ nhiệm đề tài, Một số tính chất của chuẩn hạt trong hệ 5f, Trường Đại học Sư phạm Hà nội,
  • 2006-2008, Tham gia đề tài, Lý thuyết các quá trình truyền dẫn trong bán dẫn từ pha loãng, Viện Vật lí và Điện tử,
  • 2004-2005, Tham gia đề tài, Tương tác quang tử, điện tử trong hệ phức hợp, Viện Vật lí và Điện tử,
  • 2001-2003, Tham gia đề tài, Những hiệu ứng mới trong vật lí lượng tử, Viện Vật lí và Điện tử,

  Publications / Books

  • 2020, Thanh-Mai Thi Tran, Duc-Anh Le, Tuan-Minh Pham, Kim-Thanh Thi Nguyen, and Minh-Tien Tran, Impact of magnetic dopants on magnetic and topological phases in magnetic topological insulators, PHYSICAL REVIEW B, 102, 205124
  • 2019, Anh-Tuan Hoang, Thi-Hai-Yen Nguyen, Duc-Anh Le, Metal-insulator phase diagram of the half-filled Anderson-Hubbard model, Physica B: Condensed Matter, 570, 320
  • 2019, NGUYEN THI HAI YEN, LE DUC ANH, HOANG ANH TUAN, NGUYEN TOAN THANG AND TRAN THI THU TRANG, MOTT TRANSITION IN THE MASS IMBALANCED IONIC HUBBARD MODEL AT HALF FILLING, Communications in Physics, 29, 305
  • 2018, Anh-Tuan Hoang, Thi-Hai-Yen Nguyen, Duc-Anh Le, Electronic phase diagram in the half-filled ionic Hubbard model with site-dependent interactions, Physica B, 531 , 110–113
  • 2018, Duc-Anh Le, Minh-Tien Tran, Thi-Thanh-Mai Tran, Thi-Thao Nguyen, Thi Huong Nguyen, Anh-Tuan Hoang, Phase transitions in the Haldane-Hubbard model within coherent potential approximation, Physica B, 532 , 139–143
  • 2018, Duc-Anh Le, Thi-Thu-Trang Tran, Anh-Tuan Hoang, Toan-Thang Nguyen, MinhTien Tran, Mass-imbalanced Hubbard model in optical lattice with site-dependent interactions, Physica B, 532, 204–209
  • 2016, Hoàng Anh Tuấn và Lê Đức Ánh, Critical Behavior near the Mott Transition in the Half-filled Asymmetric Hubbard Model, Physica B, 485, 121
  • 2016, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Thu Trang và Lê Đức Ánh, Two-component Fermions in Optical Lattice with Spatially Alternating Interactions, Journal of the Physical Society of Japan, 85, 104702
  • 2016, Hoàng Anh Tuấn, Trần Thị Thu Trang và Lê Đức Ánh, Mott Transition in the Asymmetric Hubbard Model at Half-filling: Equation of Motion Approach, J. Kor. Phys. Soc., 68, 238
  • 2016, Trần Minh Tiến, Nguyễn Hồng Sơn và Lê Đức Ánh, Emergence of magnetic topological states in topological insulators doped with magnetic impurities, Phys. Rev. B, Vol. 93, 155160
  • 2015, Lê Đức Ánh và Trần Minh Tiến, Mott transitions in a three-component Falicov-Kimball model: A slave boson mean-field study, Phys. Rev. B, 91, 195144
  • 2015, Lê Đức Ánh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Hương và Hoàng Anh Tuấn, Transport Properties of the Hubbard Model on a Honeycomb Lattice, Journal of Science of HNUE, Vol. 60, 156
  • 2014, Lê Đức Ánh, Mott Transition in the Dynamic Hubbard Model within Slave Boson Mean-field Approach, Mod. Phys. Lett. B, Vol. 28, No. 10, 1450078
  • 2014, Lê Viết Hòa, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Đức Ánh, Phase transition in asymmetric nuclear matter in one-loop approximation, Journal of Science of HNUE, Vol. 59, 52
  • 2013, Lê Đức Ánh, Mott Transition in the Half-filled Hubbard Model on the Honeycomb Lattice within Coherent Potential Approximation, Mod. Phys. Lett. B, Vol.27, No.8, 1350046
  • 2013, Lê Đức Ánh và Hoàng Anh Tuấn, Mott Transition of the Half-filled Hubbard Model in a Two-dimensional Frustrated Lattice, Comm. Phys., Vol.23, No. 1, 49
  • 2013, Lê Đức Ánh, Trần Thị Thu Trang và Hoàng Anh Tuấn, Coherent Potential Approximation Study of the Mott Transition in Optical Lattice System with Site-dependent Interactions, Eur. Phys. J. B, Vol. 86, 503
  • 2013, Lê Viết Hòa, Lê Đức Ánh, Đặng Thị Minh Huệ, The properties of the asymmetric nuclear matter, Journal of Science of HNUE, Vol. 58, 125
  • 2013, Vũ Kim Thái, Lê Đức Ánh, Hoàng Anh Tuấn, ERRATUM, Comm. Phys., Vol. 23, 192
  • 2012, Lê Đức Ánh và Hoàng Anh Tuấn, Phase Transition In The Half-filled Ionic Hubbard Model: Mean-field Slave Boson Study, Mod. Phys. Lett. B, Vol.26, No.3, 1150016
  • 2012, Lê Đức Ánh và Hoàng Anh Tuấn, Mott Transitions in the 2-band Hubbard Model: a Coherent Potential Approximation study, Comm. Phys., Vol.22, No.3, 223
  • 2012, Lê Viết Hòa, Lê Đức Ánh, The Equations of State of Asymmetric Nuclear Matter, Journal of Science of HNUE, Vol. 57, No. 7, 106
  • 2012, Trần Hữu Phát, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Viết Hòa, Lê Đức Ánh, Đinh Thanh Tâm, Phase Transition of Asymmetric Nuclear Matter, Nucl. Sci. Tech. , No.1, 1
  • 2012, Vũ Kim Thái, Lê Đức Ánh và Hoàng Anh Tuấn , Effect Of The Direct Exchange Interaction Between Magnetic Impurities On Magnetization In Diluted Magnetic Semiconductors, Comm. Phys., Vol.22, No.1, 53
  • 2012, Vũ Kim Thái, Lê Đức Ánh và Hoàng Anh Tuấn, Curie Temperature Of Diluted Magnetic Semiconductors: The Influence Of The Antiferromagnetic Exchange Interaction, Comm. Phys., Vol.22, No.2, 141
  • 2011, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hải Yến và Lê Đức Ánhen, Duc-Anh Le, Metal–insulator transitions of fermionic mixtures with mass imbalance in disordered optical lattice, Modern Physics Letters B , 35, 2150357
  • 2010, Duc-Anh Le, Electrons in 5f Systems, , Dresden, Techn. Univ., Diss.,, , 1-120
  • 2009, 20. Le Duc Anh, Peter Fulde, Sebastien Burdin, Gertrud Zwicknagl, The local/non-local duality of 5f electrons in actinide compounds: A mean-field study, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, ISSN 0420-0195, INIS , Volume 41, INIS Issue17, Reference Number 41043568
  • 2009, Duc-Anh Le, The local/non-local duality of 5f electrons in actinide compounds: A mean-field study, International Max Planck Research School “Dynamical Processes in Atoms, Molecules and Solids” Seminar, 1 - 3. April ,
  • 2008, Duc-Anh Le, Eletrons in Atinides Systems, Meeting of the Scientic Evaluation Committee, Dresden, MPIPKS, July 4 , 30
  • 2007, Hoàng Anh Tuấn và Lê Đức Ánh, Optical Conductivity Of Diluted Magnetic Semicondutors A_{1-x}Mn_xB, Comm. Phys. , Suppl. 17, 116
  • 2007, Hoàng Anh Tuấn và Lê Đức Ánh, Optical conductivity of (III; Mn)V diluted magnetic semiconductors, Mod. Phys. Lett. B, Vol.21, No.2 & 3, 69
  • 2006, Hoang Anh Tuan, Doan Thi Hai Quynh and Le Duc Anh, , 6th National Conference on Physics, , 40
  • 2006, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Ánh, và Nguyễn Toàn Thắng, Ng’s ansatz theory of the anomalous Kondo effect in an quantum dot, Comm. Phys., Vol.16, No. 4, 209
  • 2006, Lê Đức Ánh, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Toàn Thắng, Transport through an asymmetrically coupled Kondo quantum dot , Proceedings of the Sixth Recontres du Vietnam, , , p 63-66
  • 2005, Hoàng Anh Tuấn và Lê Đức Ánh, CPA density of states and condutivity in diluted magnetic semicondutors A1-xMnxB, Comm. Phys., Vol.15, No.4, 199
  • 2005, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Ánh, và Nguyễn Toàn Thắng, Charge Ordering in 2D Checkerboard Pyrochlore Lattice, Comm. Phys., Vol.15, No.2, 120
  • 2004, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Ánh và Nguyễn Toàn Thắng, Charge Ordering in Pyrochlore Lattices in the Strong Correlation Limit, Proceedings of the 9th Asia Pacific Physics Conference, , 447 (GPXB: 5-1496/XB-QLXB)
  • 2004, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Ánh, Phạm Tuấn Minh và Nguyễn Toàn Thắng, A dynamical coherent potential approximation for ferromagnetism in diluted magnetic semiconductors, Proceedings of the 9th Asia Pacific Physics Conference, , 427 (GPXB: 5-1496/XB-QLXB)
  • 2004, Lê Đức Ánh, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Toàn Thắng, Charge ordering in the extended Hubbard model with electron phonon interaction under a magnetic field, Comm. Phys. , Suppl. 14, 2004
  • 2003, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Ánh và Nguyễn Toàn Thắng, Reentrant charge ordering behavior in the manganites, Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. , 27, 223
  • 2003, Lê Đức Ánh, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Toàn Thắng, Charge ordering under magnetic field in the extended Hubbard model, Mod. Phys. Lett. B, Vol.17, No. 20&21, 1103
  • , , , , ,
  • , , , , ,
  • , , , , ,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top