ĐHSPHN - Dương Tuấn Anh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7718 - Lastest Update: 5/9/2024

PGS Tiến sĩ Dương Tuấn Anh

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email anhdt@hnue.edu.vn
Language Anh (C), Trung (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/anhdt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 1998 d?n nay, Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1996-1998, Giáo viên, THPT ĐInh Tiên Hoàng (Hà Nội), THPT Hoàn Kiếm - Trần Phú (Hà Nội)

  Science Awards

  Education

  • 2009, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc, Advisor: GS Thượng Học Phong, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002, Thạc sĩ, Đại học KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội, Advisor: PGS Đặng Đức Siêu, Level: Master, Type: Regular
  • 1996, Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS Đặng Đức Siêu, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2020-2022, Thành viên chính, Khảo sát nghiên cứu thư tịch Hán Nôm về chủ quyền biển đảo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • 2019-2021, Thành viên chính, Khảo cứu tư liệu Hán Nôm về nguồn gốc và vai trò của Thần Nông, Quỹ Nafosted
  • 2017-2019, Thành viên, Sưu tầm, số hóa và xuất bản di văn Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hóa ở Ninh Thuận, UBND tỉnh Ninh Thuận
  • 2016, Thành viên, Nghiên cứu đề xuất mô hình Sách giáo khoa Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2014-2015, Phó chủ nhiệm đề tài., Sưu tầm và xuất bản thành ấn phẩm sáng tác của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên (Văn học dân gian và văn học viết), Sở khoa học và công nghệ Điện Biên quản lí
  • 2014, Thành viên, Xây dựng hệ sinh thái học tập (Learning Ecisystem) cho giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội
  • , , Cơ sở dữ liệu dạy học Hán Nôm trong trường Đại học, Đề tài cấp trường (2005), Mã số: SP-05-146,
  • , , Mối quan hệ giữa tên, tự và hiệu trong văn hoá đặt tên của người Việt (qua tên, tự và hiệu các tác gia Văn học Việt Nam truớc thế kỉ XX), Đề tài cấp trường (2011-2012), Mã số: SPHN11-32.,
  • , , Khôi phục di văn đền thờ Tam Tòa đại vương tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (giai đoạn 1 năm 2010, giai đoạn 2 năm 2011),

  Publications / Books

  • 2024 , Dương Tuấn Anh, “Ba quang kính thuý hoàn”, Văn học và Tuổi trẻ, 539, 18-21
  • 2024 , Dương Tuấn Anh, Loan – loài chim thần nghĩa tình và cao quý, Văn học và Tuổi trẻ, 545, 20-24
  • 2024 , Dương Tuấn Anh, Thế nào là tứ bình, trung đường, châm?, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, 547, 19-22
  • 2024, Dương Tuấn Anh, Về chữ “lưu” trong lưu vong, phong lưu, lưu danh…, Tạp Văn học và Tuổi trẻ, 549, 16-18
  • 2023, Dương Tuấn Anh, Cách hiểu từ “hứng” trong bài thơ Thu hứng của Đỗ Phủ, Văn học và Tuổi trẻ, 534+535, 42-44
  • 2023, Dương Tuấn Anh, "Tịch dương biên" - một thi liệu nhiều ý vị, Văn học và Tuổi trẻ, 537, 20-23
  • 2023, Dương Tuấn Anh, Vương Thị Hường, New Discourse of the Shennong Symbol in Vietnam, Journal of Law and Sustainable Development , v.11, n. 11, 01-27
  • 2023, Dương Tuấn Anh, Vương Thị Hường (楊俊英, 王氏紅), 越南文化流脈中的神農信仰, 成大中文學報, 第81期 , 99-124
  • 2021, Dương Tuấn Anh, Ếch ngồi đáy giếng” – từ ngụ ngôn Trang Tử tới truyện kể dân gian Việt NamTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, 6 (238), 73-78
  • 2021, Dương Tuấn Anh, Vương Thị Hường, Phạm Hoàng Giang, Shennong in Vietnamese Culture, 베트남연구 (Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam), tập 19, số 1, 29-60
  • 2020, Dương Tuấn Anh, Nghệ thuật biền văn trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2 (276), 32-44
  • 2018, Dương Tuấn Anh, Comparison between Chinese and Vietnamese customs: The role of the uxorilocal groom, HNUE Journal of Scjence, ISSN 2354-1067, Volume 63, Issue 7, 8-15
  • 2018, Dương Tuấn Anh, Thân phận của người ở rể qua thư tịch cổ Trung Hoa, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 1 (197), 78-83
  • 2018, Dương Tuấn Anh, Cái nhìn đối với Trung Quốc của sứ thần Việt Nam Lý Văn Phức qua tác phẩm Chu nguyên tạp vịnh thảo 从《周原杂咏草》看越南使臣李文馥的中国观, 东亚汉文行记研究 (Nghiên cứu thể tài hành kí bằng Hán văn ở Đông Á), 浙江工商大学出版社, ISBN 978-7-5178-2880-8, , 237-243
  • 2018, Dương Tuấn Anh, Đào Văn Lưu, Thông điệp nữ quyền trong tiểu thuyết của Thiết Ngưng , TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 8 (204), 67-73
  • 2018, Dương Tuấn Anh, Trần Hoài Phương, Khổng Tử dạy Kinh Thi và những bài học gợi ý cho dạy học Ngữ văn hiện nay , TC Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục, ISSN-2615-9325, e-ISSN-2588-1159, Số 3 (34), 82-88
  • 2016, Dương Tuấn Anh, Đi tìm chữ nghĩa của một bài thơ “bội nghịch”, , TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 4 (176), 31-36
  • 2016, Dương Tuấn Anh, Hà Thị Bích Thảo, Bàn về sư tử đá canh cổng, TC Văn hóa dân gian, ISSN 0866-7284, số 1 (163), 58-62
  • 2014, Dương Tuấn Anh, Người Bắc viết sử nước Nam: Trương Kính Tâm và cuốn Ngự Giao kỉ, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 1 (149), 50-56
  • 2014, Dương Tuấn Anh, Thời điểm kinh điển Nho gia du nhập vào Việt Nam, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 2 (123), 46-52
  • 2014, Dương Tuấn Anh, Đi tìm “tên cũ” của Hồ Hán Thương trong thư tịch phương Bắc , TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 8 (156), 59-63
  • 2014, Dương Tuấn Anh, Courtesy names and ‘ego’ consciousness in the ancient literati class , Journal of Scjence, Hanoi National University of Education, ISSN 0868-3719, Volume 59, Number 5, 60-63
  • 2013, Dương Tuấn Anh, Decoding the symbols of the Taoism amulets, Journal of Scjence, Hanoi National University of Education, ISSN 0868-3719 , Volume 58, Number 5, 71-76
  • 2010, Dương Tuấn Anh, 《庄子》在越南传播与接受 (Truyền bá và tiếp thụ Trang Tử ở Việt Nam), Tạp chí Hán tự Hán văn, Hàn Quốc, ISBN 1975-9886, , số 6, 205-224
  • 2010, Dương Tuấn Anh, Bàn về chữ “Man” người Trung Quốc dùng gọi tên người Việt, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (106), 82-86
  • 2010, Dương Tuấn Anh, Trang Tử - “trọng ngôn” hay “trùng ngôn”, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 9 (109), 71-75
  • 2009, Dương Tuấn Anh, “Tam ngôn” của Trang Tử và sự hạn chế của ngôn từ, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (94), 73-78
  • 2008, Dương Tuấn Anh, Tư liệu về một người Việt trở thành “Hoàng Đường chi nghĩa sĩ”, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 3 (88), 70-74
  • 2005, Dương Tuấn Anh, Biểu hiện hỗn tạp trong tư tưởng cuốn Liệt tử xung hư chí đức chân kinh qua chữ “đạo”, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 6 (73), 47-51

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top