ĐHSPHN - Nguyễn Thị Diệu Linh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 822 - Lastest Update: 6/29/2020

Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Linh

Position Giảng viên
Telephone 0988091303
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email linhntd@hnue.edu.vn
Language anh (B2), Pháp (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/an.nv

Biography / Background

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Đại học Sư phạm Hà Nội

Cử nhân Sư phạm Vật lí

09/1997- 06/2001

Chính quy chất lượng cao

Bằng tốt nghiệp loại Giỏi, trình độ Cử nhân Sư phạm

Đại học Sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ Sư phạm Vật lí

9/2001- 12/2003

Chính quy

Bằng tốt nghiệp loại Giỏi, trình độ Thạc sĩ khoa học

Trung tâm L’ESPACES – Tràng Thi

Tiếng Pháp

9/2012-11/2013

Bồi dưỡng

Chứng chỉ TCF B2

Đại học Sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu sinh

12/2015- nay

Chính quy

Chưa tốt nghiệp

Qualifications

 • 2020, Tiếng Anh khung NL châu ÂU, Đại học Sư phạm Hà Nội, #
 • 2012, TCF, L'ESPACE, #
 • 2010, TOEFL , IIE, #

Employment History

 • 9/2002-2/2009, Giảng viên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên
 • 3/2009-nay, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

Education

 • 2003, Cao học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Đỗ Hương Trà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2001, Đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Đỗ Hương Trà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • , Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Đỗ Hương Trà, Level: Doctor, Type: Regular

Projects

 • 2015 - 2017, thành viên, Đề tài trọng điểm, Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội
 • 2011-2013, Chủ nhiệm đề tài, Vận dụng nghiên cứu tình huống vào việc dạy học một số kiến thức vật lí thuộc chương “Sóng ánh sáng” và “Lượng tử ánh sáng” trong chương tình vật lí trung học phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Publications / Books

 • 2020, Đỗ Hương Trà, Trần Bá Trình, Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Diệu Linh, Giáo trình “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học dạy học vật lí”, , ,
 • 2020, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Huyền Trang, Dương Thị Yến , Một số hạn chế trong bài tập đánh giá năng lực thực nghiệm của sinh viên sư phạm vật lí và cách khắc phục, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội , 1,
 • 2019, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đỗ Hương Trà, Các hướng nghiên cứu về việc bồi dưỡng năng lực đánh giá cho giáo viên và sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 7, 196-203
 • 2019, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đỗ Hương Trà , Xây dựng công cụ đánh giá năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực của sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 9, 177-187
 • 2018, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đỗ Hương Trà , Cấu trúc năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực và việc bồi dưỡng năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm -Đại học Đà Nẵng, 29B-03, 47-52
 • 2018, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đỗ Hương Trà , Cấu trúc năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực và việc bồi dưỡng năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học, 29B-03, 47-52
 • 2016, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đỗ Hương Trà , Từ khảo sát thực tiễn đến đề xuất giải pháp phát triển năng lực thiết kế công cụ đánh giá trong bồi dưỡng và đào tạo giáo viên vật lí, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội , 8B, 213-
 • 2011, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nâng cao hứng thú học tập môn vật lý bằng phương pháp nghiên cứu tình huống, Tạp chí thiêt bị giáo dục , 65, 65
 • 2011, Nguyễn Thị Diệu Linh , Tích hợp các phương pháp sáng tạo vào việc định hướng hoạt động thiết kế phương án thí nghiệm của học sinh trong dạy học vật lí, Tạp chí Giáo dục , 12, 17-19

Workshop papers

 • 8/2018, ACER-N 2018 and I AM STEM 2018, Thailand
 • 10/2010, Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn quốc, Hà Nội

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top