Hiệp hội chuyên môn tham gia
A A+
Hiệp hội chuyên môn tham gia
  1. Uỷ viên hội đồng, Ban Lời nói Trẻ em, Hiệp hội Âm ngữ trị liệu quốc tế (International Association of Communication Sciences and Disorders, IALP. https://ialpasoc.info/staff/ben-pham/
  2. Hội viên, Hội âm ngữ trị liệu châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Society of Speech, Language and Hearing), từ 2017-nay.
  3. Hội viên, Hội ngôn ngữ lời nói thính giác Hoa Kỳ (National Student Speech Language Hearing Association, NSSLHA), USA, từ 2014-nay.
  4. Hội viên, Hội chuyên gia quốc tế về Lời nói của trẻ em đa ngữ (International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech), từ 2018

 

Views: 516 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top