ĐHSPHN - Nguyễn Xuân Hải
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4551 - Lastest Update: 11/2/2016

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hải

Position Trưởng khoa
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email xuanhai@hnue.edu.vn; haiblackocean@yahoo.co.uk
Language Tiếng Anh (Đại học),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/xuanhai

Biography / Background

 1. Khoa học Giáo dục (Tâm lý – Giáo dục)
 2. Chính sách, chiến lược và kế hoạch giáo dục
 3. Giáo dục đặc biệt/Giáo dục hòa nhập
 4. Quản lý dự án giáo dục

Qualifications

  Employment History

  • 9/2002 – 12/2005, Nghiên cứu viên Trưởng Phòng nghiên cứu Phát triển trí tuệ, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • 6/2010 - nay, Giảng viên cao cấp (hạng I) Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 1990 – 8/2002, Giáo viên, Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Nam Định
  • 10/2009 - nay, Điều phối viên, Ban Quản lý Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Bộ Giáo dục và đào tạo
  • 1/2006 – 6/2010, Giảng viên, Phó trưởng Khoa Quản lý Giáo dục , Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2009, Thực tập sinh khoa học Quản lý Giáo dục, Northwestern Politechnic University, California - USA, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2009, Tiến sỹ Viện KHGD Việt Nam, Viện KHGD Việt Nam, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2001, Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2000, Cử nhân Ngoại Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1998, Thạc sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1988, Cử nhân Tâm lý - Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Thuộc Chương trình (nếu có)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

  1. Tìm hiểu những biểu hiện và hướng giáo dục khắc phục những biểu hiện hành vi bất thường trẻ chậm phát triển trí tuệ bậc tiểu học

  07/ 2003 đến 07/ 2004

  Đề tài KH&CN cấp Viện C11-53

  Đã nghiệm thu

  Loại tốt

  2. Dạy học một số chủ đề theo hướng tiếp cận năng lực cá nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ bậc tiểu học

  2005-2007

  Đề tài KH&CN cấp Bộ, B2005-84-24

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  3. Biện pháp đảm bảo quyền được tiếp cận với giáo dục cho trẻ em đường phố

  2005-2007

  Đề tài KH&CN cấp Bộ, B2005-84-23


  Đã nghiệm thu

  Loại tốt

  4. Xây dựng Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về Giáo dục hoà nhập cấp Trung học cơ sở

  2006-2007

  Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT

  Đã nghiệm thu

  5. Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục hòa nhập cho cán bộ quản lý các trường đại học, cao đẳng và cán bộ quản lý cấp Phòng, Sở GD&ĐT

  2007

  Bộ GD&ĐT

  Đã nghiệm thu

  6. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ giáo trình: “Lãnh đạo và Quản lý nhà trường hiệu quả”

  2007-2008

  Đề tài KH&CN cấp Bộ, B2007-17-101

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  7. Nghiên cứu thử nghiệm mô hình giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp THCS

  2007-2009

  Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT

  Đã nghiệm thu

  Loại tốt

  8. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý giáo dục trẻ em thiệt thòi ở tiểu học

  2007-2008

  Đề tài KH&CN cấp trường ĐHSP, SPHN-07-168


  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  9. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục hòa nhập cho cán bộ quản lí các trường đại học, cao đẳng và cán bộ quản lí cấp Phòng, Sở GDĐT

  2007-2009

  Vụ Giáo dục đại học

  Đã nghiệm thu

  Loại tốt

  10. Tiếp cận chương trình đào tạo quản lý giáo dục tiên tiến trên thế giới

  2008-2010

  Đề tài KH&CN cấp trường ĐHSP, SPHN-08-273-TRIG-25

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  11. Nghiên cứu mô hình quản lý giáo dục dựa vào nhà trường của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  2008-2010

  Đề tài KH&CN cấp trường ĐHSP, SPHN-08-275 – TRIG-27

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  12. Nghiên cứu lý thuyết và mô hình quản lý giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường và hướng vận dụng vào  Việt Nam

  2009-2011

  Đề tài KH&CN cấp trường ĐHSP, SPHN-08-274-TRIG-26

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  13. Tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam


  2009-2011

  Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo nghị định thư

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  14. Xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học đảm bảo sự tham gia của mọi học sinh theo tiếp cận mô hình quản lý dựa vào nhà trường trong các trường phổ thông ở nước ta hiện nay

  2010-2011

  Đề tài KH&CN cấp trường ĐHSP, SPHN-10 – 503

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  15. Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kì về đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ - Giải pháp đề xuất cho Việt Nam

  2012-2014

  Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ hợp tác quốc tế song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

  Chưa nghiệm thu (dự kiến 12/2016)

  16. Thực trạng tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Tây Bắc

  2013-2015

  Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  Đã nghiệm thu

  Loại xuất sắc

  17. Nghiên cứu năng lực thực hành nghề nghiệp trong giáo dục hoà nhập của đội ngũ giáo viên phổ thông

  12/2014-12/2016

  Đề tài KHCN cấp Nhà nước (NAFOSTED)

  Chưa nghiệm thu (dự kiến 12/2016)

  Publications / Books


  Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn 

  TT

  Tên công trình

  Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

  Thời gian

  1.

  Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật (2 tập)

  Ngành Giáo dục và Đào tạo

  2005

  2.

  Giáo dục hoà nhập trẻ khó khăn về học bậc tiểu học

  Giáo dục tiểu học trong toàn quốc

  2006

  3.

  Dự án Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật 2004-2006, Quá trình thực hiện và bài học kinh nghiệm

  Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trong toàn quốc

  2006

  4.

  Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học

  Giáo dục tiểu học trong toàn quốc

  2006

  5.

  Quản lý giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học

  Giáo dục tiểu học trong toàn quốc

  2008

  6.

  Giáo dục hoà nhập dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non

  - Giáo trình - Sử dụng cho các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo ngành sư phạm về Giáo dục đặc biệt

  2008

  7.

  Phát triển kỹ năng học tập và kỹ năng xã hội cho học sinh chậm phát triển trí tuệ và khiếm thính cuối tiểu học

  - Sách/tài liệu tham khảo - Sử dụng: như (1), (2)

  2008

  8.

  Giáo dục học trẻ khuyết tật

  - Giáo trình - Sử dụng cho các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo ngành sư phạm về Giáo dục đặc biệt

  2009

  9.

  Quản lý trường, lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt

  - Giáo trình - Sử dụng cho các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo ngành sư phạm về Giáo dục đặc biệt

  2009

  10.

  Sổ tay Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật dành cho giáo viên tiểu học

  - Sách/tài liệu tham khảo - Sử dụng: như (1), (2)

  2009

  11.

  Quản lý giáo dục hòa nhập

  - Giáo trình

  - Sử dụng cho các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo ngành sư phạm về Giáo dục đặc biệt


  2010

  12.

  Quản lý giáo dục hòa nhập

  - Sách/tài liệu tham khảo

  - Sử dụng: như (1) và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp

  2010

  13.

  Hướng dẫn thực hiện Nâng cao chất lượng trường học thông qua quá trình tự đánh giá và cải thiện trường học hoà nhập thân thiện

  - Sách/tài liệu tham khảo - Sử dụng: như (1) và các cơ sở giáo dục

  2011

  14.

  Thực trạng tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Tây Bắc

  - Sách/tài liệu tham khảo - Sử dụng cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp

  2015

  Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo


  TT

  Tên công trình

  (bài báo, công trình...)

  Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

  Nơi công bố

  (tên tạp chí đã đăng/ NXB)

  Năm công bố

  1

  Tạp chí quốc tế




  1.

  Improving University-Level Teaching and Learning in Vietnam: An Application of School-Based Management

  Tác giả

  JTB Journal of Technology and Business, Sponsored by Northwestern Polytechnic University, Silicon Valley

  2009

  2.

  Education for Children with Disabilities in Vietnam

  Đồng tác giả

  Rutsimeikan University Press, Japan

  2011

  3.

  Teacher Competence: An Important Factor to Ensure the Quality of Inclusive Education for Children with Intellectual Disabilities in Vietnam

  Đồng tác giả

  Faculty of Education WAKAYAMA University, Bulletin of Centre for Education Research and Training

  2013

  4.

  Models of Inclusive Education Support for Children with Disabilities: More than 20 Years of Practice in Vietnam

  Đồng tác giả

  Faculty of Education WAKAYAMA University, Bulletin of Centre for Education Research and Training

  2015

  5.

  Impact Evaluation Framework for Natioanl Target Program on Education and Training in Vietnam

  Đồng tác giả

  ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология»

  2015

  6.

  Research on Developing Standards on Professional Practice Competency of Vietnamese School Teacgersw for Inclusive Education of Children with Disabilities

  Đồng tác giả

  Bulletin of the Faculty of Education WAKAYAMA University, Education Science

  2/2016

  2

  Tạp chí quốc gia




  7.

  Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ học hoà nhập bậc tiểu học

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2004

  8.

  Xây dựng môi tr­ường giáo dục hoà nhập trong nhà trường cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2004

  9.

  Hành vi bất th­ường và đánh giá hành vi bất thường trẻ 4-18 tuổi chậm phát triển trí tuệ

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2004

  10.

  Vấn đề chăm sóc giáo dục người khuyết tật ở Philipines

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2005

  11.

  Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2005

  12.

   Lí thuyết điều chỉnh và tổ chức dạy học trẻ chậm phát triển trí tuệ ở tiểu học

  Tác giả

  Thông tin Khoa học Sư phạm, Viện NCSP - Trường ĐHSP Hà Nội

  2006

  13.

  Một số vấn đề về bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng nhu cầu đến trường học tập của trẻ khuyết tật giai đoạn hiện nay

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2006

  14.

  Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý về giáo dục trẻ khuyết tật

  Tác giả

  Bản tin Dạy và Học trong nhà trường, Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  2007

  15.

  Những vấn đề khó của Chương trình tiểu học đối với học sinh chậm phát triển trí tuệ học hoà nhập


  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2008

  16.

  Một số kinh nghiệm thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả

  Tạp chí Dạy và Học ngày nay của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam

  2008

  17.

  Giáo dục hoà nhập - Góc nhìn từ kết quả một nghiên cứu đánh giá nhu cầu giáo dục của trẻ khuyết tật ở tỉnh Bắc Kạn

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội

  2008

  18.

  Dạy học cho học sinh chậm phát triển trí tuệ hoà nhập ở tiểu học

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện KHGD Việt Nam

  2008

  19.

  Điều chỉnh nội dung dạy học đáp ứng trình độ nhận thức cho mọi học sinh trong môi trường giáo dục phổ thông

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội

  2008

  20.

  Xây dựng chính sách giáo dục hoà nhập ở Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2008

  21.

  Tiếp cận xây dựng chương trình, giáo trình môn học ở trường đại học, cao đẳng

  Đồng tác giả

  Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  2008

  22.

  Phân cấp quản lí trong giáo dục – Định hướng giải pháp trong lãnh đạo và quản lí nhà trường hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta

  Đồng tác giả

  Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội

  2008

  23.

  Sự thay đổi trong lãnh đạo và quản lý nhà trường phổ thông hiện nay ở Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2009

  24.

  Các giải pháp phát triển giáo dục hòa nhập ở Việt Nam giai đoạn 2009 – 2020

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội

  2009

  25.

  Quản lý dựa vào nhà trường và một số bài học kinh nghiệm cho các trường phổ thông Việt Nam hiện nay

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2009

  26.

  Về khái niệm Giáo dục hòa nhập

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện KHGD Việt Nam

  2009

  27.

  Vấn đề tự chủ, tham gia và trách nhiệm trong quản lý dựa vào nhà trường trên thế giới

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  2009

  28.

  Những yếu tố tác động trong thực hiện chương trình quản lý dựa vào nhà trường trên thế giới

  Tác giả

  Tạp chí Quản lý giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT

  2009

  29.

  Chân dung người Hiệu trưởng trong lănh đạo và quản lý nhà trường phổ thông hiện nay ở nước ta

  Đồng tác giả

  Tạp chí Quản lý giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT

  2010

  30.

  Mô hình quản lý dựa vào nhà trường của Hoa Kỳ và bài học sự tạo lập sự tham gia trong nhà trường

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2010

  31.

  Tiếp cận xây dựng giáo trình Lãnh đạo và Quản lý nhà trường hiệu quả trong đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Đồng tác giả

  Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội

  2010

  32.

  Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên dạy học hòa nhập trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trong trường phổ thông

  Tác giả

  Tạp chí Quản lý giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT

  2010

  33.

  Các yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công của quản lí dựa vào nhà trường ở Hoa Kỳ

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  2011

  34.

  Xây dựng trường học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp Trung học sơ sở

  Tác giả

  Tạp chí Quản lý giáo dục - Học viện QLGD

  2011

  35.

  Các yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công của quản lí dựa vào nhà trường ở Hoa Kỳ

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học Giáo dục - Viện KHGD VN

  2011

  36.

  Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hòa nhập cấp THCS

  Tác giả

  Tạp chí KHGD - Viện KHGD Việt Nam

  2012

  37.

  Các nhân tố chất lượng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trí tuệ Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Quản lý giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT

  2013

  38.

  Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hoà nhập ở tiểu học

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2013

  39.

  Năng lực nguồn nhân lực can thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2013

  40.

  Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật của Hoa Kỳ và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2014

  41.

  Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nguồn lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của trường phổ thông

  Tác giả

  Tạp chí Quản lý Giáo dục, Học viện QLGD, Bộ GD&ĐT

  2014

  42.

  Dạy học chủ đề theo hướng tiếp cận cá nhân trẻ khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2014

  43.

  Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập ở Việt Nam

  Đồng tác giả

  Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2014

  44.

  Công cụ đánh giá dự báo tác động chính sách (RIA) đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo


  Tác giả

  Tạp chí Quản lý Giáo dục, Học viện QLGD, Bộ GD&ĐT

  2014

  45.

  Nghiên cứu năng lực thực hành nghề nghiệp trong giáo dục hòa nhập của đội ngũ giáo viên phổ thông

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2015

  46.

  Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong các nhà trường phổ thông

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2015

  47.

  Nghiên cứu triển khai chương trình môn học Giáo dục hòa nhập trong các trường có đào tạo ngành sư phạm

  Đồng tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2015

  48.

  Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2015

  49.

  Nghiên cứu mô hình hoạt động của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2016

  50.

  Năng lực và đánh giá năng lực nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2016

  51.

  Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn học GDHN cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

  Đồng tác giả

  Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2016

  52.

  Can thiệp sớm – Tiếp cận dựa trên họat động

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2016

  53.

  Đánh giá không chính thức và áp dụng trong kĩ thuật quan sát, phân tích mẫu và phân tích công việc

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2016

  54.

  Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục đặc biệt ở Việt Nam theo tiếp cận năng lực

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2016

  55.

  Nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho giáo viên can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ

  Đồng tác giả

  Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội

  2016

  5

  Sách chuyên khảo




  1.

  Thực trạng tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Tây Bắc

  Đồng tác giả

  NXB Hồng Đức, Hà Nội

  2015


  Workshop papers

  3

  Hội nghị quốc tế




  56.

  Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

  Tác giả

  Hội thảo quốc tế, Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh

  2013

  57.

  Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong các trường phổ thông

  Tác giả

  Hội thảo quốc tế về Đảm bảo chất lượng Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật,  của Trường ĐHSP Hà Nội

  2015

  58.

  Báo cáo Giáo dục hòa nhập ở Việt Nam

  Đồng tác giả

  Hội thảo quốc tế về Giáo dục hòa nhập của Trường Đại học OSAKA, Nhật Bản

  2016

  59.

  Đánh giá không chính thức và áp dụng trong kỹ thuật quan sát, phân tích mẫu và phân tích công việc

  Tác giả

  Hội thảo quốc tế về trị liệu họat động, Trường CĐSP Trung ương

  2016

  4

  Hội nghị quốc gia




  60.

  Một số nội dung và giải pháp kỹ thuật chủ yếu trong Giáo dục hoà nhập trẻ khó khăn về học

  Tác giả

  Kỷ yếu Hội nghị 10 năm thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Việt Nam, Bộ GD&ĐT

  2005

  61.

  Xây dựng trường học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS

  Tác giả

  Kỉ yếu Hội thảo khoa học: “Giáo dục đặc biệt Việt Nam: Kinh nghiệm và Triển vọng”


  62.

  Khung đánh giá tác động của các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo tại vùng Tây Bắc

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu Hội thảo Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc – ĐHQG Hà Nội

  2014

  63.

  Giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật

  Tác giả

  Kỷ yếu Hội nghị diễn đàn người khuyết tật Châu Á – Thái Bình Dương


  2014

  64.

  Giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 vùng Tây Bắc

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo, Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”

  2015

  65.

  Phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành Khoa học Giáo dục đặc biệt của Trường ĐHSP Hà Nội

  Tác giả

  Tài liệu Hội thảo “Giải pháp phát triển các nhóm nghiên cứu và Trung tâm Khoa học công nghệ của Trường ĐHSP Hà Nội”

  2015

  66.

  Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt ở Việt Nam theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp

  Tác giả

  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia” 20 năm Giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam”, Viện KHGD Việt Nam

  2015

  67.

  Mô hình họat động của Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  Tác giả

  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHSP Hà Nội và Truờng Đai học Wakayama Nhật Bản

  2016

  68.

  Quá trình thành lập và tổ chức họat động Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập ở Việt Nam

  Tác giả

  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thành lập và tổ chức họat động Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ở Việt Nam”


  2016

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top