ĐHSPHN - Vũ Thanh Vân
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2857 - Lastest Update: 4/26/2021

Thạc sỹ Vũ Thanh Vân

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Mầm non
Floor/Room Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email vanvt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vanvt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2017-2022, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2017-2019 và nhiệm kỳ 2019-2022,
  • 2017-2020, Giảng viên, Bí thư LCĐ, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí, Khoa Giáo dục Mầm non-Trường ĐHSP HNMinh-Trường ĐH Sư phạm HN,
  • 2014-nay, Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn Tổ Giáo dục Nghệ thuật , Khoa Giáo dục Mầm non,
  • 2011- nay, Giảng viên tổ Giáo dục Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Mầm non

  Science Awards

  Education

  • 2018-2022, NCS , Viện Văn hóa NGhệ thuật Quốc gia Việt Nam, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2013, Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Quốc Gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2011, Hoàn thành Chương trình đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện, FPT-ARENA HÀ NỘI, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2010, Tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Lê Thanh Nghị và ThS. Ngô Anh Cơ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2007, Tốt nghiệp Đại học, Viện ĐH Mở Hà Nội, Advisor: Họa sĩ Nguyễn Mai Châu, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2019, Thành viên, Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ "Xây dựng mô hình môi trường sinh thái trong trường mầm non", ,
  • 2018-2022, Thành viên, Tham gia đề tài cấp Quốc gia "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam" ,
  • 2018, Thành viên, Tham gia Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ "“Tập huấn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non”,
  • 2016-2017, Thành viên, Tham gia Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp các mục tiêu giáo dục”,
  • 2016-2017, Thành viên, Tham gia Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Biên soạn tài liệu giáo dục chủ quyền biển đảo cho sinh viên ngành mầm non”,
  • 2010, Thành viên, Tham gia nhóm nghiên cứu KH-CN cấp Bộ (Bộ GD&ĐT) “Thực trạng và giải pháp giúp trẻ làm quen với nghệ thuật tạo hình truyền thống qua hoạt động tạo hình trang trí” , Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

  Publications / Books

  • 2020, Vũ Thanh Vân, "Using Dong Ho folk painting in values education for preschool children", HNUE Journal of Science, ISSN 2354-1075, Volume 65, Issue 4B, 89-97
  • 2020, Vũ Thanh Vân, "Những yêu cầu căn bản đối với giáo viên mầm non trong thiết kế đồ chơi giáo dục", HNUE Journal of Science, ISSN 2354-1075, Volume 65, Issue 11A, 160-168
  • 2020, Vũ Thanh Vân, "Phát triển tình cảm xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua nghệ thuật múa rối nước", Kỷ yếu hội thảo KH Cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, ISBN:978-604-974-704-5, tr 768-778
  • 2019, Nguyễn Ngọc Linh, Vũ Thanh Vân, "Một số yêu cầu sư phạm về đồ chơi-đồ dùng dạy học dùng trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non", Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, 165-168
  • 2019, Vũ Thanh Vân, Rối nước truyền thống Việt Nam và việc giáo dục giá trị cho trẻ mầm non, Tạp chí Khoa học, 64, 106-114
  • 2018, Hoàng Thị Phương, Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân, Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, Sách chuyên khảo, ISBN 9786045444764 NXB Trường Đại học Sư phạm,
  • 2018, Vũ Thanh Vân, "Nghệ thuật tạo hình quân rối nước trong xu thế hội nhập thế giới", Kỷ yếu Hội nghị NCKH của Nghiên cứu sinh, NXB Thế Giới, , 653-661
  • 2018, Vũ Thanh Vân, "Rối nước Việt Nam – Khác biệt và duy nhất", Tạp chí Mỹ Thuật ISSN 1859-1590, Số 301&304, 122-125
  • 2017, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn Hà Linh, Vũ Thanh Vân, "Xây dựng Môi trường vật chất trong giáo dục trẻ ở trường MN", Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, ,
  • 2017, Vũ Thanh Vân, "Bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong thực hành giáo dục trẻ em về biển - đảo Việt Nam", Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, 87-91
  • 2017 , Vũ Thanh Vân, Bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong thực hành giáo dục trẻ em về biển đảo Việt Nam, Tài liệu Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ Khoa Giáo dục Mầm non, , 227-240
  • 2017, Vũ Thanh Vân, "Quân rối nước truyền thống-Một hình thái của đồ chơi dân gian", Văn hóa Nghệ thuật, 402, 72-74
  • 2016 , Vũ Thanh Vân, "Tăng cường trải nghiệm nghệ thuật trong dạy học bộ môn Hướng dẫn chuẩn bị đồ chơi-Đồ dung dạy học cho trẻ em", Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISN 1859-3917, 60, 72-75
  • 2016, Vũ Thanh Vân, "Ứng dụng mỹ thuật đa phương tiện trong tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm non", Tạp chí Thiết bị và Giáo dục , 130, 62-64
  • 2016, Vũ Thanh Vân, "Đồ chơi tự tạo và việc phát triển khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ em", Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội , Volume 61, No.6B, 129-139
  • 2014, Vũ Thanh Vân, “Bồi dưỡng cho sinh viên GDMN khả năng Thiết kế và sử dụng đồ chơi - đồ dùng dạy học ở trường mầm non”, Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa học cán bộ trẻ Khoa GDMN, ,
  • 2013, Vũ Thanh Vân, "Đồ chơi dân gian trong hệ thống đồ dụng dạy học cho trẻ em", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 98, 19-22

  Workshop papers

  • , ,

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top