ĐHSPHN - Mai Thị Tuyết
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2240 - Lastest Update: 8/14/2018

Giảng viên Tiến sĩ Mai Thị Tuyết

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân
Floor/Room Tầng 2 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội
Email tuyetmt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tuyetmt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2010, Giảng dạy, Khoa Lý Luận chính trj- Giaos dục công dân

  Science Awards

  Education

  • 2013-2017, Quá trình đào tạo NCS, ĐHSP HN, Advisor: PGS.TS. Phạm Quốc Sử và PGS.TS. Vũ THị Hoà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2006-2008, Quá trình đào tạo cao học, ĐHSP HN, Advisor: PGS.TS. Trần Bá Đệ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1998-2002, Quá trình đào tạo Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS.Nguyễn Thị Côi, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2012-2013, (Chủ nhiệm), Sử dụng hiệu quả những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Lý luận chính trị - GDCD
  • 2010-2011, (Tham gia), Triết học hiện sinh đầu thế kỷ XX và việc vận dụng trong giảng dạy môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam, GDCT

  Publications / Books

  • 2018, Mai Thị Tuyết (Viết chung), Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III, , ,
  • 2018, Mai Thị Tuyết (Viết chung), Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học Hạng IV, , ,
  • 2017, Mai Thị Tuyết, Đồn điền ở Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1930, Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội, số 11,
  • 2017, Mai Thị Tuyết, Kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam thời pháp thuộc (1890 -1945), thực tiễn lịch sử và những bài học kinh nghiệm, Tạp chí khoa học - Đại học Thủ đô, Số 19,
  • 2017, Mai Thị Tuyết (viết chung), Sản xuất cây công nghiệp ở tỉnh Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1918, Tạp chí khoa học - ĐH Thủ đô , Số 17,
  • 2017, Mai Thị Tuyết (Viết chung), Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III, , ,
  • 2017, Mai Thị Tuyết (Viết chung), Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh qua hệ thống câu hỏi và gợi ý trả lời theo hướng tiếp cận năng lực người học, , ,
  • 2017, Viết chung, Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng III, , ,
  • 2016, Mai thị Tuyết, Sở hữu ruộng đất ở Nam ĐỊnh và Hà Nam thời Nguyễn, Tạp chí khoa học- ĐHSP Hà Nội, số 02,
  • 2016, Mai Thị Tuyết (viết chung), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông, Tạp chí khoa học - ĐHSP HN, Số 06,
  • 2016, Mai Thị Tuyết (viết chung), Đời sống của người nông dân Việt Nam thời Pháp thuộc qua từ liệu của Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học - ĐHSP Hà Nội, Số 10,
  • 2014, Mai Thị Tuyết (viết chung), Sử dụng những câu chuyện về Bác Hồ trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học, ĐHSPHN, số 6BC,
  • 2011, Mai Thị Tuyết, Những vấn đề nan giải của vị thành niên trong nhà trường, Tạp chí dân số và phát triển, Số 03,
  • 2010, Mai Thị Tuyết (viết chung), Tìm hiểu phương pháp thuyết trình của Hồ Chí Minh qua các buổi tiếp xúc với nhân dân, Tạp chí khoa học - ĐHSPHN, Số 08,
  • 2001, Mai Thị Tuyết, Cầu Hàm Rồng, một địa danh lịch sử của xứ Thanh, Tạp chí Xưa và nay, ,

  Workshop papers

  • 2017, Giáo dục pháp luật cho học sinh THPT, thuật ngữ và các yếu tố cấu thành, Hội thảo khoa học trường Đại học Sư phạm 2 (viết chung)
  • 2017, Kinh tế đồn điền của người Pháp ở Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1945, Hội thảo khoa học quốc tế, Nxb Đại học quốc gia
  • 2016, Khai thác và sử dụng tư liệu về kinh tế, xã hội ở tỉnh Hà Nam, Nam định thời Pháp thuộc trong giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN, Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy lí luận chính trị trong xu thế toàn cầu hoá, NXB Lý luận chính trị, 2016
  • 2015, Vấn đề nữ quyền trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về nữ quyền, lí luận và thực tiễn, NXB ĐHSP, 2015
  • 2014, Quan điểm của Hồ CHí Minh về giáo dục đạo đức trong nhà trường, Hội thảo côg tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục
  • 2013, Nâng cao chất lượng giáo viên giáo dục công dân, đâu là giải pháp, Hội thảo quốc gia - Đại học Sư phạm Hà nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top