ĐHSPHN - Vũ Quốc Trung
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7902 - Lastest Update: 6/28/2024

Tiến sĩ Phó Giáo sư Vũ Quốc Trung

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email trungvq@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/trungvq

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 4/2007 – up to now, Lecturer, Faculty of Chemistry, Hanoi National University of Education.
  • 1996 – 3/2007, Lecturer, Namdinh teachers’ training college

  Science Awards

  Education

  • 2002-2006, PhD Degree, TU Dresden, Germany, Advisor: Prof. Dr.Sci. W. Plieth, Dr.Sci. U. Rammelt (Dresden University of Technology) and Dr. J. Pfleger (Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences). , Level: Doctor, Type: Regular
  • 1998-2000, M.Sc., Department of Chemistry, Hanoi National University of Education, Vietnam, Advisor: Prof. Dr Trần Quốc Sơn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1992-1996, B.Sc, Department of Chemistry, Hanoi National University of Education, Vietnam, Advisor: Prof. Dr. Do Dinh Rang and Prof.Dr. Pham Dinh Ty, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2020-2022, Chủ nhiệm, Nghiên cứu chế tạo màng polymer dẫn điện polypyrole nhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn cho một số kim loại hoạt động (Zn, Al, Fe) theo cơ chế thông minh, Quỹ NAFOSTED, MS 104.02-2019.327
  • 2020-2021, Thành viên, Chế tạo, khảo sát đặc trưng, tính chất của lớp phủ lai hữu cơ - vô cơ đa chức năng có sử dụng phụ gia vô cơ kích thước nano ứng dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp, Quỹ NAFOSTED, (đề tài tiềm năng)
  • 2019-2020, Chủ nhiệm, Nghiên cứu tổng hợp, xác định các đặc trưng và tính chất một số polythiophene mới, ứng dụng trong siêu tụ điện, Bộ Giáo dục và Đào tạo, MS B2019-SPH-562-05
  • 2018-2021, Thành viên, Chế tạo và tính chất của lớp phủ đa chức năng trên cơ sở nhựa khâu mạch quang và các hạt nano lai, Quỹ NAFOSTED,
  • 2017-2018, Thành viên, Dự án hỗ trợ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  • 2014-2017, Chủ nhiệm , Nghiên cứu hiện tượng tự bảo vệ của polypyrrole và ứng dụng làm lớp phủ thông minh chống ăn mòn, Quỹ NAFOSTED
  • 2012-2015, Thành viên, Nghiên cứu chế tạo chất nhạy màu trên cơ sở phức chất Ruthenium ứng dụng trong chế tạo pin mặt trời màng mỏng, Quỹ NAFOSTED,
  • 2011-2013, Chủ nhiệm, Nghiên cứu chế tạo sơn lót từ polyme dẫn ứng dụng cho quốc phòng, B2011-17-01, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  • 2010-2012, Thành viên, Nghiên cứu chế tạo và tính chât quang, điện của màng mỏng ZnS:M (M là kim loại chuyển tiếp), một sô polyme, và màng mỏng đa lớp ZnS:M/polymer, Quỹ NAFOSTED,
  • 2009-2011, Chủ nhiệm, Chế tạo và nghiên cứu màng phủ trên cơ sở polime dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  • 2009-2011, Thành viên, Nghiên cứu chế tạo nanocompozit từ polypyrole và ứng dụng trong sơn chống ăn mòn chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  • 2006-2008, Thành viên, Nghiên cứu chuyển hoá đất sét, bentonit Việt Nam thành Zeolit và nanocompozit làm xúc tác hấp phụ, làm nền cho tổng hợp vật liệu mới và sản phẩm có ứng dụng thực tiễn, Nhà nước,
  • 2006-2008, Thành viên, Tổng hợp và nghiên cứu một số nanocomposit trên cơ sở polime dẫn, Nhà nước,
  • 2006-2008, Thành viên, Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất chứa nitơ, lưu huỳnh khả năng có hoạt tính ức chế ăn mòn kim loại ứng dụng trong bê tông cốt thép, trên cơ sở eugenol, xinamanđehit và anethole, Nhà nước,

  Publications / Books

  • 2024, Le Van Khoe, Ha Manh Hung, Le Minh Duc, Ngo Xuan Luong, Nguyen Thi Bich Viet, Vu Thi Huong, Doan Thi Yen Oanh, Vu Quoc Trung, Properties and corrosion protection of polypyrrole prepared by electrochemical polymerization on aluminium, Vietnam Journal of Chemistry, ,
  • 2024, Bui Minh Quy, Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thi Kim Anh, Vu Thi Tuyet, Nguyen Xuan Thai, Vu Quoc Trung, Ngo Thi Cam Quyen, Nguyen Ngoc Tan, and Thai Hoang, Modification of Hydrotalcite Loading Tannic Acid with Organic Silane and Application in Anticorrosive Epoxy Coating, ChemistryOpen, 13, e202400120
  • 2024, Dam Xuan Thang, Duong Tra My, Mai Duc Huynh, Thai Hoang, Vu Viet Anh, Vu Quoc Trung, Ngo Quyen, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thuy Chinh, Preparation of the novel bio-nanocomposites based on chitosan, Piper betle leaf extract and MgO nanoparticles for chili preservation, DOI: 10.1002/pen.26726 , Polymer Engineering and Science, ,
  • 2024, Le Van Khoe, Ha Manh Hung, Hoang Thi Thuy, Pham Huy Binh, Bui Tuan Anh, Le Minh Duc, Hoang Thi Huong, Doan Thi Yen Oanh, Nguyen Xuan Thai, Vu Quoc Trung, Preparation and corrosion protection of polypyrrole/SiO2 nanocomposite doped with 3-nitrosalicylic acid on aluminum, Vietnam Journal of Chemsitry , ,
  • 2024, Nguyen Ngoc Linh, Vu Quoc Manh, La Chau Giang, Nguyen Thuy Chinh, Hoang Tran Dung, Tran Thi Thuy Duong, Thai Hoang and Vu Quoc Trung, Assessment of hemostatic ability of biomaterial based on chitosan and Eclipta prostrata L. extract, Biomedical Materials, ,
  • 2024, Nguyen Thi Thuy Duong, Do Ba Dai, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Xuan Thai, Dao Phi Hung, Thai Hoang, Nguyen Ngoc Linh, Vu Quoc Manh, Vu Quoc Trung,, Effect of silica nanocomposite modified with some polythiophene derivations on characteristics and properties of waterborne acrylic coatings, Journal of Coatings Technology and Research, ,
  • 2023 , Ha Manh Hung, Tran Minh Thi, Le Van Khoe, Le Minh Duc, Hoang Thi Tuyet Lan, Lai Thi Hoan, Vu Thi Xuan, Nguyen Thi Bich Viet, Ngo Xuan Luong, Nguyen Thuy Chinh, Thai Hoang, Vu Thi Huong, Vu Quoc Trung, Polypyrrole-based nanocomposites doped with both salicylate/molybdate and graphene oxide for enhanced corrosion resistance on low-carbon steel, Designed Monomers and Polymers, 26, 171-181
  • 2023 , Phi Hung Dao, Lan Thi Phung, Anh Hiep Nguyen, Van Phuc Mac, Xuan Thai Nguyen, Thuy Chinh Nguyen, Thi My Binh Dinh, Quoc Trung Vu, Hoang Thai, Effect of organically modified tintania and zirconia nanoparticales on characteristics, properties of coating based on arrylic emulsion polymer for outdoor application, Journal of Applied Polymer Science, , e53752
  • 2023 , Trong Duc Le, Tien Cong Nguyen, Thi My Nuong Bui, Thi Kim Dung Hoang, Quoc Trung Vu, Chien Thang Pham, Luc Van Meervelt, Synthesis, structure and α-glucosidase inhibitor activity evaluation of some acetamide derivatives starting from 2-(naphthalen-1-yl)acetic acid, containing a 1,2,4-triazole, Journal of Molecular Structure , , MOLSTR 135321
  • 2022, Dang Van Thai, Pham Van Ben, Vu Quoc Trung, Bui Hong Van, Nguyen Manh Nghia, Tran Minh Thi, Luminescence enhancement of ZnS:Mn and ZnS:Cu-PVP nanoparticles by laser radiation annealing, Optical Materials, 135, 113020
  • 2022, Ha Manh Hung, Vu Quoc Manh, Vu Thi Thu Thao, Dao Thi Phuong Thuy, Pham Tien Dung, Nguyen Thi Bich Viet, Duong Khanh Linh, Nguyen Ngoc Linh, Doan Thi Yen Oanh, Nguyen Thuy Chinh, Thai Hoang, Vu Quoc Trung, Evaluation of the effect of the chitosan/carrageenan ratio on lovastatin release from chitosan/carrageenan based biomaterials, Vietnam J. of Chemistry, 60,
  • 2022, Mai Duc Huynh, Nguyen Thi Dieu Linh, Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Vu Quoc Manh, Nguyen Ngoc Linh, Dam Xuan Thang, Nguyen Thi Lan Anh, Nguyễn Tuấn Nam, Nguyen Vu Giang, Vu Quoc Trung, Preparation of polyphenol modified chitosan and its application as a preservative coating for tomatoes, Vietnam J. of Chemistry, 60,
  • 2022, Phi Hung Dao, Tien Dung Nguyen, Thuy Chinh Nguyen, Anh Hiep Nguyen, Van Phuc Mac, Huu Trung Tran, Thi Lan Phung, Quoc Trung Vu, Dinh Hieu Vu, Thi Cam Quyen Ngo, Manh Cuong Vu, Vu Giang Nguyen, Dai Lam Tran, Hoang Thai, Assessment of some characteristics, properties of a novel waterborne acrylic coating incorporated TiO2 nanoparticles modified with silane coupling agent and Ag/Zn zeolite (Q!), Progress in Organic Coatings, 163, 106641
  • 2022, Thien Vuong Nguyen, Truc Vy Do, Thanh Dung Ngo, Tuan Anh Nguyen, Le Trong Lu, Quoc Trung Vu, Lan Pham Thi, Dai Lam Tran, Photocurable acrylate epoxy/ZnO–Ag nanocomposite coating: fabrication, mechanical and antibacterial properties, RSC Advances, ,
  • 2022, Thuy Chinh Nguyen, Phi Hung Dao, Quoc Trung Vu, Anh Hiep Nguyen, Xuan Thai Nguyen, Thi Ngoc Lien Ly, Thi Kim Ngan Tran, Hoang Thai, Assessment of characteristics and weather stability of acrylic coating containing surface modified zirconia nanoparticles (Q!), Progress in Organic Coatings, 163, 106675
  • 2022, Tran Thi Thuy Duong, Nguyen Thi Dua, Nguyen Ngoc Linh, Le Thi Nguyet, Le Thi Minh Tuyet, Nguyen Hien, Duong Khanh Linh, Ha Manh Hung, Doan Thi Yen Oanh, Nguyen Thuy Chinh, Vu Thi Ngoc Oanh, Hoang Thu Ha, Vu Quoc Trung, Synthesis and characteristics of some new polythiophene containing α,β-unsaturated carbonyl groups (Q4), Vietnam J. of Chemistry, ,
  • 2022, Vu Quoc Trung, Ha Manh Hung, Le Van Khoe, Le Minh Duc, Nguyen Thi Bich Viet, Duong Khanh Linh, Vu Thi Huong, Nguyen Dang Dat, Doan Thi Yen Oanh, Ngo Xuan Luong, Nguyen Thuy Chinh, Hoang Thai, Hoang Thi Tuyet Lan, Cao Long Van, Ştefan Ţălu, Dung Nguyen Trong, Synthesis and characterization of polypyrrole film doped with both molybdate and salicylate and its application in the corrosion protection for low carbon steel (Q2), ACS Omega, ,
  • 2022, Vu Quoc Trung, Tran Thi Thuy Duong, Nguyen Thi Dua, Nguyen Ngoc Linh, Lai Dang Cuong, Dao Phuong Thao, Vo Khac Huy, Nguyen Hoang Ha Phuong, Nguyen Hien, Duong Khanh Linh, Vu Quoc Manh, Nguyen Thuy Chinh, Thai Hoang, Luc Van Meervelt, Synthesis and characterization of some novel polythiophene derivatives containing pyrazoline (Q2), Designed Monomers and Polymers, 25, accepted
  • 2021, Cong Nguyen Tien, Trung Vu Quoc, Dat Nguyen Dang, Giang Le Duc and Luc Van Meervelt, Synthesis and structure of (E)-N-(4-methoxyphenyl)-2-[4-(3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl)phenoxy]-acetamide, Acta Crystallographica Section E, E77, 184-189
  • 2021, Dai Quang Ngo, Thuy Chinh Nguyen, Tien Dung Nguyen, Thi Lan Phung, Quoc Trung Vu, Hoang Thai, A Novel Biopolymer Nano-Complex Based on Fish Scale Collagen, Konjac Glucomannan, Camellia Chrysantha Polyphenols and Ginsenoside Rb1: Preparation, Characterization and Its Bioactivity, Journal of polymers and the Environment, 29,
  • 2021, Doan Thanh Tung, Le Thi Thanh Tam, Hoang Tran Dung, Ngo Thanh Dung, Phan Ngoc Hong, Ha Minh Nguyet, Nguyen Van-Quynh, Nguyen Van Chuc, Vu Quoc Trung, Le Trong Lu, Phan Ngoc Minh, Freeze gelation 3D printing of rGO-CuCo2S4 nanocomposite for high-performance supercapacitor electrodes, Electrochimica Acta, 392, 138992
  • 2021, Nguyen Ngoc Linh, Tran Minh Thi, Duong Khanh Linh, Vu Thi Huong, Ha Manh Hung, Doan Thi Yen Oanh, Vu Quoc Trung, Synthesis and characterization of poly(3-thiophene acetic acid) upon binding by cationic groups, Vietnam J. Chem., 59(6), 902-909
  • 2021, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng, Vũ Quốc Mạnh, Nguyễn Vũ Giang, Trần Đại Lâm, Vũ Quốc Trung, Phương pháp chiết tách colagen thu được từ vảy cá nước ngọt Việt Nam, colagen thu được từ phương pháp này và vật liệu tổ hợp chứa colagen này,VN patent số 2775, ngày 1/12/2021. , , ,
  • 2021, Nguyen Thuy Chinh, Vu Quoc Manh, Thai Hoang, Kavitha Ramadass, C.I.Sathish, Vu Quoc Trung, Tran Thi Kim Ngan, Ajayan Vinu, Optimizing the component ratio to develop the biocomposites with carrageenan/collagen/allopurinol for the controlled drug release, https://doi.org/10.1016/j.jddst.2021.102697, al of Drug Delivery Science and Technology, ,
  • 2021, Nguyen Van Dai, Vu Quoc Trung, Chu Van Tiem, Kieu Phuong Hao and Dao Thi Viet Anh, Project-Based Teaching in Organic Chemistry through Blended Learning Model to Develop Self-Study Capacity of High School Students in Vietnam, Educ. Sci., 11, 236
  • 2021, Phi Hung Dao, Thuy Chinh Nguyen, Thi Lan Phung, Tien Dung Nguyen, Anh Hiep Nguyen, Thi Ngoc Lan Vu, Quoc Trung Vu, Dinh Hieu Vu, Thi Kim Ngan Tran, Hoang Thai, Assessment of Some Characteristics, Properties of Zirconiium Dioxide Nanoparticles Modified with 3-(Trimethoxysilyl)Propyl Methacrylate Silane Coupling Agent, Journal of Chemistry, , ID 9925355
  • 2021, Phu Hoang Luong, Thuy Chinh Nguyen, The Dan Pham, Do Mai Trang Tran, Thi Ngoc Lien Ly, Quoc Trung Vu, Thi Kim Ngan Tran, Hoang Thai, Preparation and Assessment of Some Characteristics of Nanoparticles based on Sodium Alginate, Chitosan and Camellia Chrysantha Polyphenols, International Journal of Polymer Science, , ID 558177, 11 pages
  • 2021, Quan Vo An, Thuy - Chinh Nguyen, Quang Tung Nguyen, Quoc-Trung Vu, Doanh Truong Cong, Len Nguyen Thi, Lien Ly Thi Ngoc, Long Giang Bach and Hoang Thai, Novel nanoparticle biomaterial of alginate/chitosan loading simultaneously lovastatin and ginsenoside Rb1: characteristics, morphology and drugs release study, International Journal of Polymer Science, , ID 5214510
  • 2021, Quoc Manh Vu, Thuy Chinh Nguyen, Duong My Ngoc Dam, Quoc Trung Vu, Trong Lu Le, Tran Dung Hoang, Thi Kim Ngan Tran, Tuan Anh Nguyen, Phi Hung Nguyen, and Hoang Thai, A Novel Method for Preparation of Carrageenan/Fish Scale Collagen/Allopurinol Biocomposite Film, International Journal of Polymer Science, , ID 9960233
  • 2021, Quoc Trung Vu, Ba Dai Do, Thi Thuy Duong Tran , Ngoc Linh Nguyen, Thuy Nguyen Chinh, Thi Huong Vu, Khanh Linh Duong, Thi Yen Oanh Doan, Hoang Thai, Van Cao Long, Stefan Talu, Dung Nguyen Trong, DFT Study on Some Polythiophenes Containing Benzo[d]thiazole and Benzo[d]oxazole: Structure and Bandgap, Designed Monomers and Polymers, 24(1), 274-284
  • 2021, Tran Minh Thi, Vu Quoc Trung, Do Khanh Tung, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen and Nguyen Mau Lam, Effect of Zn nonmagnetic element doping and a polyvinyl pyrrolidone shell layer on the superparamagnetism and stability properties of magnetic nanoparticles,, Japanese Journal of Applied Physics, 60, ID 025001
  • 2021, Trung Vu Quoc, La Trieu Duong, Van Duong Quoc, Tuan Tran Quoc, Dung Nguyen Trong, and Stefan Talu , Effect of doping H, Br, Cu, Kr, Ge, As and Fe on structural features and bandgap of polyC13H8OS-X: a DFT calculation, Designed Monomers and Polymers, 24(1), 53-62
  • 2021, Trung Vu Quoc, Linh Phan Thuy, Dai Do Ba, Duong Tran Thi Thuy, Linh Nguyen Ngoc, Chinh Nguyen Thuy, Linh Duong Khanh, Hung Ha Manh, Hoang Thai, Khoe Le Van, and Luc Van Meervelt, Crystal structure of potassium hydrogen bis[(E)-2-(4-(3-(thiophen-3-yl)acryloyl)phenoxy)acetate], Acta Crystallographica Section E, E77(6), , 609-614
  • 2021, Vũ Quốc Trung, Trần Thị Thùy Dương, Phùng Ngọc Thành, Nguyễn Thúy Chinh, Đường Khánh Linh, Thái Hoàng, Nguyễn Thiên Vương, Quy trình tổng hợp thiophen – Pyrazolin, VN patent số 29380, ngày 29/7/2021., ,
  • 2020, Chinh Thuy Nguyen, Manh Quoc Vu, Thuy Thi Phan, Trung Quoc Vu, Quan An Vo, Giang Long Bach, Thai Hoang, Novel pH-Sensitive Hydrogel Beads Based On Carrageenan And Fish Scale Collagen For Allopurinol Drug Delivery, Journal of polymers and the Environment, 28, 1795–1810
  • 2020, Nguyen Thuy Chinh, Tran Do Mai Trang, Dao Van Bay, Vu Quoc Trung and Thai Hoang, Modification of Fly Ash and Application as Adsorbent for Treatment of Heavy Metal Ions from Aqueous Solution, Journal of Chemistry, Article ID 8428473, 11 pages,
  • 2020, Nguyen Thuy Chinh, Tran Thi Mai, Trinh Anh Truc, Nguyen Anh Hiep, Dam Xuan Thang, Vu Quoc Trung, Tran Dai Lam, Nguyen Duy Trinh, Le Truong Giang, and Thai Hoang,, Polyoxymethylene/Silica/PELA Nanocomposites: Structure, Morphology, Mechanical Properties and Ozone, UV Durability, RSC Advances, 10, 2691–2702
  • 2020, Nguyen Tien Cong, Huynh Thi Xuan Trang, Pham Duc Dung, Tran Hoang Phuong, Vu Quoc Trung, Nguyen Dang Dat, Dang Thi Tuyet Anh, Nguyen Van Tuyen and Luc Van Meervelt, Synthesis, structure and in vitro cytotoxicity testing of some 2-aroylbenzofuran-3-ols, Acta Crystallographica Section C, C76(9), 874-882
  • 2020, Quoc Trung Vu, Thi-Thuy-Duong Tran, Thuy-Chinh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Vinh Pham Van, Hien Nguyen, Nguyen Trong Dung, Dinh Duc Nguyen, Phuong Nguyen-Tri, DFT prediction of factors affecting the structural characteristics, the transition temperature, and the electronic density of some new conjugated polymers, Polymers, 12(6), ID 01207, Q1
  • 2020, Thi Mai Anh Bui, Thien Vuong Nguyen, Thi Mai Nguyen, Thu Ha Hoang, Thi Thanh Huong Nguyen, Thi Hoan Lai, Thuy Nga Tran, Van Hau Nguyen, Viet Hai Hoang, Trong Lu Le, Dai Lam Tran, Tran Chien Dang, Quoc Trung Vu, Phuong Nguyen-Tri, Investigation of crosslinking, mechanical properties and weathering stability of acrylic polyurethane coating reinforced by SiO2 nanoparticles issued from rice husk ash, Materials Chemistry and Physics, ,
  • 2020, Thien Vuong Nguyen, Phi Hùng Dao, Tuan Anh Nguyen, Viet Hung Dang, Minh Nguyet Ha, Thi My Linh Dang, Thi Thuy Trang Nguyen, Quoc Trung Vu, Thu Ha Hoang, Tran Chien Dang, Phuong Nguyen –Tri, Dai Lam Tran, Le Trong Lu, Photocatalytic degradation and heat reflectance recovery of waterborne acrylic polymer/ZnO nanocomposite coating, , Journal of Applied Polymer Science, 37,
  • 2020, Thien Vuong Nguyen, Phuong Nguyen -Tri, Sohrab Azizid, Tran Chien Dang, Duc Minh Hoang, Thu Ha Hoang, Thi Linh Nguyen, Thuy Bui, Nguyen Linh, Tam Le, Ngoc Linh Nguyen, Quoc Trung Vu, Tran Dai Lam, Le Trong Lu, Viet Hung Dang, Thi My Linh Dang, The Role of Organic and Inorganic UV-absorbents on Photopolymerization and Mechanical Properties of Acrylate-urethane Coating, Materials Today Communications, 22,
  • 2020, Thien Vuong Nguyen, Tran Chien Dang, Manh Hung Ha, Truc Vy Do, Hai Khoa Le, Tam Le, Ngoc Linh Nguyen, Xuan Thang Dam, Tran Dai Lam, Trong Lu Le, Quoc Trung Vu, Duc Anh Dinh, Phuong Nguyen -Tri, Crosslinking process, mechanical and antibacterial properties of UV-curable acrylate/Fe3O4-Ag nanocomposite coating, Progress in Organic Coatings COATINGS & FILMS (Q1, 3/17) , 132,
  • 2020, Thuan Nghiem Duc, Thuy - Chinh Nguyen, Thanh Do Minh, Huyen Nguyen Thi, Dai Lam Tran, Dung Hoang Tran, Quan Le Van, Quoc-Trung Vu, Trinh Nguyen and Hoang Thai, Influence of the preparation method on some characteristics of alginate/chitosan composites, , Advances in Polymer Technology,, Article ID 7879368. , ,
  • 2020, Thuy Chinh Nguyen, Xuan Thai Nguyen, Do Mai Trang Tran, Quoc Trung Vu, Van Hai Nguyen, Duy Trinh Nguyen, Minh Thanh Do, Thi Len Nguyen, Thi Ngoc Lien Ly, and Hoang Thai, Adsorption ability for toxic chromium (VI) in aquous of some modified oyster shell types, Bioinorganic Chemistry and Applications, , ID 2435777
  • 2020, Trang Do Mai Tran, Chinh Thuy Nguyen, Tham Quang Do, Giang Long Bach, Nghia Hoang Trinh, Trung Quoc Vu, Thai Hoang, Preparation and Characterization of Chitosan/Fish Scale Collagen/Lovastatin Nanocomposites, Journal of Polymers and the Environment,, 28, 2851–2863
  • 2020, Van Hai Nguyen, Van Chien Nguyen, Thuy - Chinh Nguyen, Trang Tran, Thi Thu Trang Nguyen, Quoc-Trung Vu, Trinh Nguyen and Hoang Thai, Van Hai Nguyen, Treatment of yellow phosphorus slag and reuse it as an absorbent of chromonium (VI) ions and methylene blue, Journal of Chemistry, ID 1834829, 16 pages,
  • 2019, Dang Tran Buu, Vu Duong Ba, Minh Khoi Nguyen Hoang, Trung Vu Quoc, Linh Duong Khanh, Oanh Doan Thi Yen, and Luc Van Meervelt, Synthesis and redetermination of the crystal structure of salicyl­aldehyde N(4)-morpholino­thio­semi­carbazone, Acta Crystallographica Section E, E75(9), 1389-1393
  • 2019, Ha Manh Hung, Duong Khanh Linh, Nguyen Thuy Chinh, Le Minh Duc, Vu Quoc Trung, Improvement of the corrosion protection of polypyrrole coating for CT3 mild steel with 10-camphorsulfonic acid and molybdate as inhibitor dopants, Progress in Organic Coatings: COATINGS & FILMS (Q1, 3/17), 131, 407-416
  • 2019, Linh Duong Khanh, My Hanh Trinh Thi, Thuy Quynh Bui Thi, Trung Vu Quoc, Nguyen Thien, and Luc Van Meerelt, Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl)-2-methoxyphenol monosolvate, Acta Crystallographica Section E, E75(11), 1590-1594
  • 2019, Nguyen Thuy Chinh, Vu Quoc Manh, Vu Quoc Trung, Tran Dai Lam, Mai Duc Huynh, Nguyen Quang Tung, Nguyen Duy Trinh, and Thai Hoang, Characterization of collagen devired from tropical freshwater carp fish scale wastes and its amino acid sequence, Natural Product Communications, 14(7), 1-12
  • 2019, Phi Hung Nguyen, Huynh Nhu Tuan, Duc Thuan Hoang, Quoc Trung Vu, Minh Quan Pham, Manh Hung Tran, Dao Cuong To, Glucose uptake stimulatory and PTP1B inhibitory activities of pimarane diterpenes from Orthosiphon stamineus Benth, Biomolecules (Q1, IF = 4.69), 9 , 859
  • 2019, Thai Hoang, Tran Dai Lam, Thach Thi Loc, Le Duc Giang, Tran Do Mai Trang, Vu Quoc Trung, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Duy Trinh, Nguyen Thuy Chinh, Effect of both lovastatin and ginsenoside RB1 on some properties and in-vitro drug release of alginate/chitosan/lovastatin/ginsenoside RB1 composite films, Journal of polymers and the Environment, 27, :2728-2738
  • 2019, Trung Vu Quoc, Duong Tran Thi Thuy, Thanh Phung Ngoc, Manh Vu Quoc, Hien Nguyen, Linh Duong Khanh, Anh Tu Quang, and Luc Van Meervelt, Synthesis, crystal structure and Hirschfeld of diethyl 2,6-dimethyl-4-(thiophen-3-yl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Acta Crystallographica Section E, E75, 1861-1865
  • 2019, Trung Vu Quoc, Duong Tran Thi Thuy, Thuan Dang Thanh, Thanh Phung Ngoc, Vuong Nguyen Thien, Chinh Nguyen Thuy, and Luc Van Meervelt, Some chalcones derived from thiophene-3-carbaldehyde: synthesis and crystal structures, Acta Crystallographica Section E, E75, 957–963
  • 2019, Trung Vu Quoc, Linh Nguyen Ngoc, Duong Tran Thi Thuy, Manh Vu Quoc, Vuong Nguyen Thien, Oanh Doan Thi Yen, and Luc Van Meervelt, Crystal structure of two N'-(1-(phenylethylidene)-2-(thiophene-3-yl)acetohydrazides, Acta Crystallographica Section E, E75, 1090–1095
  • 2018, Cong Nguyen Tien, Huong Le Thi Thu, Thin Nguyen Van, Trung Vu Quoc, Manh Vu Quoc, Thang Pham Chien and Luc Van Meervelt, Crystal structure of (E)-N’-[1-(4-aminophenyl)ethylidene]-2- hydroxy-5-iodobenzohydrazide methanol monosolvate, Acta Crystallographica Section E, E74, 910-914
  • 2018, Cong Nguyen Tien, Thin Nguyen Van, Giang Le Duc, Manh Vu Quoc, Trung Vu Quoc, Thang Pham Chien, Hung Nguyen Huy, Anh Dang Thi Tuyet, Tuyen Nguyen Van and Luc Van Meervelt, Synthesis, structure and in vitro cytotoxicity testing of some 1,3,4-oxadiazoline derivatives from 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid, Crystallographica Section C, C74, 839-846
  • 2018, Le Nhat Thuy Giang, Nguyen Thi Nga, Dinh Thuy Van, Dang Thi Tuyet Anh, Hoang Thi Phuong, Le Thi Tu Anh, Vu Quoc Trung, Nguyen Van Tuyen, Phan Van Kiem, Design, Synthesis and Cytotoxic Evaluation of 4-Anilinoquinazoline–triazole–AZT Hybrids as Anticancer Agents, Natural Product Communications, 13(13), 1633-1636
  • 2018, Thi-Xuan Chu, Van-Vu-Quan Trieu, Quang-Thinh Tran, Duc-Thanh Pham, Quoc-Trung Vu, Hong-Thuy Tran, and Tuan Mai Anh, Possible Monitoring and Removal of As(III) by an Integrated System of Electrochemical Sensor and Nanocomposite Materials,, Journal of Nanomaterials, 2018, Article ID 9250463
  • 2018, Trung Vu Quoc, Linh Nguyen Ngoc, Dai Do Ba, Thang Pham Chien, Hung Nguyen Huy and Luc Van Meervelt, Crystal structure and Hirshfield surface analysis of 4-phenyl-3-(thiophen-3- yl-methyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione, Acta Crystallographica Section E, 74E, 812-815
  • 2018, Vu Quoc Trung, Nguyen Thi Huyen Trang, Tran Minh Thi, Khong vilay Vorayuth, Nguyen Minh Nghia, Mai Anh Tuan, Investigation of Synthesis and Properties of Fe3O4/Polyaniline Nanomaterials and Ability of Removing Arsenic in Wastewater , Materials transactions, 59(5), 1095-1100,
  • 2018, Vu Quoc Trung, Trinh Hong Hanh, Tran Hong Quang, Ha Manh Hung, Duong Khanh Linh, Hoang Thi Tuyet Lan & Le Minh Duc , Corrosion protection of molybdate doped polypyrrole film prepared in succinic acid solution, Corrosion Engineering, Science and Technology, 53:sup1, 59-66
  • 2017, Linh Nguyen Ngoc, Trung Vu Quoc, Hoan Duong Quoc, Manh Vu Quoc, Luong Truong Minh, Chien Thang Pham and Luc Van Meervelt, Green synthesis and crystal structure of 3-(benzothiazol-2-yl)thiophene, Acta Crystallographica Section E, E73, 1647–1651
  • 2017, Nguyen Ngoc Ha, Ngo Tuan Cuong, Hoang Van Hung, Ha Manh Hung, Vu Quoc Trung, Electronic properties of the polypyrrole-dopant anions ClO4− and MoO42−: a density functional theory study, J. Mol. Model., 23:336, https://doi.org/10.1007/s00894-017-3509-3
  • 2017, Thien Vuong Nguyen, Phi Hung Dao, Khanh Linh Duong, Quoc Hoan Duong, Quoc Trung Vu, Anh Hiep Nguyen, Van Phuc Mac and Trong Lu Le, Effect of R-TiO2 and ZnO nanoparticales on the UV-shielding eficiency of water – borne carylic coating, Progress in Organic Coatings: COATINGS & FILMS (3/17), 110, 114-121
  • 2017, Trung Vu Quoc, Linh Nguyen Ngoc, Cong Nguyen Tien, Chien Thang Pham and Luc Van Meervelt, Crystal structure of N-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3- thiazolidin-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acetamide, Acta Crystallographica Section E, 73 E, 901–904
  • 2017, Trung Vu Quoc, Linh Nguyen Ngoc, Vy Do Truc, Linh Duong Khanh, Hung Ha Manh, Chien Thang Pham and Luc Van Meervelt, Crystal structure of 4-amino-3-(thiophen-3-yl-methyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione, Acta Crystallographica Section E, E73, 1389–1392
  • 2016, Dang Xuan Thu, Vu Quoc Trung, Nguyen Manh Nghia, Nguyen Cao Khang & Tran Dai Lam, Effects of Fe Doping on the Structural, Optical, and Magnetic Properties of TiO2 Nanoparticles, Journal of Electronic Materials, 45 (11), 6033–6037.
  • 2016, Minh Thi Tran, Thi Huyen Trang Ngyen, Quoc Trung Vu, and Minh Vuong Nguyen, Properties of poly(1-naphthylamine)/Fe3O4 composites and arsenic adsorption capacity in wastewater, Front. Mater. Sci. 2016, 10(1), 56–65
  • 2015, Peter Mangwala Kimpende, Ngoc Thanh Nguyen, Minh Thao Nguyen, Quoc Trung Vu and Luc Van Meervelt, Crystal structure of (2E)-1-(4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one,, Acta Crystallographica Section E, 71E, 424-426
  • 2014, P. Mangwala Kimpende, T. K. O. Doan, Q. T. Vu and L. Van Meervelt, Crystal structure of (1Z)-1-(4-chloro¬benzyl¬idene)-5-(4-meth¬oxy¬phen¬yl)-3-oxopyrazolidin-1-ium-2-ide, Acta Crystallographica Section E, 70 E, 84-86
  • 2014, Vu Quoc Trung, Pham Van Hoan, Duong Quang Phung, Le Minh Duc, Le Thi Thu Hang, Double corrosion protection mechanism of molipdate doped polypyrrole/montmorillonite nanocomposites, J. of Experimental Nanoscience, 9(3), 282-292
  • 2013, Ha Manh Hung, Le Minh Duc, Tran Vinh Dieu, Vu Quoc Trung, Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application,, Journal of Materials Science and Engineering A, 3, 321-328
  • 2013, Tran Minh Thi, Nguyen Thi Hien, Dang Xuan Thu, Vu Quoc Trung, Thin films containing Mn-doped ZnS nanocrystalline synthesised by chemical method and some optical properties, J. of Experimental Nanoscience, 8, 530-538
  • 2012, Mai Anh Tuan, Nguyen Ngoc Ha, Vu Quoc Trung, Luong T. Thu Thuy and Dang Xuan Thu, The role of the Quinonine and Pyridine added to Catechol to Improve the Efficiency of Dye Sensitized Solar Cell: An ab-initio Study, 53, J. of Energy Conversion and Management, 68-74
  • 2012, Tran Minh Thi, Le Van Tinh, Bui Hong Van, Pham Van Ben, and Vu Quoc Trung, The effect of Polyvinylpyrrolidone on the optical properties of the Ni doped ZnS nanocrystalline thin films synthsized by chemical method, J. Nanomaterials , Article ID 528047, 8 pages, doi:10. 1155/2012/528047.
  • 2009, Vu Quoc Trung, Duong Ngoc Huyen, Synthesis, properties and application of polyindole/TiO2 nanocomposites, , J. of Physics: Conference Series, 187, 012058, doi:10.1088/1742-6596/187/1/012058.
  • 2009, Vu Quoc Trung, Duong Ngoc Tung, Duong Ngoc Huyen, , Polypyrrole /Al2O3 nanocomposites: Preparation, characterization and electromagnetic shielding properties, J. of Experimental Nanoscience, 4(3), 213 – 219
  • 2005, Quoc-Trung Vu, Martin Pavlik, Niels Hebestreit, Jiri Pfleger, Ursula Rammelt, Waldfried Plieth, Electrophoretic deposition of nanocomposites formed from polythiophene and metal oxides, Electrochimica Acta: ELECTROCHEMISTRY (4/28), 51, 1117-1124
  • 2005, Quoc-Trung Vu, Martin Pavlik, Niels Hebestreit, Ursula Rammelt, Waldfried Plieth, Jiri Pfleger, Nanocomposites based on titanium dioxide and polythiophene: Structure and Properties, Reactive and Functional Polymers, 65, 69-77

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top