ĐHSPHN - Bùi Đức Tĩnh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6524 - Lastest Update: 3/29/2023

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đức Tĩnh

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email tinhbd@hnue.edu.vn
Language English (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tinhbd

Biography / Background

Họ và tên: Bùi Đức Tĩnh                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10-09-1980                Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Hoằng Hóa – Thanh Hóa               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                  Năm, nước nhận học vị: 2010, Đài Loan

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư   Năm bổ nhiệm: 2018

Qualifications

 • 2003, Bằng Cử Nhân Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #

Employment History

 • 2010-nay, Giảng viên, Khoa Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2006-2010, , Khoa Vật lí điện tử, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Giao thông, Đài Loan
 • 2003-2006, Giảng viên, Khoa Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • , ,

Science Awards

Education

 • 2004-2010, , Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Giao Thông Đài Loan, Advisor: GS.TS. Baruch Rosenstein, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2003-2005, , Viện Vật lí - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Advisor: GS.TS. Vũ Văn Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1999-2003, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Vũ Văn Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2018-2020, Chủ nhiệm, Nghiên cứu ảnh hưởng của các tâm ghim từ nhân tạo có cấu trúc nano lên tính chất truyền dẫn của vật liệu siêu dẫn loại II, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)
 • 2018-2010, Thư ký, Mô phỏng tính chất quang và tính chất từ của các cấu trúc nano bán dẫn, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)
 • 2016-2018, Chủ nhiệm, Nghiên cứu tính chất truyền dẫn của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 12/2011-12/2013, Chủ nhiệm, Nghiên cứu tính chất dẫn và thăng giáng trong siêu dẫn loại II sử dụng mô hình lý thuyết Ginzburg-Landau, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)
 • 04/2014-04/2016, Chủ nhiệm, Nghiên cứu hiệu ứng Nernst và hiệu ứng Hall trong vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)

Publications / Books

 • 2022, Hue Thi Minh Dang and Bui Duc Tinh, The critical current density of iron-based superconductors under magnetic field, Eur. Phys. J. B, 95, 177
 • 2021, Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh, Nguyen Duc Hien and Gelu Coman, Study of Nonlinear Deformation of FCC-AuCuSi under Pressure by the Statistical Moment Method, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2021, Article ID 6693326, 11 pages
 • 2020, Bui Duc Tinh, Large enhancement of conductivity in a strongly layered type-II superconductor with an artificial pinning array, Progress of Theoretical and Experimental Physics ,, 2020, 043I02
 • 2020, Le Thi Cam Tuyen, Bui Duc Tinh, Le Minh Thu, Nguyen Quang Hoc, Nguyen Khac Man, Fluctuation diamagnetic susceptibility in type-II superconductors under magnetic field, International Journal of Modern Physics B , Vol. 33 , 2050007
 • 2020, Le Thi Cam Tuyen, Phuoc Le Huu and Bui Duc Tinh, Enhancement of the Electric Current in High-Tc Superconductor Interacting with an Artificial Pinning Array, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 34,, pages127–133
 • 2020, Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh and Nguyen Duc Hien, Stress-strain curve of FCC interstitial alloy AuSi under pressure, Romanian Journal of Physics, 65,, 608
 • 2020, Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh, Gelu Coman and Nguyen Duc Hien, On the melting of alloys FeX (X = Ni,Ta, Nb, Cr) under pressure up to 5 GPa, ournal of the Physical Society of Japan , 89, 11, , 114602
 • 2019, Le Thi Cam Tuyen, Nguyen Quang Học, Bui Duc Tinh, Dinh Quang Vinh, Tran Dinh Cuong, Study on the melting of interstitial alloys FeH and FeC with BCC structure under pressure, Chinese Journal of Physics , 59 (2019) 1–9,
 • 2016, Bui Duc Tinh, Nguyen Quang Hoc, Transport coefficients and Nernst signal of type-II superconductors under magnetic field, Internatinal Journal of Modern Physics B, Vol. 30, No. 3 , 1550267
 • 2016, Bui Duc Tinh, Nguyen Quang Hoc and Le Minh Thu, The fluctuation Hall conductivity and the Hall angle in type-II superconductor under magneticfield, Physica C, 521–522, 29–32
 • 2015, Pham Dinh Tam, Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh, Pham Duy Tan, Melting curves for Cu, Ag and Au metals under pressure, Modern Physics Letters B, Vol.29, No.7 , 1550273
 • 2014, 4. Bui Duc Tinh, Nguyen Quang Hoc and Le Minh Thu, Transverse thermoelectric conductivity and magnetization in high-Tc superconductors, The European Physical Journal B (2014), 87, 284
 • 2014, 5. Pham Dinh Tam, Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh and Nguyen Duc Hien, Equation of State and Thermal Expansion of Metals with FCC Structure: Application to Cu, Al and Ni, Modern Physics Letters B, Vol.28, No.26 , 1450209
 • 2014, 7. Bui Duc Tinh, Le Minh Thu, Le Viet Hoa and Nguyen Manh Cuong, Fluctuation Hall Conductivity Beyond Linear Response in Layered Superconductors Under a Magnetic Field, J Supercond Nov Magn , 27, 359–363
 • 2014, Bui Duc Tinh, Le Minh Thu, and Le Viet Hoa, Complex conductivity in strongly fluctuating layered superconductors, Condensed Matter Physics, Vol. 17, No 1, 13703: 1–8
 • 2013, Bui Duc Tinh, Ac fluctuation resistivity in high-Tc superconductor, Physica C, 485, 10–14
 • 2011, Vu Van Hung, Bui Duc Tinh, and Jaichan Lee, Study of ionic conductivity in cubic ceria by the statistical moment method, Mod. Phys. Lett. B , 25, 1101
 • 2010, Bui Duc Tinh and B. Rosenstein, Nernst signal in high-Tc superconductors, Supercond. Novel. Magn, 23, 815
 • 2010, Bui Duc Tinh, Dingping Li and Baruch Rosenstein, Electrical conductivity beyond a linear response in layered superconductors under a magnetic field, Phys. Rev. B , 81, 224521
 • 2009, Bui Duc Tinh and B. Rosenstein, Theory of Nernst effect in Layer superconductors, J. Phys: Conf. Ser, 153, 012030
 • 2009, Bui Duc Tinh and B. Rosenstein, Structure and pinning of moving vortex mater in type II superconductors, J. Phys: Conf. Ser. , 150, 052028
 • 2009, Bui Duc Tinh and Baruch Rosenstein, Theory of Nernst effect in high-Tc superconductors, Phys. Rev. B , 79, 024518
 • (2022), Hue Thi Minh Dang and Bui Duc Tinh, The voltage–current characteristics of superconductors under magnetic field, Eur. Phys. J. B , 95, 37
 • (2021), Le Thi Cam Tuyen, Hue Thi Minh Dang, Le Minh Thu, Bui Duc Tinh, Intersection point of the transport energy curves in type-II layered superconductors with strong thermal fluctuations, Solid State Communications , 326 , 114171
 • (2021), Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh, Nguyen Duc Hien and Gelu Coman, Nonlinear deformation of BCC metal Fe and BCC interstitial alloy FeSi: Dependence on temperature, pressure and silicon concentration, Materials Physics and Mechanics , 47, 501-513
 • (2021), Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh, Nguyen Duc Hien and Le Hong Viet, On the jumps of volume, enthalpy and entropy at the melting point, the thermal conductivity and the thermal diffusivity for Au with FCC structure: Temperature- and pressure- dependences, Progress in Physics of Metals , 22(4), 511-530
 • (2020) , Nguyen Quang Hoc, Bui Duc Tinh, Nguyen Duc Hien, Influence of temperature and pressure on the electrical resistivity of gold and copper up to 1350 K and 100 GPa, Materials Research Bulletin , 128, 110874

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top