ĐHSPHN - Nguyễn Xuân Thức
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1392 - Lastest Update: 9/26/2018

Phó giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thức

Position
Telephone
Org Unit Khoa Quản lí Giáo dục
Floor/Room Tầng 2 nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuta

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • , , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 6/2017, Nguyễn Xuân Thức, Quản lý dạy học theo hướng xây dựng xã hội học tập ở Trung tâm giáo dục thường xuyên theo tiếp cận CIPO, Tạp chí Giáo dục, số 6/2017,
    • 4 / 2013, Nguyễn Xuân Thức, Kỹ năng quản lý dạy học tiểu học, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 4 / 2013,
    • 123/2015, Nguyễn Xuân Thức, Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở, Thiết bị giáo dục, 123/2015,
    • 11 / 2015, Nguyễn Xuân Thức, Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi đi học lớp 1 ở các trường mầm non thực hành Thành phố Hà Nội , Tâm lý học Xã hội, số 11 / 2015,
    • 01/2013, Nguyễn Xuân Thức, Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng, Tạp chí Quản lý giáo dục, 01/2013,

    Workshop papers

    • , ,
    • , ,
    • , ,

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top