ĐHSPHN - Nguyễn Thu Hà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2277 - Lastest Update: 8/16/2018

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà

Position Giảng viên
Telephone 0983242695
Org Unit Khoa Công tác Xã hội
Floor/Room Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email thuha_ctxh@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuha_ctxh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • , Lecturer, Faculty of Social Work

  Science Awards

  Education

  • 2016, Master of English Language, Đại học Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2016, Master of Social Work, Đại học Thăng Long, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2015, PhD of Social History , Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2010, Master of World History, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2008, Bachelor of History Education, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017-2018, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài khoa học cấp Bộ, Khoa Công tác xã hội ĐH Sư Phạm Hà Nội
  • 2012, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài khoa học cấp trường, ĐH Sư Phạm Hà Nội
  • 2011, Tham gia, Đề tài khoa học cấp trường, ĐH Sư Phạm Hà Nội

  Publications / Books

  • 2018, Nguyen Thu Ha, Pham Van Tu, Nguyen Viet Hung , Effective Social Work Intervention to Reduce Aggressive Behavior in School: A case Study in Vietnam, American Journal of Educational Research, Vol 6, No.6, pp. 779-786
  • 2017, Nguyen Thu Ha, Nguyen Mai Huong, Nguyen Thi Anh Nguyet , Brief history of school-based mental health services in United States and some recomendations for Vietnamese schools, HNUE Journal of Science, Social Sciences, Vol. 62, Iss. 5, pp.139-145
  • 2016, Nguyen Thu Ha , The history of school social workers and their role in supporting students with mental health in school, Journal of Science, Social Science, Volume 61, Number 12, 2016, p.168-176
  • 2016, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Hương, Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội, Volum61, Number 2A,2016, tr.107-113
  • 2014, Nguyễn Thu Hà, Hiện thực tự do của người Mỹ da đen trong thời kỳ tái thiết (1863-1867), Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Số 11 (02), tr. 37-42
  • 2014, Nguyễn Thu Hà , Đường sắt ngầm trong cuộc chiến xóa bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ, Tạp chí châu Mỹ ngày nay, số 11 (2014), tr.59-65
  • 2013, Nguyễn Hiệp Thương (chủ biên), Nguyễn Thu Hà cùng nhiều tác giả, Tài liệu hướng dẫn thực hành công tác xã hội với nạn nhân mua bán người, NXB Hồng Đức, ,
  • 2013, Nguyễn Thu Hà , Phong trào chống buôn bán nô lệ da đen và xóa bỏ chế độ nô lệ ở Anh (cuối thế kỷ XVIII – cuối thế kỷ XIX), Tạp chí nghiên cứu châu Âu, số 7 (154), tr.64-70
  • 2013, Nguyễn Thu Hà , Tìm hiểu vai trò của phụ nữ Mỹ trong phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ từ đầu thế kỷ XIX đến trước Nội chiến (1861-1865), Tạp chí châu Mỹ ngày nay, Số 11 (188), tr.58-66
  • 2012, Nguyễn Duy Nhiên (chủ biên), Nguyễn Thu Hà cùng nhiều tác giả, Giáo trình trung cấp nghề công tác xã hội trợ giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường, NXB Lao động xã hội, ,
  • 2012, Nguyễn Thu Hà , Tác động của chế độ nô lệ tới cuộc Nội chiến Mỹ (1861-1865), Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội, Số 6 (57), tr.134-140
  • 2012, Nguyễn Thu Hà, Ngô Thị Thanh Mai, Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng, Tạp chí Lao động và xã hội, Số 435, tr. 46-47
  • 2008, Nguyễn Thu Hà, Quan niệm của Hindu giáo về trật tự xã hội qua Luật Manu, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 (99), tr.3-9
  • 2008, Nguyễn Thu Hà , Vị trí, thân phận người phụ nữ Ấn Độ qua luật Manu, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10 (103), tr.3-9

  Workshop papers

  • 8/2018, Hội thảo Khoa học quốc tế tâm lý học đường lần thứ 6 "Vai trò của tâm lý trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình", Trường Đại học Sư Phạm, Hà Nội, Việt Nam
  • 2017), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Giải pháp phát triển Công tác xã hội trong trường học ở Việt Nam", Bộ LĐTB &XH, Đại học giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội 12/2017, NXB Lao động xã hội
  • 2017, Hội thảo quốc tế: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề Công tác xã hội, Bộ LĐTB&XH, Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam
  • 2015, Hội thảo khoa học quốc tế “Công tác xã hội trường học, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển ở Việt Nam”, Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • 2014, Hội thảo Khoa học quốc tế “Thực tiễn và hội nhập trong phát triển công tác xã hội ở Việt Nam”, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  • 2013, Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác xã hội vì phát triển và hội nhập, Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top