ĐHSPHN - Đinh Nguyễn Trang Thu
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4594 - Lastest Update: 5/14/2020

Tiến sỹ Đinh Nguyễn Trang Thu

Position Tổ trưởng bộ môn
Telephone 0438692800
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email trangthudn@gmail.com
Language Anh, Nhật (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thudnt

Biography / Background

Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục Tiểu học

Qualifications

  Employment History

  • 3/2013 - nay, Tổ trưởng bộ môn, Tổ thực hành Giáo dục đặc biệt – Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2009-2013, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2007 - 2009, Học viên Cao học, Khoa Giáo dục – Trường Đại học Shiga – Nhật Bản
  • 2005-2009, Học thực tập sinh và Cao học , Tại Nhật Bản
  • 2005 - 2007, Thực tập sinh, Khoa Giáo dục – Trường Đại học Shiga – Nhật Bản
  • 2003-2005, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2012-2016, Tiến sỹ , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007-2009, , Đại học Shiga, Nhật Bản, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1999-2003, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • , , , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  TT

  Tên đề tài nghiên cứu

  Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

  Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  1

  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiếp cận INREAL vào việc phát triển giao tiếp cho trẻ tự kỷ

  1/2011 – 6/2012

  Đề tài cấp trường

  SPHN-11-99

  Chủ nhiệm đề tài


  2

  Nghiên cứu gia đình trẻ tự kỷ tại ba nước Việt Nam – Nhật Bản – Trung Quốc

  2006 – 2011


  Thành viên

   tham gia

  3

  Xây dựng Sổ tay thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục đặc biệt

  1/2009 – 12/ 2010

  Dự án Đại học II

  ĐHSP-08-277-TRIG-29

  Thanh viên

  tham gia

  4

  Nghiên cứu hệ thống kiểm tra sàng lọc, đánh giá phát triển và tư vấn cho trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi

  2009 – 2011

  Đề tài cấp Bộ

  Thành viên

   tham gia

  5

  Dự án “Hỗ trợ và phát triển chương trình giáo dục gắn liền với việc nâng cao tỷ lệ đi học của trẻ chậm phát triển trí tuệ” giai đoạn 2009 – 2011

  2009 – 2011

  Đề tài song phương

  Thành viên

  tham gia

  6

  Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn 2011 - 2020

  2011 - 2013

  Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước

  Thành viên

  tham gia

  7

  Nghiên cứu chương trình đánh giá phát triển trẻ em Việt Nam

  2012 - 2014

  Đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV (Mã số VI2.99-2011.88) của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

  Thành viên

   tham gia

  8

  Nghiên cứu sử dụng đồ dùng thao tác trong tổ chức dạy toán cho học sinh khiếm thị lớp 1.

  2013 - 2014

  Đề tài NCKH cấp Trường

  Thành viên

  tham gia

  Publications / Books

  • 2012, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 3, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2012, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 4, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2012, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 5, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2012, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 2, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2012, Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên),(Tham gia: Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho, Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Đinh Nguyễn Trang Thu), Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ cơ bản, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2004, Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Đạo đức lớp 4, NXB Hà Nội, ,
  • 2004, Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Đạo đức lớp 3, NXB Hà Nội, ,
  • , , , , , [Abstract]

  Workshop papers

  • 2019, Hội thảo Hội tâm lý – Giáo dục Việt Nam “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ có rối loạn phát triển”, Hà Nội
  • 2019, Hội thảo Hội tâm lý – Giáo dục Việt Nam “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ có rối loạn phát triển”, Hà Nội
  • 2018, 12th International Technology, Education and Development Conference, INTED 2018, Valencia, Spain, Tây Ban Nha
  • 2018, 12th International Technology, Education and Development Conference, INTED 2018, Valencia, Spain, Tây Ban Nha
  • 2018, Hội thảo quốc gia Chính sách về Giáo dục hòa nhập: thực tiễn và sự thúc đẩy cho Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2018, the first international conference on teacher education renovation – ICTER 2018: “Teacher education in the context of indusstrial revoltion 4.0”, Thái Nguyên
  • 2017, Hội thảo Khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam, Đà Nẵng
  • 2017, Hội thảo quốc gia về Trị liệu âm ngữ, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2016, Hội thảo khoa học Giáo dục đặc biệt Việt Nam, 40 năm nghiên cứu, hợp tác và phát triển, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2016, Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 , Đà Nẵng
  • , ,

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top