ĐHSPHN - Tran Thi Thiep
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2810 - Lastest Update: 11/7/2016

Thạc sĩ - Giảng viên chính Tran Thi Thiep

Position Phó trưởng khoa Giáo dục đặc biệt, Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khiếm thính và trẻ khuyết tật ngôn ngữ
Telephone 0913349534
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email ttthiep@yahoo.com.vn
Language Tiếng Việt (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thieptt

Biography / Background

Qualifications

 • 1999, Cử nhân khoa học ngành Toán Tin ứng dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên, #185574

Employment History

 • 2001 d?n nay, Giảng viên, Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, Trường ĐHSP Hà Nội
 • 1997-2001, Giảng viên, Trưởng bộ môn , Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội
 • 1988-2001, Giáo viên, Phó hiệu trưởng, Trường PTCS Xã Đàn

Science Awards

Education

 • 2002-2004, Thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Master, Type: Regular
 • 1997-1999, Cử nhân khoa học, Trường Đại học khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1990-1995, Diploma, Việc Điếc - Hà Lan, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1985-1988, Cử nhân Cao đẳng, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2015-2016, Thư kí đề tài, Nghiên cứu năng lực thực hành nghề nghiệp trong giáo dục hòa nhập của đội ngũ giáo viên phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2012-2016, Thành viên nghiên cứu, Việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt, trường ĐHSP Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm
 • 2012-2013, Chủ nhiệm đề tài, Việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt, trường ĐHSP Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009-2010, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009-2010, Đồng chủ nhiệm đề tài, Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2006-2007, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng tài liệu hướng dẫn phụ huynh trẻ khiếm thính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2005-2007, Thành viên nghiên cứu, "Nghiên cứu phát hiện sớm tật điếc ở trẻ sơ sinh bệnh lý tại khoa sơ sinh bệnh viện Xanh Pôn", Sở khoa học và công nghệ Hà Nội
 • , , ,

Publications / Books

 • 2016, Trần Ngọc Giao, Lê Văn Tạc, ...Trần Thị Thiệp, Quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Nhà xuất bản phụ nữ., ,
 • 2016, Trần Thị Thiệp, Việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Giá dục đặc biệt, trường ĐHSP Hà Nội, Giáo dục, ,
 • 2016, Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Anh Phương, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Vương Hồng Tâm, Giáo trình Ngôn ngữ kí hiệu Thực hành, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ,
 • 2014, Nguyễn Xuân Hải, Trần Thị Thiệp, Hoàng Thị Nho, Đào tạo bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 8/2014, 7-10
 • 2014, Trần Thị Thiệp - Frans Coninx, Thích ứng Bộ câu hỏi kiểm tra thính giác ở trẻ nhỏ LitlEARS, Giáo dục, Số đặc biệt tháng 8/2014,
 • 2012, Trần Thị Thiệp, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành, Giáo trình "Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật", Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ,
 • 2010, Eva Lindskog, Tran Thi Thiep, Hoang Hai Yen, Inclusion of Vienamese with disabilities., Printed at Compass Printing JSC. Under permission No: 293-2010/CXB/46-09/TN., ,
 • 2008, Trần Thị Thiệp, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính, Khoa học giáo dục, 187/2008, 30-32,48
 • 2008, Trấn Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Giáo trình Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập, , , [Abstract]
 • 2007, Trần Thị Thiệp, Giúp trẻ khiếm thính trong trường hòa nhập, Khoa học Giáo djuc, , 39-40
 • 2005, Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành, Giáo trình "Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật", Nhà xuất bản Giáo dục, ,

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top