ĐHSPHN - Trần Thị Minh Thành
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3894 - Lastest Update: 8/29/2020

Tiến sĩ Trần Thị Minh Thành

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email thanhttm@hnue.edu.vn
Language Tiếng Việt, Tiếng Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanhttm

Biography / Background

- Giáo dục mầm non

- Giáo dục đặc biệt

- Giáo dục học

Qualifications

 • 2014, Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội, #

Employment History

 • 2003 - nay, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt, ĐHSP Hà Nội

Science Awards

Education

 • 9-11/2016, Bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt, ĐHSP Aichi, Advisor: GS. Tsuneo, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2009 - 2013, Tiến sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007-2008, Bồi dưỡng về đánh giá trẻ khuyết tật, ĐH Chi ba, Advisor: GS. Kitajima, Level: Master, Type: Regular
 • 2001-2003, , ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
 • 2001 - 2003, Cử nhân , ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
 • 2000-2002, Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Ngô Công Hoàn, Level: Master, Type: Regular
 • 1994-1998, Cử nhân, ĐHSP Hà Nội, Advisor: Võ Thị Cúc, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2012-2014, Thư kí , Nghiên cứu chương trình đánh giá phát triển trẻ em Việt Nam, Trường ĐHSP Hà Nội - Quỹ Nafosted
 • 2011- 2014, Thành viên, Biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ ở nước ta giai đoạn 2011-2020, Trường ĐHSP Hà Nội - Đề tài độc lập nhà nước
 • 2010 - 2012, Chủ nhiệm, Nghiên cứu hệ thống sàng lọc và đánh giá phát triển, tư vấn giáo dục cho trẻ em chậm phát triển dưới 6 tuổi, Cấp Bộ
 • 2007-2008, Chủ nhiệm đề tài, Phát triển các kĩ năng cơ bản cho trẻ chậm phát triển, Trường ĐHSP Hà Nội

Publications / Books

 • 2017, Trần Thị Minh Thành, Ngô Thị Nguyệt, Trịnh Ngọc Toàn, Mối liên hệ giữa sự phát triển ngôn ngữ và chơi – cơ sở của việc can thiệp ngôn ngữ thông qua chơi cho trẻ khuyết tật trí tuệ, Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-1705, Vol 62,
 • 2014, Trần Thị Minh Thành (CB) - Nguyễn Nữ Tâm An, Quản lí hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ, NXB ĐHSP, ,
 • 2014, Trần Thị Thiệp - Hoàng Thị Nho - Trần Thị Minh Thành, Can thiệp sớm trẻ khuyết tật, NXB ĐHSP, ,
 • 2013, Trần Thị Minh Thành, Bùi Thị Lâm, Nâng cao năng lực phát hiện và cá biệt hóa với trẻ đặc biệt, NXB Giáo dục, ,
 • 2007, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Minh Thành, Một số công cụ chẩn đoán, đánh giá và ứng dụng trong giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật, Tạp chí Tâm lí học, ,
 • 2007, Trần Thị Thiệp - Bùi Thị Lâm - Hoàng Thị Nho - Trần Thị Minh Thành, Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, NXB Giáo dục, ,

Workshop papers

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

A New Approach for Assessment of Child Development in Vietnam:
Developing Tools as Developmental Checklist for Children

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học Đại học Ritsumeikan, Japan

2015

2

Tạp chí quốc gia
2.1

Một số công cụ chẩn đoán đánh giá và ứng dụng trong Giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật

Đồng tác giả

Tạp chí Tâm lý học


2007

2.2

Đặc điểm chơi và phát triển kĩ năng chơi cho trẻ chậm phát triển

Tác giả

Tạp chí Giáo dục

2008

2.3

Tầm quan trọng của khám sàng lọc

Tác giả

Tạp chí khoa học – ĐHSP HN

2009

2.4

Đánh giá trẻ có rối loạn phát triển bằng thang Kyoto

Tác giả

Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội

2012

2.5

Một số biện pháp tổ chức trò chơi cho trẻ khuyết tật trí tuệ


Tác giả

Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, Số 58, trang 120 – 128

2013

2.6

Tính sáng tạo của trẻ khuyết tật trí tuệ qua test TSD – Z

Đồng tác giả

Tạp chí Tâm lí học


2013

2.7

Phát triển tính sáng tạo cho trẻ khuyết tật,

Tác giả

Tạp chí giáo dục


2013

2.8

Vai trò của giáo viên mầm non trong việc phát huy tính sáng tạo cho trẻ,

Tác giả

Tạp chí Giáo dục mầm non


2013

2.9

Thực trạng đánh giá phát triển cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ và giải pháp

Tác giả

 Tạp chí giáo dục

2013

2.10

Kết quả thử nghiệm mô hình can thiệp sớm trẻ tự kỉ tại gia đình

Tác giả

Tạp chí giáo dục

2013

2.11

Tính sáng tạo của trẻ khiếm thính 4-7 tuổi qua test TSD-Z

Đồng tác giả

Tạp chí giáo dục

2014

2.12

Hành vi có vấn đề và quản lí hành vi của học sinh khó khăn về học trong lớp tiểu học hòa nhập

Tác giả

Tạp chí giáo dục

2014

2.13

Thực trạng tổ chức trò chơi xây dựng trọng lớp mẫu giáo 5-6 tuổi có trẻ khuyết tật trí tuệ

Tác giả

Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội

2015

2.14

Xây dựng bảng kiểm đánh giá sự phát triển của trẻ em Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 112/2015

2015

2.15

Ứng dụng bảng kiểm phát triển trong sàng lọc, kiểm tra phát triển trẻ em Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tr.12-15

2015

2.16

Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Tác giả

Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868-3719

2015

2.17

Kết quả đánh giá sàng lọc trẻ khuyết tật PT tại Hải Phòng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868-3719

2015

3

Hội thảo quốc tế
3.1

Giáo dục trẻ khuyết tật phát triển và khuyết tật trí tuệ

Tham gia

Hà Nôi, VN

2014

3.2

Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Thư kí

Hà Nội, VN

2015

4

Sách chuyên khảo
4.1.

Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ (Giáo trình)

Chủ biên

NXB ĐHSP

2014

4.2.

Can thiệp sớm trẻ khuyết tật (Giáo trình)

Tác giả

NXB ĐHSP

2014

4.3

Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (Giáo trình)

Tác giả

NXB Giáo dục

2007


Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top