ĐHSPHN - Đào Tuấn Thành
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 11192 - Lastest Update: 1/6/2013

Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Tuấn Thành

Position Trưởng khoa Lịch sử
Telephone 043. 754.95.51
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thanhdt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanhdt

Biography / Background

Thời gian

Công tác, chức vụ đã qua

1988 - 1992

Sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I                               

1993 - 1994

Trợ giảng, học Cao học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

Tháng 12/1994 - tháng 9/1995

Học tiếng Rumani tại Trường Đại học Tổng hợp Bacău (Rumani)

Từ tháng 10/1995 đến tháng 2/2001

Làm nghiên cứu sinh tại khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Bucaret – Rumani. Tên đề tài luận án: “Sự phát triển thể chế Nhà nước Rumani thời Cận đại (1859-1918)”. Người hướng dẫn khoa học: GS.VS. Dan Berindei.

Tháng 5/2001 đến tháng 12/2009

Giảng viên Bộ môn Lịch sử thế giới, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trợ lý Nghiên cứu Khoa học. Từ tháng 12 năm 2005 đến năm 2009, kiêm Trưởng Bộ môn “Lịch sử Văn minh và Quan hệ quốc tế” khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tháng 01 năm 2006 đến tháng 5 năm 2012 được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2012, được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Từ tháng 12/2009 đến nay

Giảng viên chính Bộ môn Lịch sử thế giới,  khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ tháng 5/2010

Được bổ nhiệm làm Phó Giáo sư  khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ 2007 đến 2013

Là đại diện của Việt Nam trong Hội đồng Quản trị của Trung tâm Truyền thống và Lịch sử khu vực (SEAMEO CHAT) tại Myanmar.

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

     • T? 2001 d?n nay, Đào Tuấn Thành, Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành và Hội thảo khoa học, , ,

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top