ĐHSPHN - Đào Thị Sen
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2782 - Lastest Update: 8/3/2018

Tiến sĩ Đào Thị Sen

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email sen.hnue@gmail.com
Language Tiếng Anh (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/sendt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2017, , Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Advisor: PGS.TS Chu Hoàng Hà, TS. Nguyễn Tường Vân, Level: Doctor, Type: Regular
   • 2011, Đào tạo Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Level: Master, Type: Regular
   • , Đào tạo Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Mai Sỹ Tuấn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • , Đào Tạo Tiến sĩ, , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   • , , ,

   Publications / Books

   • 2010, Đào Thị Sen, Nguyễn Chi Mai, Đỗ Tiến Phát, Chu Hoàng Hà, Xây dựng quy trình tái sinh đa chồi trực tiếp từ thân mầm cây cam Canh (Citrus reticulate Blanco) phục vụ chuyển gen, Tạp chí khoa học và công nghệ , Tập 48, số 2A, 707-712
   • , , , , ,

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top