ĐHSPHN - Phạm Đức Roãn
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2115 - Lastest Update: 5/20/2018

Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Roãn

Position Giảng viên cao cấp Bộ môn Hóa Vô cơ
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email Roanpd@hnue,edu.vn ; Roanpd@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/roanpd

Biography / Background

Qualifications

 • 2016, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, #NV 19458
 • 2013, Bồi duưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng , Học viện quản lý giáo dục, #NV 19458

Employment History

 • tu 2016 den nay , Giảng viên cao cấp, khoa Hóa học
 • 9/2001 den 02/2018, Trưởng bộ môn, khoa Hóa học
 • 5/1997- 8/2001, Phó trưởng Bộ môn, khoa Hóa học
 • 2001-2015, Giảng viên chính , khoa Hóa học
 • 1976- 2000, Giảng viên , khoa Hóa học

Science Awards

Education

 • 2002-2004, Cao cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Advisor: GS.TS Nguyễn Bính , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1989-1995, Sau đại học, ĐHSPHN, Advisor: TS. Nguễn Thế Ngôn, TS. Lê Bá Thuận, Level: Doctor, Type: Regular
 • 1072-1976, , ĐHSPHN2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2010-2012, Đềtài:104.02.39.09 (tham gia) (NAFOSTED) , Tham gia đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học các hợp chất dị vòng oxadiazole, triazole và quinolin trên cơ sở các hợp chất đồng vòng tách từ nguồn tinh dầu thực vật. ,
 • 2010-2011, Đề tài cấp Bộ: B-2010-17-238 , Chủ nhiệm đề tài:Xác định qui trình tối ưu hóa các thông số cân bằng hệ chiết phân chia tinh chế một số nguyên tố đất hiếm bằng PC88A, axit naphthenic,
 • 2008-2009, Đề tài cấp trường: Mã số : SPHN- 08 -194 , Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu cân bằng hệ chiết các nguyên tố đất hiếm với axit naphthenic ứng dụng trong chiết phân chia,
 • 2006-2007, Đề tài cấp Bộ: Mã số : B - 2006- 17-14, Chủ nhiêm đề tài: ’Tổng hợp , nghiên cứu cấu trúc, tính chất một số phức chất của nguyên tố đất hiếm có ứng dụng thực tế ,
 • 2004-2005, Đề tài cấp trường: Mã số : SP- 04- 83, Chủ nhiêm đề tài: Tổng hợp , nghiên cứu cấu trúc, tính chất một số phức chất của các nguyên tố đất hiếm ứng dụng chiết phân chia,
 • 2002-2003, Đề tài cấp trường: Mã số : SP 02 - 26, Chủ nhiệm đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của các nguyên tố đất hiếm với các axit hữu cơ,
 • 2000-2001, Đề tài cấp trường: Mã số : SP 2000 - 75 - 27 , Chủ nhiệm đề tài:Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của các nguyên tố đất hiếm có ứng dụng thực tế,

Publications / Books

 • 2017, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thi Hà, Phạm Thi Lý, Võ An Quân, Đinh Thi Mai Thanh, Lê Thu Quý, Phạm Dức Roãn , Study on the corrosive wear resistance of NiCr2O alloy coating impregnated by aluminum phosphate in acidic media, Tạp chí Hóa học, T.55(1), Tr. 43- 47.
 • 2017, Thái Thị Diệu Hiền, Phạm Đức Roãn, Đinh Thị Thu Trang, Ngô Khắc Khổng Minh, Nghiêm Thị Hà Liên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đinh Mạnh Tiến, Lâm Thị Kiều Giang, Nguyễn Thanh Hường, Hoàng Thị Khuyên, Trần Thu Hương, Phạm Thị Liên, Nguyễn Vũ, Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất của vật liệu nano phát quang YPO4:Tb được tổng hợp bằng phản ứng nổ, Tạp chí Hóa học, T.55(2e), , Tr. 64- 67
 • 2016, Lâm Thị Kiều Giang1*, Phùng Thị Thu1, Nguyễn Thị Thanh Xuân2, Nguyễn Vũ1, Đinh Mạnh Tiến1, Phạm Thị Liên1, Trần Thu Hương1, Hoàng Thị Khuyên1, Nguyễn Thanh Hường1, Ngô Thị Hồng Lê1, Phạm Đức Roãn2, Nguyễn Thanh Bình3, Tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu khung cơ kim (MOFs) phát quang chuyển đổi ngược chứa đất hiếm (RE3+: Er, Yb), Tạp chí Hóa học, T.54(5e1,2), Tr. 248- 251
 • 2016, Phạm Đức Roãn1, Phạm Hồng Nhung1, Thái Thị Diệu Hiền2, Lâm Thị Kiều Giang3, Nguyễn Vũ3 , Tổng hợp vật liệu phát quang nano YPO4:Eu và (Y,Al)PO4:Eu, Tạp chí Hóa học, T.54(5e1,2),, Tr. 197- 200
 • 2015, Mẫn Hoài Nam, Trần Thị Kim chi, Đinh Mạnh Tiến, Phạm Đức Roãn, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hiền, Bùi Thị Kim Cúc, Nguyễn Vũ, Tổng hợp vật liệu nano phát quang YBO3:Eu, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 3E12 , Tr. 407- 411
 • 2015, Nguyễn Vũ, Phạm Đức Roãn, Tổng hợp vật liệu nano phát quang GdVO4:Eu bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E2 , Tr. 20- 23
 • 2015, Phạm Đức Roãn, Hoàng Quang Bắc, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Vũ, Ảnh hưởng của tỉ lệ NaF/M(NO3)3 đến sự hình thành và tính chất quang của vật liệu NaYF4:Er,Yb được tổng hợp trong môi trường nước, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E2 , Tr. 37- 41
 • 2015, Phạm Đức Roãn, Hoàng Văn Thiều, Bùi Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim chi, Nguyễn Vũ, Tổng hợp vật liệu nano phát quang Gd2O3:Eu bằng phương pháp phản ứng nổ, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 3E12 , Tr. 403- 406
 • 2015, Phạm Đức Roãn, Nguyễn Vũ, Tạ Minh Thắng, Tạ Thị Kim Chi, Mẫn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thanh, Tổng hợp vật liệu bằng phương pháp phản ứng nổ và tính chất của LaPO4:Eu3+ kích thước nanomet, Tạp chí Hóa học, T.53(4), Tr. 480- 484
 • 2014, Phạm Đức Roãn1, Hoàng Văn Đông1, Nguyễn Thị Thu Trang2 và Nguyễn Vũ2, Tổng hợp vật liệu bằng phương pháp phản ứng nổ và tính chất của Y2O3:Ho3+ kích thước nanomet, Tạp chí hóa học, T.52(5A), , Tr. 01- 04
 • 2013, Nguyễn Thị Thanh Chi (Chủ biên), Phạm Đức Roãn, Lê Thị Hồng Hải, Lê Hải Đăng, Lương Thiện Tài, Đinh Thị Hiền, Giáo trình Thực hành tổng hợp hoá học vô cơ, sách, NXB- ĐHSPHN ,
 • 2013, Nguyễn Vũ, Nguyễn Thị Nụ, Dương Thị Giang, Mẫn Hoài Nam, Phạm Đức Roãn, Tổng hợp vật liệu nano phát quang YVO4: Sm3+, Bi3+, Tạp chí hóa học, Tập 51 (2AB), , Tr.260-264
 • 2013, Phạm Đức Roãn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Đức Văn, Dương Thị Giang, Nguyễn Vũ, Tổng hợp vật liệu nano phát quang GdVO4:Eu3+ bằng phương pháp phản ứng nổ, Tạp chí Hóa học, T.51(3AB), Tr. 344-347
 • 2012, Phạm Đức Roãn2 , Nguyễn Vũ 1, Đinh Xuân Lộc 1, Trần Thị Kim Chi, Trần Kim Anh , Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu NANO phát quang chuyển đổi ngược pha tạp Eu3+ , Yb3+ , Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tập 50, 1A, 148-154
 • 2012, Phạm Đức Roãn2 , Nguyễn Vũ 1, Nguyễn Đức Văn 1, Bùi Ngọc Ánh2 , Ảnh hưởng của sự pha tạp Bi3+ đến thuộc tính của vật liệu NANO phát quang YVO4: Eu3+ , Bi3 + , Tạp chí Hóa học, Tập 50, 5B, , Tr 319-322
 • 2012, Phạm Đức Roãn2 , Nguyễn Vũ 1, Nguyễn Đức Văn 1, Hoàng Quang Bắc4 , Ảnh hưởng bởi dung môi thủy nhiệt đến sự hình thành pha tinh thể của hạt NANO huỳnh quang chuyển đổi ngược Na YF4: Eu3+ , Yb3+ , Tạp chí Hóa học, Tập 50, 5B, Tr 314-318
 • 2011, Phạm Đức Roãn, Nguyễn Văn Hải , Mô hình hóa quá trình chiết Ytri bằng axit naphthenic, Tạp chí Hóa học, Tập 49, 3A, Tr121-126
 • 2011, Phạm Đức Roãn, Nguyễn Văn Hải , Mô hình hóa quá trình chiết samari bằng axit naphthenic, Tạp chí Hoá học, Tập 49, 2ABC, Tr 247-251
 • 2011, Phạm Đức Roãn2 , Nguyễn Vũ 1, Đinh Xuân Lộc 1, Nguyễn Đức Văn 1, Đỗ Hùng Mạnh , Tổng hợp vật liệu NANO phát quang YVO4: Eu3+ và YVO4: Er3+ bằng phương pháp phản ứng nổ, Tạp chí Hoá học , Tập 49, số 2, tr204-209
 • 2011, Phạm Đức Roãn2 , Nguyễn Vũ 1, Đinh Xuân Lộc 1, Trần Thị Kim Thư 1, Trần Thị Thanh Thủy2 , Tổng hợp vật liệu NANO phát quang YVO4:Eu3+ và YVO4: Er3+, Yb3+ bằng phương pháp phản ứng nổ, Tạp chí Hóa học, Tập 49, 3A, Tr 169-172
 • 2010, Phạm Đức Roãn, Nguyễn Văn Hải,Nguyễn Văn Đàm, Mô hình hóa quá trình chiết một số nguyên tố đất hiếm (la,Pr,Nd) bằng axit naphthenic, Tạp chí Hóa học, T. 48 (2A), , Tr. 200 – 206
 • 2009, Phạm Đức Roãn , Lê Bá Thuận, Nguyễn Văn Hải, Mô phỏng quá trình chiết một số nguyên tố đất hiếm (La, Pr, Nd, Sm, Gd, Y) bằng PC88A, Tạp chí Hoá học, T.47 (2A) , Tr560- 564
 • 2009, Phạm Đức Roãn, Lê hải Đăng, Nguyễn Hữu Nhận, Trần Thị Minh Nguyệt, Vũ Đăng Độ, Tổng hợp perovskite kích thước nano bằng phương pháp sol-gel citrat, xác định một số đặc trưng cấu trúc của chúng, Tạp chí phân tích Hoá,Lý và Sinh học, Tập 14 , số 4, tr 49- 54
 • 2008, Phạm Đức Roãn-Nguyễn Thế Ngôn, Hóa học các nguyên tố hiếm và Hóa phóng xạ, sách, NXB- ĐHSPHN,
 • 2008, Phạm Đức Roãn , Lê Bá Thuận, Nguyễn Văn Hải, Trần Ngọc Hà, Verification the assumptions used for development a simulation program for rare earths separation technique using the acidic phosphor extractants , Tạp chí Hóa học, T.46 (2A) , Tr453- 458
 • 2008, Phạm Đức Roãn , Lê Bá Thuận, Nguyễn Văn Hải, Trần Ngọc Hà, Development a computer simulation program for determination the parameters of the rare earths separation, Tạp chí Hoá học, T.46 (2A) , Tr446- 452
 • 2008, Phạm Đức Roãn , Lê Bá Thuận, Nguyễn Văn Hải, Trần Ngọc Hà, Purification of yttri by solvent extraction technique using the extractant aliquat 336, Tạp chí Hoá học, T.46 (2A) , Tr440- 445
 • 2008, Phạm Đức Roãn , Nguyễn Văn Hải, Thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất của nguyên tố đất hiếm với axit propionic, Tạp chí Hoá học, T.46 (2A) , Tr260- 265
 • 2008, Phạm Đức Roãn , Nguyễn Văn Hải, Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với axit propionic, Tạp chí Hoá học, T.46 (2A) , Tr254- 259
 • 2007, Phạm Đức Roãn , Lê Bá Thuận, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đức Vượng, Trần Ngọc Hà, The parameters of solvent extraction process on the base of neural network approach, Proceeding of the 2nd Korea- Vietnam , , Tr80- 85
 • 2007, Phạm Đức Roãn , Lê Chí Kiên , Đặng Thị Thanh Lê, Phổ hấp thụ electron của một số phức chất của nguyên tố đất hiếm với axit DL- 2- amino-n-butyric, Tạp chí Hoá học, T.45 (1) , Tr83- 87,

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top