ĐHSPHN - Đoàn Thị Quế
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1837 - Lastest Update: 9/6/2018

Thạc sỹ Đoàn Thị Quế

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Công nghệ Thông tin
Floor/Room Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email quedt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quedt

Biography / Background

Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật viễn thông tại trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, năm 2002; tốt nghiệp thạc sĩ ngành Điện tử - Viễn thông tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2010; hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Điện tử - Viễn thông tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Qualifications

  Employment History

  • 2009 - nay, Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2015 - nay, , Đại học Bách Khoa Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007 - 2009, , Đại học Bách Khoa Hà Nội, Advisor: Vũ Nam Quân, Level: Master, Type: Regular
  • 1997 - 2002, , Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Advisor: Đàm Thuận Chinh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  TT

  Tên đề tài nghiên cứu

  Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

  Đề tài cấp

  Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  1

  Kiến trúc và dịch vụ IMS trong các mạng thế hệ mới

  2012/2013

  Trường

  Chủ nhiệm đề tài

  Publications / Books

  1. Doan Thi Que, Nguyen Trong Thai, Nguyen Xuan Quyen, and Hoang Manh Thang, “Evaluation of Bit-Error-Rate Performance for DCSK System over Land Mobile Satellite Channel”, The University of Danang, Journal of Science and Technology, No.  11(120), Vol.  4, pp. 50-54, 2017. 

  2. Doan Thi Que, Nguyen Xuan Quyen, and Thang Manh Hoang, “Discrete-time Modeling and Numerical Evaluation of BER Performance for A BPSK-based DCSK-Walsh Coding  Communication System over Multipath Rayleigh Fading Channels”, Journal of Science and Technology, No. 120C, pp. 99-103, 2017. 

  3. Doan Thi Que, Nguyen Huu Long, Nguyen Xuan Quyen, T de Souza-Daw, Nguyen, H.D, Thang Manh Hoang, “Multiple-Access Performance of Chaotic Bit Duration PN-DSSS Communication System”, In  Proc.  6th IEEE  International  Conference  on  Communications  and  Electronics  (IEEE  ICCE  2016),  Halong-Vietnam, pp. 609-613, 2016.

  4. Đoàn Thị Quế, Hoàng Hồng Sơn, Vũ Thái Giang, “Kiến trúc IMS và ứng dụng hỗ trợ tương tác trong phòng học dựa trên máy tính”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 60 (7A), 2015.

  5. Phạm Thị Anh Lê, Đoàn Thị Quế, “Phân tách ontology trong logic mô tả dựa vào kỹ thuật phân tách đồ thị”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 56, trang 59-71, 2011.

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top