ĐHSPHN - Nhữ Thị Việt Hoa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3399 - Lastest Update: 3/19/2019

ThS Nhữ Thị Việt Hoa

Position Phó Bộ môn - Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Floor/Room 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email nhuhoa@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nhuhoa

Biography / Background

Lý​ luân và​ phư​ơ​ng pháp​ dạy​ học​

Qualifications

 • 2018, Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #0076901
 • 2017, Tiếng Anh B2 (CEFR) , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #17.10157 26/QÐ4409 _ 17BM46
 • 2016, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, #NV18151

Employment History

 • 7/2012 – nay, Giảng viên, Bộ môn Phương pháp dạy học – Khoa Sư phạm kỹ thuật
 • 7/2010 – 7/2012, Cán bộ tập sự, Bộ môn Phương pháp dạy học – Khoa Sư phạm kỹ thuật
 • 7/2008 – 7/2010, Cán bộ thử việc , Bộ môn Phương pháp dạy học - Khoa Sư phạm kỹ thuật

Science Awards

Education

 • 2009 -2011, Đào tạo thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS Lê Huy Hoàng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2004 - 2008, Đào tạo đại học, ĐHSP Hà Nội, Advisor: ThS Nguyễn Thị Vân, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

[1]. Nhữ Thị Việt Hoa, Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên khoa Sư phạm kĩ thuật, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2012 – 2013, thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/06/2013. Nghiệm thu đề tài tháng 08/2013. Đạt kết quả xuất sắc.

[2]. Nhữ Thị Việt Hoa, Giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2014 – 2015, thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/06/2015. Nghiệm thu đề tài tháng 07/2016. Đạt kết quả xuất sắc.

Publications / Books

A. Các bài đăng trên tạp chí

[1]. Nhữ Thị Việt Hoa (2013), Vai trò của dạy học nhóm trong hình thành kĩ năng mềm, Tạp chí dạy và học ngày nay số tháng 1 – 2013 (Tr 23 – 24).

[2]. Nhữ Thị Việt Hoa (2013), Xây dựng và sử dụng tranh dạy học hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí (bài 27 – SGK Công nghệ lớp 11), Tạp chí thiết bị giáo dục số 91 tháng 3 – 2013 (Tr 37 – 39).

[3]. Nhữ Thị Việt Hoa (2013), Sử dụng bài tập dạy học bài 7: Hình chiếu phối cảnh (SGK Công nghệ 11), Tạp chí dạy và học ngày nay số tháng 4 – 2013 (Tr 42 – 43).

[4]. Nhữ Thị Việt Hoa (2013), Bàn về các biện pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số tháng 4 năm 2013 (Tr 163 – 167)

[5]. Nhữ Thị Việt Hoa, Vũ Thị Hoa (2013), Đặt vấn đề vào bài mới trong dạy học, Tạp chí dạy và học ngày nay số tháng 7 – 2013 (Tr 32 – 34)

[6]. Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Hiền (2013), Xây dựng kho tài nguyên dạy học công nghệ bằng google site, Tạp chí thiết bị giáo dục số 96 tháng 8 – 2013 (Tr 37 – 39)

[7]. Nhữ Thị Việt Hoa (2013), Phát triển kĩ năng mềm thông qua dạy học học phần thực hành phương pháp dạy học, Tạp chí thiết bị giáo dục số 100 tháng 12 – 2013 (Tr 45 – 47)

[8]. Nhữ Thị Việt Hoa, Phạm Thị Thu Hà (2015), Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học  môn Công nghệ 11, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 8D năm 2015, trang 207 – 214.

[9]. Nhữ Thị Việt Hoa (2015), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 8D năm 2015, trang 159 – 164

[10]. Nhữ Thị Việt Hoa (2016), Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 6B năm 2016, trang 43 – 50

[11]. Nhữ Thị Việt Hoa (2017), Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học môn Công nghệ ở trường Trung học phổ thông dựa vào phiếu điều tra từ học sinh, Tạp chí khoa học dạy nghề số 43 – 44 (tháng 4-5/2017), trang 31 -34.

[12]. Nhữ Thị Việt Hoa (2018), Nhận định về phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học môn Công nghệ thông qua tiến hành thử nghiệm sư phạm, Tạp chí khoa học dạy nghề (ISSN 2354-0583),số 57 – 58 (tháng 6-7/2018), trang 52 -61.

[13]. Nhữ Thị Việt Hoa, Đàm Thúy Ngọc (2018), Góc nhìn về chương trình giáo dục mới môn Công nghệ - phần Công nghiệp ở trường trung học phổ thông (theo dự thảo) và chương trình giáo dục hiện hành, Tạp chí khoa học dạy nghề (ISSN 2354-0583),số 57 – 58 (tháng 6-7/2018), trang 91 -96.

[14]. Nhữ Thị Việt Hoa (2018), “Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học môn Công nghệ”, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 179 (kì 2 tháng 10/2018), trang 109 – 111.

[15]. Nhữ Thị Việt Hoa (2018), “Dạy học Công nghệ 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo bằng phương pháp đối tượng tiêu điểm”, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 183 (kì 2 tháng 12/2018), trang 35 – 37.

C. Sách

[16]. Trần Hữu Quế, Nhữ Thị Việt Hoa, Trần Văn Thịnh (2014), Bài tập Công nghệ 8, NXB Giáo dục Việt Nam

[17]. Lê Huy Hoàng (chủ biên), Đồng Huy Giới, Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thị Mai Lan, Đặng Văn Nghĩa, Vũ Thị Ngọc Thúy (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ trung học phổ thông, NXB ĐHSP Hà Nội. 

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top