ĐHSPHN - Nguyễn Duy Nhiên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7488 - Lastest Update: 9/15/2020

Giảng viên chính Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên

Position Trưởng khoa
Telephone 0987629299
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email nguyenduynhien2005@yahoo.com; nhiennd@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Cử nhân),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nhiennd

Biography / Background

1. Vũ Hồng Tiến (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính)…, Lối sống thanh niên sinh viên hiện nay, thực trạng và giải pháp, Đề tài KH-CN cấp Bộ, 2001.

2. Nguyễn Văn Phong (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính) …, Giải pháp phát huy vai trò xung kích của sinh viên thủ đô trong việc tham gia phổ cập tin học cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, Đề tài KH-CN cấp Thành phố Hà Nội, 2006

3. Nguyễn Duy Nhiên, Những nguy cơ thách thức đối với trẻ em lang thang đường phố, Tạp chí Người phụ trách Đội, 2008

4. Nguyễn Duy Nhiên, Nguyên nhân trẻ em lang thang đường phố ở nước ta và giải pháp tác động, Tạp chí Thanh niên, 2008

5. Nguyễn Duy Nhiên, Những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với người làm công tác xã hội chuyên nghiệp, Tạp chí Thanh niên, 2010

6. Nguyễn Duy Nhiên, Thắp sáng niềm tin yêu đào tạo và ứng dụng CTXH ở trường ĐHSPHN, Tạp chí Thanh niên, 2010

7. Trần Ngọc Anh (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (thư ký đề tài), Trẻ em lang thang trên đường phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp, Đề tài NCKH cấp Bộ, 2008

8. Nguyễn Duy Nhiên (chủ nhiệm đề tài), Xây dựng hệ thống module về kỹ năng tác nghiệp trợ giúp của người làm công tác xã hội đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đề tài NCKH cấp Bộ, 2008 - 2009

9. Nguyễn Duy Nhiên, Nghịch lý trẻ em - gia đình và sự cần thiết của làm bạn với con, Hội thảo khoa học CTXH, 2011

10. Nguyễn Duy Nhiên, Chuẩn hóa quốc tế đào tạo ngành CTXH và vận dụng vào đào tạo CTXH tại ĐHSPHN, Dự án TRIG, 2008 - 2011

11. Nguyễn Duy Nhiên, Tham vấn hỗ trợ tâm lý cho trẻ em có HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Tạp chí Thanh niên, 2012

12. Nguyễn Duy Nhiên, Từ chính sách đến mô hình hỗ trợ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và sự cần thiết đào tạo đội ngũ những người trợ giúp chuyên nghiệp, Tạp chí Thanh niên, 2012

13. Nguyễn Duy Nhiên, Đỗ Thị Bích Thảo, Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở nước ta - thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp và mô hình trợ giúp giải quyết vấn đề, Tạp chí Thanh niên, 2013

14. Nguyễn Duy Nhiên, Quan điểm của Đảng về chính sách xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế ở nước ta, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, 2013

15. Nguyễn Văn Cư (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính)…, Biện pháp can thiệp và trợ giúp giải quyết những vấn đề gặp phải của nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Đề tài KH-CN trọng điểm cấp Bộ, 2012

16. Nguyễn Duy Nhiên, Hỗ trợ người nghèo, thực hiện giảm nghèo bền vững hướng tới an sinh xã hội cho người nghèo ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, 2013

17. Phạm Văn Tư (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính)…, Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp can thiệp CTXH nhằm giảm thiểu hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở, Đề tài KH-CN cấp Bộ, 2015.

18. Nguyễn Duy Nhiên, Kinh nghiệm của các nước Đông Á và bài học đối với Việt Nam về chuyển giao công nghệ, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 8/2015

19. Nguyễn Duy Nhiên, Thực trạng công nghệ - kết quả và các yếu tố tác động đến hoạt động chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 9/2015

20. Nguyễn Duy Nhiên, Sự cần thiết của Công tác xã hội trường học trong bối cảnh giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, 2015

21. Nguyễn Duy Nhiên, Vai trò của công nghệ cao đối với phát triển kinh tế - xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 10/2015

22. Nguyễn Duy Nhiên, Tính tất yếu của chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào các nước đang phát triển và vào nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 11/2015

23. Nguyễn Duy Nhiên, Thực trạng công nghệ, kết quả và tác động của chuyển giao công nghệ ở một số doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 1/2016

24. Nguyễn Duy Nhiên, Sự cần thiết của chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 3/2016

25. Nguyễn Duy Nhiên, Sự thống nhất trong đa dạng của công tác xã hội qua các phương pháp tác nghiệp cơ bản, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, Volume 61, 2A, 2016

26. Nguyễn Duy Nhiên, Chuyển giao công nghệ cao vào ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 3/2017

27. Nguyễn Duy Nhiên, Vấn đề xã hội của thanh niên Việt Nam hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và gợi mở giải pháp hỗ trợ từ công tác xã hội, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Nxb Thanh niên 2016.

28. Nguyễn Duy Nhiên, Người cao tuổi neo đơn ở Việt Nam và các vấn đề xã hội đặt ra cần quan tâm giải quyết, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 5/2017

29. Nguyễn Duy Nhiên, Phạm Dũng (2017), Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học phổ thông, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.

30. Nguyễn Duy Nhiên (2015), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, Nxb Đại học Sư phạm

31. Nguyễn Duy Nhiên (2010, 2014), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội

32. Nguyễn Duy Nhiên (2014), Trải nghiệm sáng tạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, Bộ GD&ĐT

33. Nguyễn Duy Nhiên (2012), CTXH trợ giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường, Nxb Lao động Xã hội

34. Nguyễn Duy Nhiên (2009), Tập bài giảng Nhập môn CTXH, Nxb Lao Động

35. Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên (2008), Giáo trình Những vấn đề thời đại, Nxb ĐHSP

36. Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Duy Nhiên (2008), Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường THPT - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb ĐHSP

37. Nguyễn Duy Nhiên, Nguyễn Văn Cư (2008), Giáo trình Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, Sách dự án giáo dục đại học

38. Nguyễn Duy Bắc, Nguyễn Duy Nhiên… (2004), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học, Nxb Chính trị quốc gia

39. Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên (2004), Kinh tế học dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản, Nxb ĐHSP

40. Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên… (2004), Sách giáo khoa Thực hành Giáo dục công dân lớp 11, Nxb Giáo dục

41. Nguyễn Duy Nhiên (2018), Chuyển giao công nghệ vào ngành công nghiệp điện tử Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Ấn độ và Châu Á, số 6/2018

42. Nguyễn Duy Nhiên (2019), Nhận diện thực trạng và giải pháp đối với các khâu của chu trình chính sách công ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Ấn độ và Châu Á, số 3/2019

43. Nguyễn Duy Nhiên (2019), Chuyên nghiệp hóa đào tạo công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 6 - 2019

44. Nguyễn Duy Nhiên, Tiêu Thị Minh Hường, Nguyễn Lê Hoài Anh, Tô Phương Oanh (2019), Công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện, NXB Giáo dục Việt Nam

45. Nguyễn Duy Nhiên (2020), Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và thực hành Nhập môn Công tác xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam

46. Nguyễn Duy Nhiên (2020), Công tác xã hội với tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh một số trường THPT tỉnh Điện Biên, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên (Số 8/2020)

47. Nguyễn Duy Nhiên (2020), Phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên, học viên cao học ngành Triết học trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên (Số 9/2020)

Qualifications

 • 2015, Quản lý khoa phòng trường ĐH và CĐ, Học viện Quản lý Giáo dục, #

Employment History

 • 2011 - nay, Phó Trưởng khoa, Khoa CTXH
 • 1997 - nay, Giảng viên, Trường ĐHSP HN
 • 1997 - 2004, UVTV, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHSPHN, Trường ĐHSPHN
 • 01/2005 - 4/2011, Trưởng Bộ môn, Bộ môn CTXH - Khoa Giáo dục Chính trị

Science Awards

 • 2013 - 2020,Công tác xã hội, Giáo dục Giá trị sống, KNS; Phương pháp giảng dạy đại học thích ứng
 • 2006 - 2017),Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (11 lần)
 • 1998 - 2016,Bằng khen của TƯ Đoàn (1998, 2000, 2001); Công đoàn GD Việt Nam (1999); Liên đoàn LĐ Hà Nội (2005); Tổng liên đoàn LĐVN (2004); Bộ Trưởng GD&ĐT (2016)
 • 1995 - 2017,Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPHN
 • ,

Education

 • 2009 - 2016, Chuyển giao CNC, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Advisor: PGS.TS Lê Bộ Lĩnh và PGS.TS Trần Văn Tùng, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2000 - 2002, Chuyển giao KH-CN, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Advisor: TS Bạch Đình Ninh, Level: Master, Type: Regular
 • 1997, Chuyển giao công nghệ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, ĐHSP Hà Nội, Advisor: TS Vũ Hồng Tiến, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • , , , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

1. Vũ Hồng Tiến (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính)…, Lối sống thanh niên sinh viên hiện nay, thực trạng và giải pháp, Đề tài KH-CN cấp Bộ, 2001.

2. Nguyễn Văn Phong (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính) …, Giải pháp phát huy vai trò xung kích của sinh viên thủ đô trong việc tham gia phổ cập tin học cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, Đề tài KH-CN cấp Thành phố Hà Nội, 2006

3. Trần Ngọc Anh (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (thư ký đề tài), Trẻ em lang thang trên đường phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp, Đề tài NCKH cấp Bộ, 2008

4. Nguyễn Duy Nhiên (chủ nhiệm đề tài), Xây dựng hệ thống module về kỹ năng tác nghiệp trợ giúp của người làm công tác xã hội đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đề tài NCKH cấp Bộ, 2008 - 2009

5. Nguyễn Văn Cư (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính)…, Biện pháp can thiệp và trợ giúp giải quyết những vấn đề gặp phải của nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Đề tài KH-CN trọng điểm cấp Bộ, 2012

6. Phạm Văn Tư (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Duy Nhiên (tham gia chính)…, Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp can thiệp CTXH nhằm giảm thiểu hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở, Đề tài KH-CN cấp Bộ, 2015.

Publications / Books

1. Nguyễn Duy Nhiên, Phạm Dũng (2017), Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học phổ thông, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.

2. Nguyễn Duy Nhiên (2015), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, Nxb Đại học Sư phạm

3. Nguyễn Duy Nhiên (2010, 2014), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Nguyễn Duy Nhiên (2014), Trải nghiệm sáng tạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, Bộ GD&ĐT

5. Nguyễn Duy Nhiên (2012), CTXH trợ giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường, Nxb Lao động Xã hội

6. Nguyễn Duy Nhiên (2009), Tập bài giảng Nhập môn CTXH, Nxb Lao Động

7. Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên (2008), Giáo trình Những vấn đề thời đại, Nxb ĐHSP

8. Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Duy Nhiên (2008), Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường THPT - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb ĐHSP

9. Nguyễn Duy Nhiên, Nguyễn Văn Cư (2008), Giáo trình Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, Sách dự án giáo dục đại học

10. Nguyễn Duy Bắc, Nguyễn Duy Nhiên… (2004), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học, Nxb Chính trị quốc gia

11. Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên (2004), Kinh tế học dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản, Nxb ĐHSP

12. Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên… (2004), Sách giáo khoa Thực hành Giáo dục công dân lớp 11, Nxb Giáo dục

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top