ĐHSPHN - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1673 - Lastest Update: 8/31/2018

Thạc sỹ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Công tác Xã hội
Floor/Room Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email nguyetnta2512@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nguyetnta

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2011- nay, Giảng viên, Khoa Công tác xã hội - Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2004- 2007, Trình độ Thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Advisor: TS. Văn Thị Kim Cúc, Level: Master, Type: Regular
  • 2000 - 2004, Trình độ cử nhân, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Advisor: PGS.TS Lê Khanh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

    Workshop papers

    • 2015, Hội thảo khoa học quốc tế: Công tác xã hội trường học- Kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển ở Việt Nam”, Hà Nội

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top