ĐHSPHN - Đào Thị Bich Nguyên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7309 - Lastest Update: 6/15/2022

Thạc sỹ Đào Thị Bich Nguyên

Position Trưởng Bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English
Floor/Room Tầng 1, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email nguyendb@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nguyendb

Biography / Background

Qualifications

 • 2007, Bằng Thạc sỹ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, #QM004622
 • 2002, Bằng Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, #QC008815

Employment History

  Science Awards

  Education

   Projects

    Publications / Books

    • 2021, Đào Thị Bích Nguyên , A Narrative Inquiry of a Vietnamese University EFL Teacher's Assessment , International Journal of TESOL & Education, Vol. 1, No. 3, 260 - 277
    • 2019, Đào Thị Bích Nguyên , Nghiên cứu sử dụng mô hình nhóm giáo viên tích cực trong phát triển chuyên môn của giáo viên., Tạp chí khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội , ISSN: 2354-1504,
    • 2019, Đào Thị Bích Nguyên, Nghiên cứu sử dụng mô hình nhóm giáo viên tích cực trong phát triển chuyên môn của giáo viên, Tạp chí khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội , 34,
    • 2018, Đào Thị Bích Nguyên, Vietnamese Teachers' Perceptions of Projects as an Assessment Tool, Journal of Foreign Language Studies, 55, 72-80
    • 2016, Dao Thi Bich Nguyen , The National High School Exam of English in Vietnam's Education, The English Teacher's Magazine, 65, 73
    • 2016, Đào Thị Bích Nguyên, The National High School Exam of English in Vietnam's Education., The English Teachers' Magazine. , Vol. 65 No. 10. (ISSN: 0913-3917),
    • 2014, Cao Thị Thu Giang, Lê Kim Dung, Nguyễn Thủy Hường, Hoàng Thị Giang Lam, Đào Thị Bích Nguyên, Trần Thị Thanh Thủy, English for Non-English Major Master Learners (Giáo trình Tiếng Anh cho học viên cao học các ngành không chuyên Tiếng Anh), , ,
    • 2014, Đặng Hiệp Giang, Nguyễn Thị Hương Lan, Đỗ Thị Phương Mai, Đào Thị Bích Nguyên, Thái Thị Cẩm Trang, Practice Tests for High School Graduation Examination, , ,
    • 2013, Trần Thị Huyền, Đào Thị Bích Nguyên , A Study on the Treatment of English Binomials in Dictionaries, Journal of Science and Technology , 18, 93 - 95

    Workshop papers

    • 26, 27/11/2021, Constructing teacher assessment identity through narratives of university EFL teachers in Vietnam, AsiaCall 2021-2
    • 2019, Impacts of Learning Logs on Boosting Critical Thinking Skills in Tertiary Writing Classes: A Teacher's Perspectives, The 6th Annual International Conference of the Asian Association for Language Assessment
    • 10/ 2019, Phát huy sự hợp tác trong phát triển chuyên môn thông qua mô hình nhóm giáo viên tích cực, Đại học Thủ đô

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top