ĐHSPHN - Phan Ngọc Huyền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7996 - Lastest Update: 8/4/2019

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Huyền

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email ngocdenvt2004@gmail.com; huyenpn@hnue.edu.vn
Language Trung, Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ngocdenvt2004

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2018/5 - nay, Phó Giáo sư, GVC, GVCC, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2018/10, Visiting scholar, École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris)
  • 2012/8 - 2017, Giảng viên, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2008/09 - 2012/06, Nghiên cứu sinh TS, Đại học Vũ Hán, Trung Quốc
  • 2007 - nay, Giảng viên, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2005/09 - 2007/11, Học viên cao học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2005/05 - 2007, Trợ giảng, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2001/09 - 2005/06, Sinh viên, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2012/05, Học viện Lịch sử, Đại học Vũ Hán, Trung Quốc, Advisor: GS.TS. Trương Kiến Dân, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007/11, Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh, Level: Master, Type: Regular
  • 2005/05, Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Trần Bá Đệ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2019, Phan Ngọc Huyền, Quan chế thời Trần trong so sánh với Trung Quốc: tiếp cận từ ngôi vị Tể tướng, Khoa học (ĐHSP Hà Nội), 4, 3-12
   • 2019, Phan Ngọc Huyền, Vùng đất Quảng Nam qua góc nhìn của một vị giáo sĩ, một thiền sư và một vị quan hiệp trấn, Kỉ yếu HTKH "Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển", ,
   • 2018, Nghiêm Đình Vỳ (TCB), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (ĐCB), Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Phan Ngọc Huyền, Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử bậc THCS, NXB. Đại học Sư phạm, Hà Nội, ,
   • 2018, Phan Ngọc Huyền, Mối quan hệ giữa tướng quyền và hoàng quyền thời Lê Sơ, Khoa học Xã hội Việt Nam, 8/2018, 51-59
   • 2018, Phan Ngọc Huyền, Ngôi vị Tể tướng trong thiết chế chính trị Đại Việt thế kỉ XI - XVIII, trong sách "Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam" do Nguyễn Ngọc Cơ (Chủ biên), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 35-71
   • 2018, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Công Trứ với quan trường thời Nguyễn, Văn hóa Hà Tĩnh, 244+245, 21-26
   • 2017, Phan Ngoc Huyen, Study on anti-corruption in the Great Ming Code, HNUE Journal of Sciences, 5,
   • 2017, Phan Ngọc Huyên, Liêm chính trong đạo làm quan của Lê Quý Đôn , Khoa học Xã hội Tp. Hô Chí Minh, 4,
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, Sự tiếp biến mô hình quan chế Trung Hoa của vương triều Lê Sơ và Chosun: nhìn từ hệ thống thanh tra, giám sát quan lại, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2,
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, Khảo cứu về tổ chức và cơ chế hoạt động của Lục khoa thời Lê Sơ, Nghiên cứu Lịch sử, 2,
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, So sánh nội dung phòng chống tham nhũng trong Đại Minh Luật và Quốc triều hình luật, Khoa học (Đại học Sư phạm), 2,
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, Tham nhũng và phòng chống tham nhũng thời Lê - Trịnh thế kỉ XVIII, Nghiên cứu Đông Nam Á, 5,
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, Quan chế và phòng chống quan lại tham nhũng thời Hậu Lê - Một số vấn đề nghiên cứu, NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, ,
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, 越南《国朝刑律》与《大明律》中反贪内容比较研究, 《历史教学问题》(CSSCI), 4, 75-81
   • 2017, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Kiều Trang, Lịch sử Nam Định (Tài liệu giáo dục dùng trong các trường THCS, THPT), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, ,
   • 2016, Phan Ngọc Huyền, Số phận của "Ngôn quan" thời Lê Sơ: Góc nhìn từ mối quan hệ của vua và chức quan Ngự sử, Khoa học (Đại học Sư phạm), 5, 105-111
   • 2016, Phan Ngọc Huyền, Bàn về chức Tể tướng thời Lý - Trần, Nghiên cứu Lịch sử, 1.2016,
   • 2015, Phan Ngọc Huyền, Khảo cứu quy định chống tham nhũng trong Quốc triều hình luật, Nghiên cứu Đông Nam Á, 5,
   • 2015, Phan Ngọc Huyền, Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn của các học giả Trung Quốc, Khoa học Xã hội Việt Nam, 5,
   • 2015, Phan Ngọc Huyền, Về chuyền đi sứ năm 1883 của Phạm Thận Duật: tư liệu và nhận thức, Xưa và nay, 10.2015,
   • 2015, Phan Ngọc Huyền, Việc quản lí bộ máy chính quyền cấp xã của nhà nước Lê Sơ thông qua chức danh Xã trưởng, Khoa học (Trường ĐHSP Hà Nội) , 10.2015,
   • 2015, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Đức Anh Sơn, Giáo dục chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia dành cho học sinh các dân tộc thiểu số Việt Nam (Hỏi - Đáp) , NXB ĐHSP, Hà Nội, ,
   • 2015, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Đức Anh Sơn, Giáo dục chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia dùng trong nhà trường (Hỏi - Đáp), NXB ĐHSP Hà Nội, ,
   • 2014, Phan Ngọc Huyền, Tình hình nghiên cứu cổ sử Việt Nam ở Trung Quốc từ giữa thế kỉ XX đến nay, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2,
   • 2014, Phan Ngọc Huyền, Tư hiến phủ (vương triều Triều Tiên) trong sự đối sánh với Ngự sử đài (vương triều Hậu Lê), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 7,
   • 2013, Phan Ngọc Huyền, Phòng chống tham quan ô lại dưới thời Lê Thánh Tông: Chính sách và bài học, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 7,
   • 2011, Phan Ngọc Huyền, So sánh chính sách chống tham ô của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và hoàng đế Lê Thánh Tông, Tạp chí Diễn đàn KHXH (Trung Quốc), số 9,
   • 2011, Phan Ngọc Huyền, Chính sách chống tham ô của hoàng đế Chu Nguyên Chương, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 5,
   • 2011, Phan Ngọc Huyền, Mấy điểm tương đồng trong chính sách phòng chống tham ô của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và hoàng đế Lê Thánh Tông, Tạp chí Huế xưa và nay, 104,
   • 2010, Phan Ngọc Huyền, Đào Tố Uyên, Đài quan thời Lê sơ , Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 11,
   • 2008, Phan Ngọc Huyền (viết chung trong sách do Đào Tố Uyên chủ biên), Tri thức lịch sử phổ thông Việt Nam, tập I: Từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X, NXB. Trẻ, T.P Hồ Chí Minh, ,
   • 2007, Phan Ngọc Huyền (viết chung trong sách do Đào Tố Uyên chủ biên), Kiến thức lịch sử 6, NXB. ĐHQG T.P Hồ Chí Minh, ,
   • 2007, Phan Ngọc Huyền (viết chung trong sách do Nguyễn Ngọc Cơ chủ biên), 60 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2007, NXB. Từ điển bách khoa, Hà Nội, ,
   • 2006, Phan Ngọc Huyền (viết chung trong sách do Đào Tố Uyên chủ biên), Kiến thức lịch sử 6, NXB. Thanh niên, Hà Nội, ,
   • 2006, Phan Ngọc Huyền (viết chung trong sách do Đào Tố Uyên chủ biên), ), Bản hùng ca tuổi trẻ, NXB. Thanh niên, Hà Nội, ,
   • , Phan Ngọc Huyền (viết chung trong sách do Nguyễn Xuân Trường chủ biên), Kênh hình trong dạy học lịch sử lớp 10, NXB Hà Nội, Hà Nội, , ,

   Workshop papers

   • 2018.9, Tổ chức chính quyền và quân đội nhà Minh ở Giao Chỉ đầu thế kỉ XV, Hội thảo KH "Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427): Giá trị lịch sử và hiện thực", NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2018, tr.75-93:
   • 2018.12, Quan chế thời Trần trong so sánh với quan chế Trung Quốc: tiếp cận từ ngôi vị Tể tướng, Hội thảo KHQT: Bạch Đằng và Nhà Trần trong bối cảnh thế giới thế kỷ XIII, 20 trang
   • 2017, Ngôi vị Tể tướng trong diễn trình lịch sử Đại Việt thế kỉ XI - XVIII: Nguồn gốc, tên gọi, bản chất, , Hội thảo Nghiên cứu Hán Nôm năm 2017 (Kỉ yếu HTKH có phản biện), NXB. Thế giới, Hà Nội, tr. 407-420
   • 2016.9, Nghiên cứu lịch sử, văn hoá và tộc người khu vực Đông Nam Á ở Trung Quốc: thành tựu và vấn đề đặt ra, Hội thảo Quốc tế "Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á"
   • 2016.8, Lê Quý Đôn - Vĩ nhân văn hóa của thời đại (viết chung với Đỗ Thanh Bình), Hội thảo Lê Quý Đôn - Con người và sự nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình
   • 2016.10, Vấn đề quan chế trong nghiên cứu của giới sử học Việt Nam từ những năm 60 (thế kỉ XX đến nay): Thành tựu và vấn đề đặt ra), Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay" tại Trường ĐHSP Hà Nội
   • 2015/9, Hà Đình – Nguyễn Thuật: con người và sự nghiệp qua nghiên cứu của một số học giả Trung Quốc, Hội thảo “Hà Đình – Nguyễn Thuật: Danh nhân văn hóa”, Quảng Nam
   • 2015/9, Khảo cứu về chức quan Phủ doãn phủ Phụng Thiên thời Hậu Lê, Hội thảo quốc tế “Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam”, Hà Nội do Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội tổ chức
   • 2015/10, Bảng hiệu “Trinh tiết khả phong” thời Nguyễn: nguồn gốc và luận giải, Kỉ yếu hội thảo “Nữ quyền: những vấn đề lí luận và thực tiễn”, NXB ĐHSP, Hà Nội.
   • 2014/7, Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm Hàn Quốc học ở Việt Nam - Nhìn lại để phát triển", Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)
   • 2014/4, Bước đầu nghiên cứu so sánh các quy định về chống tham ô trong Quốc triều hình luật và Đại Minh luật, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Lịch sử năm 2014
   • 2014/11, Phát triển chuyên môn cho cán bộ trẻ khoa Lịch sử: định hướng và trăn trở, Hội thảo cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với chủ đề “Kinh nghiệm – Thực tiễn – Giải pháp”
   • 2014/10, Phần viết mẫu về Lịch sử Hàn – Việt đối chiếu (Chủ đề: Di sản văn hóa Việt Nam), Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Trao đổi kinh nghiệm tiến tới việc biên soạn giáo trình Lịch sử cộng đồng Lịch sử Việt Nam – Hàn Quốc” lần thứ ba do Viện NCGD Lịch sử Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.
   • 2013/9, Về việc biên soạn chung một sô giáo trình, tài liệu tham khảo về lịch sử Việt Nam - Hàn Quốc (viết chung với Đinh Ngọc Bảo), Tọa đàm quốc tế "Trao đổi kinh nghiệm tiến tới việc biên soạn TLGD Lịch sử Việt Nam – Hàn Quốc" lần thứ nhất tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2013/12, Phần viết mẫu về Lịch sử Hàn – Việt đối chiếu (Chủ đề 1: Từ tiền sử đến thành lập nhà nước và cuộc đấu tranh chống Hán, Tọa đàm quốc tế “Trao đổi kinh nghiệm tiến tới việc biên soạn giáo trình Lịch sử cộng đồng Việt Nam – Hàn Quốc” lần thứ hai tổ chức tại ĐHNN Hàn Quốc
   • 2013/12, Phần viết mẫu về Lịch sử Hàn – Việt đối chiếu (Chủ đề 1: Từ tiền sử đến thành lập nhà nước và cuộc đấu tranh chống Hán), Tọa đàm quốc tế Trao đổi kinh nghiệm tiến tới việc biên soạn TLGD Lịch sử Việt Nam – Hàn Quốc, do Viện nghiên cứu giảng dạy Lịch sử ở Hàn Quốc tổ chức, Hàn Quốc
   • 2013/05, Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hóa, Hội thảo quốc tế tại ĐH KHXH &NV, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh
   • 2013/04, Tình hình nghiên cứu cổ sử Việt Nam ở Trung Quốc (từ giữa thế kỉ XX đến nay), Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc tại ĐHSP Đà Nẵng
   • 2013/03, Vài trao đổi với GS. Vu Hướng Đông (Đại học Trịnh Châu) xung quanh những ghi chép của Lê Quý Đôn về Hoàng Sa, Trường Sa , Hội thảo Vấn đề biển Đông trong nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2012/12, Mấy điểm tương đồng giữa hoàng đế Lê Thánh Tông (Vương triều Lê sơ) và Thế Tông đại vương (Vương triều Triều Tiên), Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, quá khứ, hiện tại và tương lai” tại ĐH KHXH&NV - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
   • 2012/12, Phòng chống tham ô dưới thời Lê Thánh Tông: biện pháp và bài học, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV do Viện KHXH Việt Nam - ĐHQG Hà Nội tổ chức tại Hà Nội
   • 2009/03, Chính sách quản lí của nhà nước đối với sức kéo trong nông nghiệp - sự phát triển từ Trần đến Lê sơ, Thông báo khoa học của khoa Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội
   • 2008/12, Chính sách quản lí làng xã của hoàng đế Lê Thánh Tông thế kỉ XV (viết chung với Nguyễn Cảnh Minh), Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ III do Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội
   • 2008/02, Hội thề Đông Quan (12/1427) – Vì một nền hòa bình tắt muôn đời chiến tranh, Hội thảo khoa học kỉ niệm 580 năm giải phóng Đông Quan do Hội sử học Hà Nội tổ chức tại Hà Nội
   • 2008/01, Chính sách quản lí của nhà Lê sơ đối với bộ máy quản lí chính quyền làng xã (1428 - 1527), Hội nghị Thông báo dân tộc học do Viện Dân tộc học tổ chức tại Hà Nội
   • 2007/05, Mấy bài học từ chính sách sử dụng nhân tài thời Trần (1225 - 1400), Hội thảo KH lần IV, thuộc chương trình KHXH cấp nhà nước – Đề tài KH.09.08 “Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội” tổ chức tại Hà Nội
   • 2007/04, Chính sách quản lí đối với làng xã của nhà nước Lê sơ thông qua chức danh xã trưởng, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội
   • 2005, Từ quan điểm cách mạng tự giải phóng của Hồ Chí Minh đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam (viết chung với Nguyễn Thị Thu Thủy), Kỉ yếu Hội thảo 60 năm cách mạng tháng Tám do trường DDHSP Hà Nội tổ chức
   • , ,
   • , ,

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top