ĐHSPHN - Nguyễn Hà My
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2855 - Lastest Update: 4/6/2020

Thạc sĩ Nguyễn Hà My

Position Bí thư Liên chi đoàn
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email nhmy@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/mynh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2017 - nay, Thành viên dự án, Nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học NB và đề xuất vận dụng cho giáo dục tiểu học ở VN đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Trường ĐHSP HN
    • 2014 -2015, Thành viên dự án, Dạy học khám phá trong nhà trường tiểu học ở Hà Nội 01X-12/02-2014-1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
    • 2014 - 2015, Thành viên dự án, Dạy học tương tác trong nhà trường tiểu học ở Hà Nội (01X-12/02-2014-2), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
    • 10/2016 - 4/2018, Thành viên dự án, Dự án CLEMA (thuộc ERASMUS+), Khoa GDĐB

    Publications / Books

    • 2019, Nguyễn Hà My, Sử dụng phương pháp trạm trung chuyển học tập trong lớp học hòa nhập ở tiểu học, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354 - 1075, Volume 64, Issue 9AB, 2019, 381-388
    • 2019, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hải Yến, Các điều kiện đảm bảo sự thành công trong công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354 - 1075, Volume 64, Issue 9AB, 2019, 115-122
    • 2018, Nguyễn Hà My, Các chiến lược hỗ trợ của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, , 427-435
    • 2018, Nguyễn Hà My, Hoàng Thị Nho , Hỗ trợ trẻ có nhu cầu về ngôn ngữ theo phương pháp Montessori và những lưu ý khi vận dụng đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia Trị liệu lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp: Đánh giá và hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập, ,
    • 2018, Nguyễn Hà My, Nguyễn Minh Phượng , Nghiên cứu mô hình giáo dục STEM cho học sinh khuyết tật học tập, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ,
    • 2018, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Phượng và Phạm Thị Hải Yến, Trị liệu hoạt động và vấn dề điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ,
    • 2018, Phó Đức Hòa, Bùi Ngọc Diệp (đồng chủ biên), Mai Bá Bắc, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Phát triển năng lực qua Hoạt động trải nghiệm (10 cuốn), NXB Giáo dục, ,
    • 2018, Phó Đức Hòa, Bùi Ngọc Diệp (đồng chủ biên), Mai Bá Bắc, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Phạm Quỳnh, Nguyễn Huyền Trang, Phát triển năng lực qua Hoạt động trải nghiệm (5 cuốn - Tài liệu hướng dẫn gV), NXB Giáo dục, ,
    • 2017, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Hà My, Nguyễn Minh Phượng, Phạm Hải Yến,, Phát triển kĩ năng tập trung chú ý – Tiền đề phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ,
    • 2017, Nguyễn Hà My, Hoàng Thị Nho, Năng lực sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hỗ trợ người học trong chương trình đào tạo nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Kỷ yếu hội thảo Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng song Cửu Long, ,
    • 2017, Nguyễn Hà My, Nguyễn Minh Phượng , Lựa chọn phương tiện giao tiếp cho trẻ điếc học và sử dụng: Ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ kí hiệu, Tạp chí Giáo dục, ,
    • 2017, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Phượng và Phạm Thị Hải Yến, Nghiên cứu mô hình SCERTS trong can thiệp điều tiết cảm xúc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ,
    • 2015, Nguyễn Hà My, Thực trạng dạy học Toán cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 tại một số trường tiểu học hòa nhập ở Hà Nội, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, ,
    • 2010, Trần Ngọc Lan, Vũ Thu Hương, Lê Ngọc Điệp, Nguyễn Hà My, Lê Thu Huyền, Cùng học, cùng chơi (10 cuốn - Sách HS), NXB ĐHSP, ,

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top