ĐHSPHN - Nguyễn Thị Mai Hương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2823 - Lastest Update: 4/6/2019

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Hương

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Công tác Xã hội
Floor/Room Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email nguyenmaihuong_1983@yahoo.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/maihuong_ctxh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2011 - nay, , Faculty of Social Work

  Science Awards

  Education

  • 2018 - 2021, Văng bằng 2, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2017 - 2020, Tiến sĩ CTXH, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2014 - 2016, Thạc sĩ , Đại học Thăng Long, Advisor: GS.TS Lê Thị Quý, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2006 - 2010, Thạc sĩ, ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Advisor: GS.TS. Lê Danh Tốn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2005, Cử nhân, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2018 - 2019, Chủ nhiệm đề tài (Nguyễn Hiệp Thương), Thư ký đề tài cấp Bộ B2018 - SPH - 56,
  • 2017 - 2018, Chủ nhiệm đề tài (Nguyễn Thu Hà), Thư ký Đề tài cấp Bộ B2017 - SPH - 42,
  • 2013 - 2014, , Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường,

  Publications / Books

  • 2017, Nguyen Thu Ha, Nguyen Mai Huong, Nguyen Thi Anh Nguyet, Brief history of school-based mental health services in United States and some recomendations for Vietnamese schools, HNUE Journal of Science, Social Sciences,, Vol. 62, Iss. 5, pp.139-145
  • 2016, Nguyễn Thị Mai Hương , Công tác xã hội trong hỗ trợ đời sống nữ lao động di cư tự do từ nông thôn ra thành phố, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Số 61, 80 - 86
  • 2016, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Hương,, Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, , Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội, , Volum61, Number 2A,2016,, tr.107-113
  • 2013, Nguyễn Hiệp Thương (chủ biên), Nguyễn Thị Mai Hương cùng nhiều tác giả, Tài liệu hướng dẫn thực hành công tác xã hội với nạn nhân mua bán người, , NXB Hồng Đức, ,
  • 2013, Nguyễn Thị Mai Hương , Một số vấn đề về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN/2013,
  • 2012, Nguyễn Duy Nhiên (chủ biên), Nguyễn Thị Mai Hương và các tác giả, Giáo trình trung cấp nghề công tác xã hội trợ giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường, NXB Lao động xã hội, ,
  • 2/2019, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thu Hà, Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường xã hội với bạo lực học đường, Tạp chí Giáo dục, 448, Kỳ - 2/2019, Tr 26 - 31

  Workshop papers

  • Tháng 5/ 2018, "Một số yếu tố ảnh hưởng đến bạo lực học đường và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong phòng ngừa và can thiệp học sinh bị bạo lực học đường (nghiên cứu tại các trường THCS tỉnh Bắc Kạn)”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2017, Nguyễn Thị Mai Hương, Bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở và công tác xã hội trường học đến vấn đề này, NXB LĐXH. , Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Giải pháp phát triển Công tác xã hội trong trường học ở Việt Nam”Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
  • 2015, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thu Hà, "Nhân viên công tác xã hội trường học trong hỗ trợ, can thiệp biểu hiện rối nhiễu hành vi ở thanh thiếu niên hiện nay. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.255-263." , Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Công tác xã hội trường học, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển ở Việt Nam"ĐHSP Hà Nội
  • 2013, Nguyễn Thị Mai Hương, “Những khó khăn của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố và chính sách hỗ trợ của nhà nước hiện nay”, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội, tr.113-120., Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác xã hội vì phát triển và hội nhập”.Trường ĐHSP Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top