ĐHSPHN - Lương Thị Hiền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7316 - Lastest Update: 5/8/2024

Tiến sĩ Lương Thị Hiền

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email luonghien@hnue.edu.vn
Language English (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/luonghien

Biography / Background

Từ 2005 đến nay, là giảng viên bộ môn Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giảng viên mời giảng tại một số cơ sở khác: Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học Dân lập Phương Đông, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,...

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2014, , Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Advisor: GS.TS. Đỗ Việt Hùng (HD1); TS. Bùi Thị Minh Yến (HD2), Level: Doctor, Type: Regular
   • 2010, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
   • 2006, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Đỗ Việt Hùng, Level: Master, Type: Regular
   • 2004, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Đỗ Việt Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects


   STT

   Thời gian

   Tên đề tài

   Tư cách tham gia

   Cơ quan quản lý


   2011-2014

   Tương tác hỏi – đáp trong một số phạm vi giao tiếp quy thức

   Chủ nhiệm


   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


   2011-2013

   Xây dựng chương trình nội dung dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp người Việt. 

   Thành viên

   Bộ Giáo dục và Đào tạo   2010-2011

   Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong một số phạm vi giao tiếp hiện nay ở Việt Nam

   Thành viên

   Bộ Giáo dục và Đào tạo


   2009- 2011

   Đặc điểm văn hoá giao tiếp của người Việt qua một số hành động ngôn từ

   Thành viên

   Bộ Giáo dục và Đào tạo


   2015-2017

   Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình môn học Tiếng Việt (tiểu học) và Ngữ văn (THCS & THPT)

   Thư kí

   Bộ Giáo dục và Đào tạo   2015-2017

   Nghiên cứu đề xuất mô hình Sách giáo khoa Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người học

   Thành viên

   Bộ Giáo dục và Đào tạo


   2015-2017

   Nghiên cứu thiết kế mô hình bài học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mĩ, năng lực sáng tạo của học sinh trung học

   Thành viên

   Bộ Giáo dục và Đào tạo


   2017-2019

   Xây dựng hệ thống trò chơi ngôn ngữ để phát triển tư duy cho học sinh Tiểu học

   Chủ nhiệm

   Bộ Giáo dục và Đào tạo


   2018-2019

   Xây dựng tài liệu tập huấn Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Ngữ văn trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018

   Thành viên

   ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo


   2018-2020

   Xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L/N của học sinh, người dân tỉnh Hưng Yên

   Thư kí

   Sở Khoa học Công nghệ, Tỉnh Hưng Yên


   Publications / Books

   * Các bài báo khoa học (trong nước, quốc tế)

   1) Lương Thị Hiền (2007), "Giá trị văn hóa quyền lực được đánh dấu qua các phương tiện xưng hô trong gia đình người Việt", Tạp chí Khoa học (số 12), ĐH Sư phạm Hà Nội, tr. 35- 40.

   2) Lương Thị Hiền (2009), "Giá trị văn hóa quyền lực được đánh dấu qua hành động ngôn từ trong gia đình người Việt", Kỉ yếu Ngữ học trẻ 2008, Hội Ngôn ngữ học và Đại học Vinh, tr. 638- 642.

   3) Lương Thị Hiền (2010), "Giá trị văn hoá - quyền lực được đánh dấu qua hành động cầu khiến trong giao tiếp gia đình người Việt", Tạp chí Ngôn ngữ (số 10), Viện Ngôn ngữ học, tr.66-74.

   4) Lương Thị Hiền (2011), "Tìm hiểu yếu tố quyền lực được đánh dấu qua hành động hỏi và yêu cầu trong hoạt động xét xử của Tòa án", Tạp chí Ngôn ngữ (số 10), Viện Ngôn ngữ học, tr.334-343.

   5) Lương Thị Hiền (2011), "Ngôn ngữ học pháp luật và ngôn ngữ học pháp luật Việt Nam", Kỉ yếu Hội thảo Ngữ văn từ truyền thống đến hiện tại, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, tr. 61-76.

   6) Lương Thị Hiền (2012), "Tìm hiểu cấu trúc trao đáp trong mối quan hệ với yếu tố quyền lực trong phạm vi giao tiếp pháp đình", Tạp chí Ngôn ngữ (số 12), Viện Ngôn ngữ học, tr.58-69.

   7) Lương Thị Hiền (2013), "Hiện tượng điều chỉnh từ vựng và đấu tranh quyền lực trong giao tiếp pháp đình tiếng Việt", Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ và văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.324-333.

   8) Lương Thị Hiền (2013), "Câu văn tu từ trong ba tác phẩm Chí Phèo”, “Lão Hạc”,“Đời thừa của Nam Cao", Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ và văn học, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.

   9) Lương Thị Hiền (2013), "Những hướng nghiên cứu về quyền lực và ngôn ngữ", Tạp chí Khoa học (số  6B), Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.33-42

   10) Lương Thị Hiền (2014), “Hệ thống hành động ngôn ngữ trong giao tiếp pháp đình Việt Nam”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 5/2014

   11) Lương Thị Hiền (2014), “Về hiện trạng sử dụng từ ngữ xưng hô trong giao tiếp pháp đình Việt Nam”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội số 2/2015

   12) (Lương Thị Hiền 2015), “Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn trong đào tạo tín chỉ”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm.

   13) Lương Thị Hiền (2015), “Mối quan hệ quyền lực và diễn ngôn từ cách tiếp cận của phân tích diễn ngôn phê phán”, trong Đỗ Hữu Châu – Hành trình và tiếp nối (nhiều tác giả), NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.

   14) Lương Thị Hiền (2016), “Ngôn ngữ học xã hội và một số gợi ý trong dạy học Ngữ văn”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc Đổi mới dạy học Ngữ văn trong các trường Sư phạm.

   15) Lương Thị Hiền (2016), Đặc điểm của những đơn vị ngôn ngữ định danh cao ốc ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (giai đoạn 2008- 2015), Tạp chí Khoa học, ĐH Sư phạm Hà Nội.

   16) Lương Thị Hiền (2016), “Đặc điểm của một số nhóm hành động ngôn từ đánh dấu quyền lực cao trong giao tiếp pháp đình”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội số 1.

   17) Lương Thị Hiền (2016), “Một số biểu tượng ngữ âm trong tập thơ "Bóng chữ" của Lê Đạt”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Kí hiệu học từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn, NXB Giáo dục Việt Nam.

   18) Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Cẩm Vân (2016), “Đặc điểm các lớp từ trong văn học mạng tiếng Việt”, Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hoá, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, NXB Thông tin và Truyền thông.

   19) Lương Thị Hiền, Lê Thanh Nga (2017), “Xây dựng mô hình từ điển giải thích tiếng Việt cho học sinh tiểu học”, Tạp chí Khoa học, ĐH Sư phạm Hà Nội.

   20) Lương Thị Hiền (2017), “Tiêu đề báo điện tử về người đồng tính từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 12-2017

   21) Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Nga (2017), “Định hướng phát triển tư duy hình tượng cho học sinh tiểu học thông qua dạy học Từ láy”, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển. NXB Dân trí, 2017.

   22) Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Nga (2018), Dạy nghi thức lời nói cho trẻ mầm non qua trò chơi đóng vai, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, NXB Dân trí.

   23) Lương Thị Hiền, Nguyễn Thảo Quỳnh (2019), “Lập luận trong diễn ngôn chất vấn của đại biểu quốc hội (Khoá XI-XIV)”, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ Việt Nam - giao lưu, hội nhập và phát triển, NXB Dân trí.

   24) Trần Hoài Phương, Lương Thị Hiền (2019), “Phát triển tư duy logic cho học sinh tiểu học trong dạy học nhóm bài Tập làm văn”, Tạp chí Khoa học, ĐH Sư phạm Hà Nội.

   25) Lương Thị Hiền, Dương Thị Hương (2021), "Dạy học văn Thuật theo Chương trình Tiếng Việt tiểu học 2018", Tạp chí Thiết bị Giáo dục tháng 12/2021

   26) Lương Thị Hiền, Dương Thị Hương (2021), "Dạy viết văn Thuật áp dụng quy trình Smart theo Chương trình Tiếng Việt tiểu học 2018", Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 12/2021

   27) Lương Thị Hiền (2023), "Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực của học sinh trong môn Tiếng Việt trên nền tảng số", Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí trong kỉ nguyên số, NXB Dân trí.

   28) Lương Thị Hiền, Trịnh Khánh Hiền (2023), "Nghiên cứu đặc điểm của hiện tượng meme tiếng Việt từ góc độ phân tích diễn ngôn đa phương thức", Tạp chí Khoa học số 8, Đại học Sư phạm Hà Nội

   29) Lương Thị Hiền, Trịnh Khánh Hiền (2023), "Vận dụng meme tiếng Việt trong dạy học một số nội dung chương trình Ngữ văn". Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

   30) Lương Thị Hiền (2023), "Examining Philology Teachers' Lesson Planning Competencies in Vietnam", International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol 22, no6, pp 121-136

   31) Lương Thị Hiền (2023), "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ học máy tính, NXB Dân trí.

   32) Lương Thị Hiền (2023), "Testing the perfomance of Vietnamese expats learning Vietnamese language on digital platforms", Vietnam Social Science Review, No5

   33) Lương Thị Hiền, Nguyễn Thu Hường (2023), "Xây dựng đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt ở tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Thực trạng và giải pháp", Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Chương trình Giáo dục môn Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn, Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra cho đào tạo giáo viên, NXB Thông tin và Truyền thông.  

   34) Lê Phương Nga, Lương Thị Hiền (2023), "Lịch sử dạy học vần qua các bộ sách giáo khoa tiếng Việt: Tổng quan và một vài đề xuất", Hội thảo khoa học quốc gia Bước đầu bàn về nội dung quản lí nhà nước về tiếng Việt, NXB Đại học Sư phạm

   35) Đặng Thị Hảo Tâm, Lương Thị Hiền (2024), "Xây dựng trò chơi dạy Học vần cho học sinh lớp 1 trên nền tảng số (theo sách Tiếng Việt 1- Kết nối tri thức với cuộc sống)", Hội thảo Giáo sư Hoàng Tuệ - Ngôn ngữ trong đời sống xã hội, NXB Dân Trí

   36) Nguyen Thu Huong, Pham Thi Thu Hien, Duong Tuyet Hanh, Luong Thi Hien, Nguyen Thi Nguyet (2024), Teaching Measures to Develop Literary Competence for Students in Grades 4 and 5 According to the Program General Education in Language (2018), VNU Journal of Science: Education Research [S.l.], mar. 2024., DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4877


   * Các bộ sách (SGK, chuyên khảo, sách tham khảo dành cho phổ thông) đã từng tham gia biên soạn

   1. (2008) Bộ sách Bài tập tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4, 5, NXB Giáo dục, Hà Nội    
   2. (2012) Bộ sách Luyện tập Làm văn  lớp 2,3,4, 5, NXB Giáo dục, Hà Nội     
   3. (2015) Bộ sách Ôn luyện và Kiểm tra tiếng Việt lớp  4, 5 - Lớp học 2 buổi/ngày, NXB Giáo dục, Hà Nội       
   4. (2013) Nâng cao và phát triển tiếng Việt 5, tập hai, NXB Giáo dục, Hà Nội  
   5. (2013) Tự luyện Ngữ văn 6, NXB Giáo dục, Hà Nội       
   6. (2014) Bộ sách Phát triển Ngôn ngữ - tư duy dành cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội   
   7. (2014) Luyện tập cuối tuần môn Ngữ văn lớp 6, NXB Giáo dục, Hà Nội      
   8. (2016) Bộ sách Vở thực hành chính tả lớp 1, 2,3,4, 5, NXB Giáo dục, Hà Nội
   9. (2017) Bộ sách Em luyện viết lớp 2,3,4, 5, NXB Giáo dục, Hà Nội (Chủ biên)
   10. `(2017) Bộ sách Vở thực hành luyện viết lớp 2,3,4, 5: Dành cho học sinh tỉnh Long An, NXB Giáo dục, Hà Nội
   11. (2017), Bộ sách Ôn luyện -kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn lớp 6,7,8,9, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội        
   12. (2018), 199 trò chơi rèn luyện ngôn ngữ và tư duy dành cho học sinh tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội   2018
   13. (2018), Bộ sách Thực hành Chính tả Tiếng Việt lớp 2, 3, 4, 5, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (Chủ biên)
   14. (2018) Bộ sách Phát triển năng lực Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9, NXB Giáo dục, Hà Nội
   15. (2019) Bộ sách Bí quyết chinh phục điểm cao Ngữ văn lớp 6,7,8, 9, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội    2019
   16. (2020) Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục), NXB Giáo dục, Hà Nội
   17. (2021), Bộ sách Bài tập Phát triển năng lực Ngữ văn 6 (theo chương trình 2018), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội  
   18. (2022), Bài tập thực hành Tập làm văn lớp 2, 3,NXB Giáo dục, Hà Nội        
   19. (2022), Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, môn Ngữ văn , NXB Hà Nội      
   20. (2022), Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 1 (hai tập), NXB Giáo dục, Hà Nội
   21. (2022), Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 10 (hai tập), NXB Giáo dục, Hà Nội
   22. (2023), Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2, 3, NXB Giáo dục, Hà Nội   
   23. (2022), Vở bài tập nâng cao Từ và câu lớp 2, 3 (bộ Cánh diều), NXB Đại học Quốc gia       
   24. (2022), Vở bài tập nâng cao Từ và câu lớp 2, lớp 3 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống), NXB Đại học Quốc gia  
   25. (2023), Bộ Phiếu Luyện tập cuối tuần và hệ thống học liệu số Con sáng tạo môn Tiếng Việt 1 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội (Chủ biên)
   26. (2023), Bộ Phiếu Luyện tập cuối tuần và hệ thống học liệu số Con sáng tạo môn Tiếng Việt 2 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; bộ Cánh diều)  NXB Đại học Sư phạm Hà Nội (Chủ biên)

   Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top