ĐHSPHN - Nguyễn Thị Diệu Linh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4766 - Lastest Update: 7/16/2023

Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Linh

Position
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email linhqrt2004@yahoo.com; linhnguyendieu2020@gmail.com
Language Tiếng Anh (), Tiếng Trung (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/linhntd

Biography / Background

Qualifications

 • 2012, Doctor of Literature, East China Normal University, #1026922012000460

Employment History

 • 2001 - nay, , Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Science Awards

Education

 • 2013, Tiến sĩ , Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
 • 2003, Thạc sĩ , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2001, Cử nhân , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2020, Chủ nhiệm, Đề tài cấp trường: Các trào lưu văn xuôi đương đại nhìn từ góc độ Việt Nam ,
 • 2019, thành viên, Đề tài cấp Bộ: Tiếp cận văn học hiện đại Ấn Độ từ lý thuyết văn học và dân tộc ,
 • 2018, Thành viên , Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất mô hình sách giáo khoa ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người học , Trường ĐHSP HN
 • 2017, Thành viên , Đề tài cấp Đại học Quốc gia: Dịch thuật và tiếp nhận văn học Trung Quốc Thời kì mới tại Việt Nam , Đại học Quốc gia HN
 • 2008, Thành viên , Đề tài cấp Bộ: Chiến lược phát triển nhân tài của Trung Quốc từ 1978 đến nay và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, Viện KHXH

Publications / Books

 • 2022, Nguyễn Thị Diệu Linh, Từ Riviera đến Thượng Hải và Paris: đọc Phong cảnh đô thị của Lưu Niệt Âu và Hội hè miên man của E. Hemingway từ lăng kính thành phố, Nghiên cứu văn học, 1, 30
 • 2022, 阮氏妙龄, 中国新时期小说在越南的翻译与越南文学革新; 中华文化海外传播研究第四期, 中华文化海外传播研究第四期, 4, 55-67
 • 2021, Nguyễn Thị Diệu Linh, Khi "khoảnh khắc trở thành vĩnh viễn": "đương đại" và "lịch sử" trong văn học đương đại Trung Quốc, Nghiên cứu văn học, 6, 19-30
 • 2020, 阮氏妙龄 (Nguyễn Thị Diệu Linh), 革新」から語る ― ベトナムにおける中国新時期小説の翻 訳とベトナム文学の革新について, Asia Review, 9, 107-122
 • 2019, Nguyen Thi Dieu Linh, Translation of Chinese new era fiction from the context of contemporary period of Vietnam, Journal of Science (HCM City University of Education), 2019,7, 79-87
 • 2019, Nguyễn Thị Diệu Linh, Vấn đề phụ nữ và dân tộc Ấn Độ thời kỳ hiện đại trong tiểu thuyết "Kamala: câu chuyện về một cuộc đời Hindu" của Krupabai Satthianadhan, Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật, 1/2019, 107-115
 • 2018, Nguyen Thi Dieu Linh, A Sense of Place, a Sense of Home and a Sense of Self: Ecological Imagination in Hoang A Sang’s The Dreams of Chestnut Colour, Journal of Ecocriticism, Vol 8, No 1, 2018,
 • 2018, Nguyễn Thị Diệu Linh, "Trào lưu Hàn Quốc" và tình hình dịch thuật, xuất bản văn học Hàn Quốc ở Trung Quốc, Nghiên cứu văn học , số 2/2018,
 • 2017, Nguyễn Thị Diệu Linh, Chuyến du hành giữa Miền Rừng và Phố Thị: Hình ảnh sinh thái trong Những giấc mơ màu hạt dẻ của Hoàng A Sáng , Kỷ yếu hội thảo quốc tế Phê bình sinh thái Tiếng nói bản địa - tiếng nói toàn cầu, NXB Khoa học xã hội, 2017, ,
 • 2017, Nguyễn Thị Diệu Linh, Dịch thuật và xuất bản như là sự viết lại tác phẩm: Về tiếp nhận tiểu thuyết Phế đô của Giả Bình Ao tại Việt Nam, Nghiên cứu văn học , số 5/2017,
 • 2016, Nguyễn Thị Diệu Linh, “Phản tư lịch sử” và “phản tư con người”: Khuynh hướng phản tư cải cách ruộng đất trong văn học Việt Nam hiện đại (Nhìn từ trào lưu phản tư trong văn học Trung Quốc), Kỷ yếu hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa, Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, NXB Thông tin và truyền thông, 12/2016, ,
 • 2016, Nguyễn Thị Diệu Linh, Dịch thuật tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ mới tại Việt Nam - khảo sát qua trường hợp Một nửa đàn ông là đàn bà của Trương Hiền Lượng , Dịch văn học: Những vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm, NXB Đại học quốc gia HN, 12/2016, ,
 • 2015, Bùi Thị Thúy Phương, Nguyễn Thị Diệu Linh, Tình hình nghiên cứu Kim Vân Kiều truyện (Thanh Tâm Tài Nhân) và Truyện Kiều (Nguyễn Du) của giới học thuật Trung Quốc, Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du, ,
 • 2015, Nguyen Thi Dieu Linh, “纠错”与“反思” – 历史与文学中的“越南土改, Civilization and Revolution: International Cross-Disciplinary Conference on Land Reform, Chongqing University, August, 2015, ,
 • 2015, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đạo diễn điện ảnh Trung Quốc thế hệ thứ sáu và những xung đột , Tạp chí nghiên cứu Sân khấu Điện ảnh , số 5/2015,
 • 2015, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thanh Tùng, Đọc Kim Vân Kiều truyện dịch thuật và nghiên cứu của Triệu Ngọc Lan, Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du, ,
 • 2014, Nguyen Thi Dieu Linh, 从“亲和性”到“主体性”——越南对贾平凹《废都》的翻译与接受, Writing Chinese Translation History – Sixth Young Researchers’ Conference on Chinese Translation Studies, Hong Kong Chinese University, December, 2014, ,
 • 2014, Nguyễn Thị Diệu Linh, Chương trình Văn học nước ngoài cấp trung học phổ thông tại Trung Quốc và một số tham khảo với Việt Nam , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP HCM , 3/2014,

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top