ĐHSPHN - Trần Thị Kim Liên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1742 - Lastest Update: 3/1/2020

Thạc sĩ Trần Thị Kim Liên

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Mầm non
Floor/Room Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email kimlien.trs@gmail.com
Language Anh (VB2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lientk

Biography / Background

Qualifications

 • 2017, Ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Nội, #001426
 • 2017, TKT Module 1: Language and background to language learning and teaching, University of Cambridge, #0056927856
 • 2017, TKT: Content and Language Integrated Learning, University of Cambridge, #0056927776
 • 2013, Thạc sĩ khoa học giáo dục (Giáo dục Mầm non), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #A052661
 • 2010, Ngành Sư phạm Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #330882

Employment History

 • 2010, Giảng viên, Tầng 6 - Nhà V

Science Awards

Education

 • 2013- 2016, Đào tạo Đại học, Đại học Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2010 - 2012, Đào tạo sau Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Level: Master, Type: Regular
 • 2006 - 2010, Đào tạo Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Như Mai, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • , , ,
 • , Thành viên, Tập huấn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • , Thành viên, Nghiên cứu phát triển kĩ năng ngôn ngữ Tiếng Việt theo hướng đa giác quan cho trẻ mẫu giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Publications / Books

 • 2019, Hoàng Qúy Tỉnh, Đặng Út Phượng, Trần Thị Kim Liên, Giáo trình, Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ,
 • 2018, Đặng Lan Phương, Nguyễn Thị Vinh, Trần Thị Kim Liên, Giáo trình, Phát triển chương trình giáo dục mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ,
 • 2017, Nhiều tác giả, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, , ,
 • 2017, Nhiều tác giả, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III,, , ,
 • 2017, Nhiều tác giả, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, , ,

Workshop papers

1.  Tìm hiểu đặc điểm khí chất của trẻ 24-36 tháng tuổi – Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt nam, NXB Đại học Sư phạm, 2015

2. Hình thành kỹ năng phát triển chương trình cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non –Kỷ yếu Hội thảo quốc tê Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam, 2017.

3. Giới thiệu vài nét về nội dung giáo dục giới tính cho trẻ em từ 5 đến 8 tuổi ở Mỹ - Tạp chí Giáo dục; 2017; số đặc biệt;tr 126-129.

4. Developing social and emotional skills for children in preschool teacher training curriculum - Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Teacher education in the context of industrial revolution 4.0”, 2018; tr103-115.

5. Thực trạng chuẩn bị cho trẻ đến trường mầm non - Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lí học đường lần thứ 6 “Vai trò của tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lí cho học sinh và gia đình”, 2018; tr 157-166.

6. Thực trạng nhận thức của giáo viên về chuẩn bị cho trẻ đến trường mầm non - Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,2019; tr 32-41.

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top