ĐHSPHN - Nguyễn Thị Hồng Liên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6320 - Lastest Update: 4/10/2019

Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email liennth@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (TOEPL 530),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/liennth

Biography / Background

Qualifications

 • 2013, Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng, Học viện Quản lý Giáo dục, #00
 • 2011, Thiết kế chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm Hà nội , #00
 • 2010, Certificate of Participation, La Trobe University, #00
 • 2008, Chứng chỉ TOEFL: 523 điểm, , University of Wisconsin – Medical School, #00
 • 2007, Chứng chỉ Giáo dục đại học, Học viện Quản lý Giáo dục, #00
 • 2007, Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, Học viện Quản lý Giáo dục, #00
 • 2004, Khai thác và sử dụng Internet/Intranet, Trường Đại học Sư phạm Hà nội , #00
 • 2004, ứng dụng CNTT trong báo cáo, thiết kế và trình diễn bài giảng, Trường Đại học Sư phạm Hà nội , #00

Employment History

 • 2001-nay, giảng viên chính, Khoa Sinh học, trường ĐHSP Hà nội
 • 1993-2001, Giảng viên, Khoa Sinh học, trường ĐHSP Hà nội2

Science Awards

Education

 • 2000-2005, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà nội, Advisor: GS. TSKH. Phan Nguyên Hồng, Level: Doctor, Type: Regular
 • 1997-1999, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà nội, Advisor: GS. TSKH. Phan Nguyên Hồng, Level: Master, Type: Regular
 • 1989-1993, Đại học, Đại học Sư phạm Hà nội 2, Advisor: Hoàng Nguyễn Bình, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2009-2011, chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu xây dựng, bảo quản, sử dụng bộ mẫu tiêu bản thực vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2009-2010, chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu, xây dựng phòng tiêu bản thực vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà nội
 • 2007-2008, Chủ nhiệm đề tài, Góp phần xác định loài trang mới (Kandelia obovata) dựa trên những nghiên cứu về hình thái, cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản, Trường Đại học Sư phạm Hà nội

Publications / Books

 • 2017, Ha Nguyen Chung, Lien Nguyen Thi Hong, Trang Trinh Thu, Study the adaptive morphological characteristics of the root of natural Calamus platyacanthus Warb. ex Becc. In Tamdao, Journal of Science of HNUE, Chemical and Biological Sci, Vol. 62, Iss. 10,2017, 36-44
 • 2015, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Khắc Khôi, Nguyễn Thị Hồng Liên, ảnh hưởng của quai đê lấn biển tới sự bồi tụ trầm tích và khả năng sinh trưởng của cây trang, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 23 (2015), 111-116
 • 2014, Lê Ngọc Hân, Trần Thế Bách, Nguyễn Khắc Khôi, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nghiên cứu phân loại họ Tầm gửi (Loranthaceae Juss) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1S , 54-57
 • 2014, Nguyễn Thị Hồng Liên, Bùi Thị Phượng, Nghiên cứu đa dạng các loài thực vật có giá trị làm thuốc của đồng bào dân tộc Thái ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1S , 120-124
 • 2014, Nguyễn Thị Hồng Liên, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Đức Tuấn, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học liên quan đến tính kháng đổ của giống lúa Tám dự 1, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1S , 125-130
 • 2010, 8. Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Minh Công, Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu liên quan đến khả năng chống gãy đổ của hai giống lúa khảo nghiệm Tám Dự 1, Tám Dự 2, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 26, Số 2S, 167-172
 • 2010, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Hồng Liên, Trần Thế Bách, Xác định các nhóm họ thực vật hai lá mầm ở Việt Nam có mối quan hệ gần gũi và ổn định trong các hệ thống thực vật, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 26, Số 2S, 96-100
 • 2010, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Liên, Phân loại chi Xuyên tiêu (Zanthoxylum L.) thuộc họ Cam (Rutaceae) ở Việt Nam, Phân loại chi Xuyên tiêu (Zanthoxylum L.) thuộc họ Cam (Rutaceae) ở Việt Nam, Tập 26, Số 2S, 101-110
 • 2010, Nguyễn Thị Hồng Liên, Lê Ngọc Hân, Đặc điểm hình thái, cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và việc sử dụng tiêu bản một số loài trong họ Cúc (Asteraceae) phục vụ giảng dạy, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 26, Số 2S, 173-179
 • 2008, Nguyễn Thị Hồng Liên, Lê Thị Ánh, Bổ sung một loài trang mới cho hệ thực vật Việt Nam: Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong (dựa trên những dấu hiệu về hình thái, cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng), Tạp chí Sinh học ISSN 0866-7160, số 2, 2008, 40-44
 • 2007, Nguyễn Thị Hồng Liên, Bùi Thị Phương Nga, Đỗ Thị Lan Hương, Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu một số loài thực vật thích nghi với môi trường sống nước ngọt, Tạp chí khoa học, đại học Quốc Gia Hà Nội, Tập 23, 2S, 271-277
 • 2006, Le H. Giang, Gretel L. Geada, Phan N. Hong, Mai S. Tuan, Nguyen T. H. Lien, Sosaku Ikeda and Ko Harada, Genetic Variation of Two Mangrove Species in Kandelia (Rhizophoraceae) in Vietnam and Surrounding Area Revealed by Microsatellite Markers, International Journal of Plant Sciences, Vol. 167, No. 2 (March 2006), 291-298
 • 2005, Nguyễn Thị Hồng Liên, Phan Nguyên Hồng, Bước đầu nghiên cứu một số giai đoạn phát triển của cơ quan sinh sản của cây sú (Aegiceras corniculatum L. Blanco) mọc tự nhiên ở ven biển miền Bắc Việt nam, Tạp chí Sinh học ISSN 0866-7160, Tập 27 số 3, 33-38

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top