ĐHSPHN - Phùng Thị Lan
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2804 - Lastest Update: 12/15/2022

Tiến sĩ Phùng Thị Lan

Position Trưởng bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trường
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email phungthilan82@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lanhl

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2012-2016, Đào tạo trình độ tiến sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Hữu Phú và PGS. TS. Lê Minh Cầm, Level: Doctor, Type: Regular
   • 2004 - 2006, Đào tao trình độ thạc sỹ, Trường ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Lê Minh Cầm, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2000-2004, Đào tạo trình độ đại học , Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   • 2021- 2022, Chủ trì, Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu composite cellulose/chitosan/Fe3O4 từ phế phẩm nông nghiệp ứng dụng trong xử lý ô nhiễm ion kim loại nặng trong nước. , Mã số B2021.SHN-14
   • 2019 -2022, Thành viên, Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác mới để xử lý hiệu quả một số hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) hữu cơ khó phân hủy ở nồng độ thấp, ĐTĐL.CN-66/19 Bộ Công thương
   • 2018-2021, Thành viên , Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nano composit trên cơ sở g-C3N4 biến tính nhằm ứng dụng xử lý hiệu quả chất màu hữu cơ, Nafosted
   • 2014-2016, thành viên của đề tài, Nghiên cứu chế tạo xúc tác hỗn hợp để xử lý khí thải công nghiệp chứa CO và VOCs ở nhiệt độ thấp, khoa hóa học, mã số 01/HĐ-ĐT14/CNMT Bộ Công thương
   • 2012- 2013, chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tính chất hấp phụ và xúc tác của các kim loại chuyển tiếp phân tán trên chất mang trong phản ứng oxi hóa các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi VOCs., Khoa hóa học

   Publications / Books

   • 2022, Le Hong Lien , Duong Thi Thu Huong , Le Tien Ha , Hoang Nhu Van, Phung Thi Lan , Nguyen Thi Anh Vui , Nguyen Van Hai, Synthesis and investigation of photocatalytic activity of CeO2: Eu3+, Al3+ nanomaterials, Viet nam TNU Journal of Science and Technology, , 227(16):, p. 149 - 157
   • 2022, Nghia Hoang Trinh; Thuy Chinh Nguyen; Trang Do Mai Tran; Quyen Thi Cam Ngo; Lan Thi Phung; Dung Tien Nguyen; Hoang Thai, Study on methylene blue uptake capacity in the modified mussel shell and optimizing adsorption process, Environmental Science and Pollution Research (submitted), ,
   • 2022, Nguyen Anh Hiep, Nguyen Thuy Chinh, Mai Duc Huynh, Dao Phi Hung, Phung Thi Lan, Nguyen Tien Dung, Nguyen Thi Nga, Thai Hoang , Characteristics, properties and morphology of calcium silicate nanoparticles modified with some silane coupling agents , Vietnam Journal of Science and Technology 60 (5) (2022) , Vol 60 (5), 803-812
   • 2022, Nguyễn Thị Kim Giang, Phùng Thị Lan , Ứng dụng của coban/axit peracetic để khử màu xanh methylen khi có mặt của ánh sáng tử ngoại: hiệu quả và động học, Hội thảo cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ IX, Số 1, trang 96-105 ,
   • 2022, Phi Hung Dao, Tien Dung Nguyen, Thuy Chinh Nguyen, Anh Hiep Nguyen, Van Phuc Mac a, Huu Trung Tra , Thi Lan Phung , Quoc Trung Vu , Dinh Hieu Vu , Thi Cam Quyen Ngo, Manh Cuong Vu, Vu Giang Nguyen, Dai Lam Tran, Hoang Thai, Assessment of some characteristics, properties of a novel waterborne acrylic coating incorporated TiO2 nanoparticles modified with silane coupling agent and Ag/Zn zeolite, Progress in Organic Coatings , 163 (2022) 106641, https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106641
   • 2022, Phi Hung Dao; Thi Lan Phung; Anh Hiep Nguyen; Van Phuc Mac; Van Thanh Trinh; Thuy Chinh Nguyen; Quoc Trung Vu; Thi My Binh Dinh, Synergistic effectiveness of organically modified titania and zirconia nanoparticles for novel solar reflective paints based on acrylic emulsion polymer, Journal of Applied Polymer Science (submitted), ,
   • 2022, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Giang, Phạm Thanh Nga, Hồ Phương Hiền, Nghiên cứu cân bằng hấp phụ và động học hấp phụ Ni2+ của vỏ trấu: vai trò của sự hoạt hóa , Tạp chí Xúc tác - Hấp phụ, Vol 4,
   • 2021, Dai Quang Ngo Thuy Chinh Nguyen Tien Dung Nguyen Thi Lan Phung Quoc Trung Vu Hoang Thai, A Novel Biopolymer Nano‑Complex Based on Fish Scale Collagen, Konjac Glucomannan, Camellia ChrysanthaPolyphenols and Ginsenoside Rb1: Preparation, Characterization and Its Bioactivity, Journal of Polymers and the Environment , https://doi.org/10.1007/s10924-020-02022-0,
   • 2021, Nguyễn Hoàng Hào, Đào Thị Tuấn, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Mơ1, Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu cấu trúc dị thể MoS2/TiO2 ứng dụng làm xúc tác cho quá trình quang phân hủy 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, Tạp chí Xúc tác - Hấp phụ, 10 – issue 3 (2021) , 113-120
   • 2021, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mơ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Hào, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà,, Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu hấp phụ-Xúc tác quang g-C3N4/diatomite ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ rodamine B, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật và công nghệ, 2021, 63(11ĐB) 11.2021,, 35-41
   • 2021, Nguyen Thi Thu Ha,Pham Thi Be, Phung Thi Lan, Nguyen Thi Mo, Le Minh Cam and Nguyen Ngoc Ha, Whether planar or corrugated graphitic carbon nitride combined with titanium dioxide exhibits better photocatalytic performance?, RSC Adv, 11,16351-16358, https://DOI: 10.1039/d1ra01237a,
   • 2021, Nguyen Van Chien, Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Vu Giang, Tran Thi Kim Ngan, Phung Thi Lan and Thai Hoang, Potential composite materials based on polyethylene and yellow phosphorus slag: preparation and characterisation, Plastics, rubber and composites, https://doi.org/10.1080/14658011.2021.19870002021,
   • 2021, Phi Hung Dao,Thuy Chinh Nguyen , Thi Lan Phung, Tien Dung Nguyen, Anh Hiep Nguyen, Thi Ngoc Lan Vu, Quoc Trung Vu , Dinh Hieu Vu, Thi Kim Ngan Tran,and Hoang Thai, Assessment of Some Characteristics and Properties of Zirconium Dioxide Nanoparticles Modified with 3-(Trimethoxysilyl) Propyl Methacrylate Silane Coupling Agent, Hindawi Journal of Chemistry, Volume 2021, , https://doi.org/10.1155/2021/9925355
   • 2020, Nguyen Binh Long, Nguyen Thi Thu Ha, Phung Thi Lan, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha, A Theoretical Study on the Hydrogenation of CO Over Co2Cu2 Bimetallic Catalyst Supported on MgO(200) by Means of Density Functional Theory Part 1: Adsorption and Activation Stages, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 36, No. 1, p.81-89, 2020
   • 2020, Nguyen Binh Long, Nguyen Thi Thu Ha, Phung Thi Lan, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha, A theoretical study on the hydrogenation of CO over Co2Cu2 bimetallic catalyst supported on MgO(200) by means of density functional theory. Part 2: Reaction mechanism, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology , Vol. 36, No. 4 , p.25-33
   • 2020, Văn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu lý thuyết phản ứng methane hóa CO2 trên xúc tác Ni5/AC bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Phần I : Giai đoạn hấp phụ và hoạt hóa, Tạp chí Hấp phụ và xúc tác, T.9 – issue 1, p.33-38
   • 2020, Văn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu lý thuyết phản ứng methane hóa CO2 trên xúc tác Ni5/AC bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Phần II : Các đường phản ứng, Tạp chí hấp phụ và xúc tác, T.9 – issue 1, p.74-81, 2020
   • 2019, Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Phùng Thị Lan, Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Ni2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Tạp chí hóa học , 57(2e1,2) , p.108-114
   • 2019, Nguyễn Thị Mơ Nguyễn Hoàng Hào, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu khả năng xử lý As(V) bằng quá trình hấp phụ cột trên vật liệu FD, Tạp chí hóa học , 57(2e1,2) , 16-21
   • 2019, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mơ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Zn(II) trên nano kẽm oxit Phần 2. Động học hấp phụ và các thông số nhiệt động, Tạp chí hóa học, 57(2e1,2) , 205-209
   • 2019, Phùng Thị Lan , Phạm Thị Bé , Đinh Văn Tĩnh , Nguyễn Thị Thu Hà, Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng hydro hóa carbon monoxide trên xúc tác Co(111) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, , tập 8 – sô 1, 115-121
   • 2018, Phung ThI Lan, Nguyen Hoang Hao, The study on degradation of direct black 38 over Fe3O4/GO material by hydrogen peroxide oxidizer, Phân tích lý hóa sinh, Vol.23, , p.195-201
   • 2018, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Giang, Study on synthesis of MoS2 modified g-C3N4 materials for treatment of Direct black 38 dye, J. Viet Env, 9 9(3), 169-176
   • 2017, Hoàng Kim Huế , Lâm Vĩnh Ánh, Tô Văn Thiệp, Phùng Thị Lan, Nghiên cứu tinh chế vật liệu ống nano cacbon ứng dụng hấp phụ chất diệt cỏ 2,4-D trong dung dịch nước, tạp, tập 6, số 2, 100-106
   • 2016, Phung Thi Lan, Nguyen Hoang Hao, Hoang Van Hung, The Study on Characterization, Adsorption and Oxidation Properties of M-Xylene over AC-5%Co Material, Materials Science, Elixir Materials Science , 93, 39733-39736
   • 2015, Đặng Xuân Việt, Trần Phước Long, Phùng Thị Lan, Nguyễn Hoàng Hào Nguyễn Ngọc Lân, Chất xúc tác cracking (FCC) Phần II. nghiên cứu khảnăng hấp phụmột số ion bằng vật liệu s-fcc biến tính, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4 số 4B, 173-178
   • 2015, Nguyễn Hoàng Hào, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Trương Văn Nam, Nguyễn Hữu Phú , Nghiên cứu mô hình đẳng nhiệt hấp phụ xylentrên than hoạt tính trà bắc, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4, số 4B, 167-173
   • 2015, Nguyễn Hữu Phú, Lê Minh Cầm, Phùng Thị Lan, Nguyễn Hoàng Hào, , Hấp phụ và phản ứng oxi hóa xúc tác các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (vocs) trong lớp hấp phụ bề mặt (lhpbm) chất xúc tác, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4, số 1, 141-148
   • 2015, Nguyen Thi Mo, Phung Thi Lan, Le Minh Cam, Hydrothermal synthesis of α-Mno2 nanorods for the catalytic oxidation of m-xylene, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4, số 4A, 167-172
   • 2014, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, Phần III. Hoạt tính xúc tác của cobalt oxit phân tán trên các chất mang khác nhau: than hoạt tính và oxit nhôm, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 3, số 4, 114-120
   • 2014, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, NGhiên cứu hấp phụ và oxi hóa m-xylen trên vật liệu than hoạt tính tẩm coban oxit trong chế độ vi dòng Phần 2. Đặc trưng vật liệu, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 3, số 1, 61-67
   • 2013, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, Nghiên cứu hấp phụ và oxi hóa m-xylen trên vật liệu than hoạt tính tẩm coban oxit trong chế độ vi dòng Phần 1. Động học phản ứng, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , Tập 2, số 2, 89-85
   • 2012, PhùngThi Lan, Nguyễn Hữu Phú, Study on the surface chemistry of Tra Bac activetd carbon, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , T.1 N01, , p141-146

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top