ĐHSPHN - Bùi Thị Lâm
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4286 - Lastest Update: 4/20/2020

Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Lâm

Position Giảng viên cao cấp
Telephone 0437481037
Org Unit Khoa Giáo dục Mầm non
Floor/Room Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email lambt@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Đại học),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lambt

Biography / Background

Giáo dục học mầm non

Giáo dục đặc biệt

Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non

Qualifications

  Employment History

  • 2018- nay, Trưởng khoa, Khoa GDMN- Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2011-2017, Giảng viên chính, Khoa GIáo dục đặc biệt- Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2001 - 2010, Giảng viên, Phó trưởng khoa, Khoa Giáo dục đặc biệt
  • 1996 - 2001, Giảng viên, Khoa Giáo dục Mầm non

  Science Awards

  Education

  • 2008- 2011, Tiến sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2005- 2007, Cử nhân Ngoại Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1998- 2000, Thạc sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1997- 1999, Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1992- 1996, Cử nhân Giáo dục Mầm non, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016- 2017, Thành viên, Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng tích hợp mục tiêu giáo dục cho trẻ mầm non,
  • 2015- 2016, Thành viên, Thích ứng Bộ câu hỏi theo giai đoạn và lứa tuổi ASQ-3,
  • 2012- 2013, Chủ nhiệm đề tài, Biện pháp điều chỉnh môi trường học tập ở lớp mẫu giáo hoà nhập trẻ khuyết tật,
  • 2009- 2010, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng bài tập tình huống nhằm rèn luyện kỹ năng tổ chức trò chơi trong lớp mẫu giáo hoà nhập cho sinh viên ngành GD ĐB,
  • 2009- 2010, Thành viên, Xây dựng video clip giáo dục học sinh THCS về trường học tôn trọng sự khác biệt,
  • 2009- 2010, Thành viên, Nghiên cứu xây dựng sổ tay thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục đặc biệt,
  • 2008- 2009, Thành viên, Đổi mới tổ chức kiểm tra, đánh giá trong đào tạo của khoa Giáo dục đặc biệt,
  • 2007- 2008, Chủ nhiệm đề tài, Tổ chức thực hiện tiết học cá nhân cho trẻ mẫu giáo khiếm thính,
  • 2006- 2007, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy và học Địa lý lớp 6 cho học sinh khiếm thính,
  • 2006- 2007, Thành viên, Xây dựng băng hình minh hoạ “Một số đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo”,
  • 2004- 2005, Thành viên, Xây dựng băng hình minh hoạ sự phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 0 – 3 tuổi,

  Publications / Books

   Workshop papers

   1. Bui Thi Lam, La Thi Bac Ly, Dinh Nguyen Trang Thu, Nguyen Thi Minh Thuy (2018) Models intergrating local culture into education for H’mong children in kindergarten and primary schools. Proceedings of The first International Conference on Teaching Education Renovation- ICTER 2018. tr. 515- 524

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top