ĐHSPHN - Nguyễn Thị Kim Giang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 946 - Lastest Update: 2/21/2023

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Giang

Position Giảng viên
Telephone 0942251082
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email giangcnhh@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/kimgiang

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2019, , ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN, Advisor: PGS. TS Cao Thế Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2010, , Đại học Khoa học Tự Nhiên- ĐHQGHN, Advisor: PGS. TS Ngô Sỹ Lương, Level: Master, Type: Regular
   • 2006, , Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN, Advisor: PGS. TS Ngô Sỹ Lương, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   • 2021-2022, Chủ nhiệm, Nghiên cứu tái sinh than hoạt tính sau quá trình hấp phụ màu hữu cơ bằng phương pháp oxi hóa tiên tiến, SPHN21-04,
   • 2021- 2022, Thư ký, Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu composite cellulose/chitosan/Fe3O4 từ phế phẩm nông nghiệp ứng dụng trong xử lý ô nhiễm ion kim loại nặng trong nước. , Mã số B2021.SHN-14,
   • 2018-2019, Chủ nhiệm, Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm hoạt tính bằng Peracetic Acid, SPHN18-01,

   Publications / Books

   • , 2018, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Giang, Study on synthesis of MoS2 modified g-C3N4 materials for treatment of Direct black 38 dye, J. Viet Env, 9 9(3), 169-176, , , ,
   • , 2022, Nguyễn Thị Kim Giang, Phùng Thị Lan , Ứng dụng của coban/axit peracetic để khử màu xanh methylen khi có mặt của ánh sáng tử ngoại: hiệu quả và động học, Hội thảo cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ IX, Số 1, trang 96-105, , , ,
   • , 2022, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Giang, Phạm Thanh Nga, Hồ Phương Hiền, Nghiên cứu cân bằng hấp phụ và động học hấp phụ Ni2+ của vỏ trấu: vai trò của sự hoạt hóa , Tạp chí Xúc tác - Hấp phụ, Vol 4, , , ,
   • , Hoàng Thị Phương, Trịnh Đức Công, Nguyễn Thị Kim Giang, Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thế Hữu, Hấp phụ và giải hấp ion La3+ và Nd3+ trong dung dịch bằng nhựa trao đổi ion poly (Hydroxamic axit) được tổng hợp trên cơ sở acrylonitril, Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội (2015), No4, Tr. 41- 47., ,
   • , Nguyễn Thị Hương, Trần Hồng Côn, Lê Thanh Sơn, Đặng Thị Uyên, Nguyễn Thị Kim Giang, Khả năng hấp phụ Benzen trong không khí của vật liệu compozit zeolit, Tạp chí xúc tác và hấp phụ (2017), T6 No1, Tr. 78-84., ,
   • , Nguyễn Thị Kim Giang, Nghiên cứu quá trình xử lý TiO2 biến tính bằng quang xúc tác., Tạp chí Đại học Sư phạm Hà Nội (2012), No5, pp. 40-46., ,
   • , Nguyễn Thị Kim Giang, Cao Thế Hà, Vũ Ngọc Duy, Catalytic effect of Cobalt(II) ion in the reaction between Peracetic acid and Reactive Blue 19, Tạp chí Hóa học, Tập 56, Số 3E12, (2018) 105-109., ,
   • , Nguyễn Thị Kim Giang, Cao Thế Hà, Vũ Ngọc Duy, 2019, The Kinetic of Decolorizing Reactive Orange 122 (RO122) by Peracetic Acid in the Presence of Metal Ions and UV Light, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 3, (2019) 1-6., ,
   • , Nguyễn Thị Kim Giang, Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Hiền, Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Vũ Ngọc Duy, Động học hình thành CH3COOH từ phản ứng CH3COOH + H2O2 trong sự có mặt của ion H+, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 2 (2018) 91-95. , ,
   • , Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Thị Kim Giang., NC hấp phụ và oxi hóa m-xylen trên vật liệu than hoạt tính tẩm Coban oxit trên chế độ vi dòng. Phần 1: Động học phản ứng, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ (2013) T.2 No2, pp. 89-95., ,

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top