ĐHSPHN - Trần Văn Kiên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1946 - Lastest Update: 10/26/2018

Tiến sĩ Trần Văn Kiên

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Việt Nam học
Floor/Room Tầng 1, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email kientv@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/kientv

Biography / Background

Phụ trách điền dã sưu tầm di sản dân ca quan họ phục vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể, năm 2008.

Tham dự khóa học “Mùa hè Tam đảo” 2011 và 2012 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, các cơ quan Giáo dục và Dự án phát triển Kinh tế của Pháp tại Việt Nam, Đại học Nantes (Pháp) – nhóm điền dã về thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu xã hội học :

- « Khác biệt xã hội và bất bình đẳng. Các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành đối với các vấn đề về giới và dân tộc », Biên tập : S.Lagrée

- « Nước và các vấn đề liên quan. Phương pháp và tính đa ngành trong phân tích », Biên tập : S.Lagrée

Qualifications

  Employment History

  • 2007 - nay, Giảng viên, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2003 - 2006, Giảng viên trợ giảng, Khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2011 - 2017, Tiến sĩ, Aix-Marseille Universite, Advisor: GS.TS. Philippe MIOCHE, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2004 - 2006, Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Đào Tố Uyên, Level: Master, Type: Regular
  • 1999 - 2003, Cử nhân, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thị Côi, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  2018. Thành viên biên soạn tài liệu tập huấn "Giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường mầm non, trường phổ thông". Chương trình hợp tác giữa Vụ KHCN&MT - Bộ GD&ĐT, Văn phòng UNICEF Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

  2018. Chính sách của các triều đại quân chủ Việt Nam với vấn đề biển đông thế kỷ XVII-XIX, Đề tài cấp Bộ - Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì, Thành viên (đang thực hiện)

  2017-2018. Thành viên dự án Đề xuất giải pháp hạn chế bệnh cận thị học đường do tác động của hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật và một số hoạt động giáo dục của trường phổ thông ở nông thôn khu vực đồng bằng và vùng núi Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - Viện Nghiên cứu thiết kế trường học chủ trì (đang thực hiện).

  2017-2018. Thành viên dự án Nghiên cứu đánh giá thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường trong hệ thống nhà trường Việt Nam hiện nay và xây dựng khung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong giáo dục môi trường đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông mới. Chương trình hợp tác giữa Vụ KHCN&MT - Bộ GD&ĐT, Văn phòng UNESCO Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

  2017-2018. Thành viên đề tài Chính sách của các triều đại quân chủ Việt Nam với vấn đề biển Đông thế kỷ XVII-XIX, Đề tài cấp Bộ, Mã số B2018 - SPH - 51 (đang thực hiện). 

  2011. Thư ký đề tài dự án Nghiên cứu chương trình và nội dung đào tạo Việt Nam học tại châu Âu, Đề tài thuộc Dự án giáo dục Đại học 2, ĐHSPHN, Mã số: SPHN-08-268TRIG.

  2009. Thành viên dự án Xây dựng văn hóa học đường ở bậc THPT trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới, (Đề tài trọng điểm cấp Bộ) - Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì, Mã số: B2008-17-113TĐ, 2008 - 2009.

  2008. Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội, (Đề tài cấp Nhà nước), Mã số: KX.09.08, 2005 - 2008 (Tác giả 01 chuyên đề).

  Publications / Books

  Mai Thị Hạnh, Trần Văn Kiên (2009).  Chuyên đề ôn tập và luyên thi Lịch sử 12 (tài liệu tham khảo). Nxb. Hà Nội, 211p.

  Lương Kim Thoa, Trần Văn Kiên (2008). Tuyển tập bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 (tài liệu tham khảo). Nxb. Đại học Sư phạm, 211p.

  Lương Kim Thoa, Trần Văn Kiên (2008). Tư liệu điện tử Lịch sử 9 (tài liệu tham khảo). Nxb. Đại học Sư phạm, 81p. + 1 CD.

  Trần Văn Kiên, "Công sứ Raoul Bonnal và công trình kênh vành đai ở Hải Phòng (1885-1940's)", Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 2018, pp. ?

  Trần Văn Kiên, "Những người “Hải Phòng lớn” cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (lịch sử đô thị Hải Phòng thời kỳ thuộc Pháp)", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế "Giao lưu văn hóa Việt - Pháp : Thành tựu và triển vọng", Hà Nội, Nxb. Đại học Sư phạm, 2018, pp. 669-701.

  Trần Văn Kiên, "Sự hình thành và phát triển của trung tâm công nghiệp ở Hải Phòng (từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1929), Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 2016, pp. 33-47.

  Trần Văn Kiên, "Tình hình ruộng đất làng xã ven biển Nam Định đầu thế kỷ XIX (qua tư liệu chia xã)", Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, số đặc san, 2011, pp. 475-484.

  Trần Văn Kiên, "Chế độ thanh tra, giám sát, khảo khóa quan chức ở Việt Nam thời phong kiến độc lập, tự chủ", Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, số đặc san, 2011, pp. 284-298.

  Đào Tố Uyên, Trần Văn Kiên, " Khai hoang ven biển Nam Định thời Lê sơ qua nghiên cứu trường hợp khai hoang ở Quần Anh, huyện Hải Hậu (1485-1511)", Nghiên cứu Lịch sử, số 12, 2009, pp. 32-43.

  Trần Văn Kiên, "Tiến sĩ Đỗ Tông Phát và công cuộc khai hoang lập các tổng Quế Hải, Tân Khai (nửa cuối thế kỉ XIX)", Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, số đặc san, 2010, pp. 185-192.

  Workshop papers

  2018. « Les Grand-Haiphonnais » de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle (L'histoire de Haiphong à l’époque coloniale française) [Những người “Hải Phòng lớn” cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (lịch sử đô thị Hải Phòng thời kỳ thuộc Pháp)]. Actes du colloque international “Changes culturels franco-vietnamiens : realisations et perspectives” [Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế "Giao lưu văn hóa Việt - Pháp : Thành tựu và triển vọng"]. Hà Nội, Nxb. Đại học Sư phạm, pp. 669-701.

  2015. Công sứ Raoul Bonnal và công trình kênh vành đai ở Hải Phòng năm 1888. Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Sư phạm Toàn quốc lần thứ 5, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

  2014. Công nghiệp hóa với sự hình thành thành phố công nghiệp thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp – Lịch sử Hải Phòng (từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1929). Hội thảo cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội.

  2009. Cần thống nhất trong xây dựng chương trình và đào tạo cử nhân Việt Nam học theo hệ thống tín chỉ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuộc dự án TRIG tháng 4.2009: Chương trình và nội dung đào tạo cử nhân Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới, pp. 97-104.

  2009. Tìm hiểu quan hệ ứng xử giữa học sinh với học sinh ở bậc THPT hiện nay (Qua xây dựng và điều tra mẫu phiếu trắc nghiệm ứng xử văn hóa), Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng Văn hóa học đường trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới”, 4.2009.

  2008. Đào tạo Việt Nam học hiện nay cần có tiếng nói chung, Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học quốc tế lần thứ III (bản tóm tắt). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

  2007. Khai thác hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trọng dụng nhân tài trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, pp. 89-95.

  2006. Đông Kinh Nghĩa Thục - trường học yêu nước đào tạo nhân tài ở Hà Nội đầu thế kỷ XX. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo, tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội”, (viết chung với Hồ Công Lưu), pp. 169-177.

  2006. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học của Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, pp. 83-90.

  2006. Những ảnh hưởng của văn minh phương Tây và chuyển biến của đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 - những biến đổi, những bài học”.

  2005. Những chứng cứ về ứng dụng khoa học trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Hà Nội thời Pháp thống trị. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vai trò khoa học trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội”, (viết chung với Hồ Công Lưu), tr.59-68.

  2005.  Khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Hà Nội - Ý nghĩa và ảnh hưởng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, (viết chung với Hồ Công Lưu).

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top