ĐHSPHN - Nguyễn Trọng Khanh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4841 - Lastest Update: 8/29/2018

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khanh

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Floor/Room 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email khanhnt@hnue.edu.vn
Language Anh (Cử nhân), Tiếng Nga (B),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khanhnt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    null

         1. Chủ nhiệm Dự án "Triển khai ứng dụng công nghệ CAI (Computer  Aid  Instruction) vào quá trình dạy học bộ môn phương pháp dạy học, khoa sư phạm kĩ thuật". Năm nghiệm thu: 2005.

         2. Chủ nhiệm Dự án “Thiết kế và xây dựng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy học Công nghệ 11 trung học phổ thông”. Nghiệm thu tháng 05 - 2006.

         3. Trưởng ban điều hành Tiểu Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo nghề công nghệ cao Cơ - Điện tử”. Kết thúc 2012.

         4. Tham gia Dự án “Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN” của Bộ GD&ĐT. Kết thúc 2013.

    Publications / Books

    null

        1. Nguyễn Trọng Khanh, “Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015”, Tạp chí Khoa học số 8A – 2016 (Tháng 9/2016) / ĐHSPHà Nội, ISSN-2354-1075, trang 43-49.

        2. Nguyễn Trọng Khanh; Sách “Hướng dẫn học Công nghệ 6” (Đồng tác giả -Tái bản lần 4), “Hướng dẫn học Công nghệ 7” (Đồng tác giả - Tái bản lần 3), “Hướng dẫn học Công nghệ 8” (Đồng tác giả - Tái bản lần 2); “Hướng dẫn học Công nghệ 9” (Chủ biên - Tái bản lần thứ nhất) NXB GD Việt Nam; Hà Nội, 2018.

         3. Nguyễn Trọng Khanh (Đồng tác giả) ; “Tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp liên môn, Lĩnh vực Công nghệ - Kỹ thuật, dành cho cán bộ quản lý và giáo viên THPT ” (Tài liệu sử dụng tập huấn giáo viên cốt cán 63 tỉnh, thành trong cả nước); 2015.

         4. Nguyễn Trọng Khanh (Đồng tác giả)  “Tài liệu Hội thảo - Tập huấn Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương”; (Tài liệu sử dụng tập huấn giáo viên cốt cán 63 tỉnh, thành trong cả nước); Hà Nội, 2017.

         5. Nguyễn Trọng Khanh (Đồng tác giả)  “Tài liệu tập huấn Tổ trưởng chuyên môn về phương pháp và kỹ thuật tổ chức hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông”. (Tài liệu sử dụng tập huấn giáo viên cốt cán 63 tỉnh, thành trong cả nước); Hà Nội, 12-2017. 

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top