ĐHSPHN - Đặng Vũ Khắc
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3535 - Lastest Update: 3/17/2022

Tiến sĩ Đặng Vũ Khắc

Position
Telephone 0916461970
Org Unit Khoa Địa Lí/Faculty of Geography
Floor/Room Nhà A1, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email khacdv@hnue.edu.vn
Language Anh (C), Pháp (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khacdv

Biography / Background

Giảng dạy về hệ thông tin địa lý (GIS), Viễn thám và cơ sở dữ liệu không gian

Nghiên cứu về tai biến thiên nhiên: trượt đất, lún đất, xói lở bờ, lũ lụt, xói mòn

Qualifications

  Employment History

  • 2006- hi?n nay, Khoa Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1993-2006, Trung tâm VTGEO, Viện ĐỊa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

  Science Awards

  Education

  • 2010-2014, Tiến sĩ, Đại học Strasbourg, Pháp, Advisor: Dr. Christiane WEBER, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2003-2005, Thạc sĩ khoa học, Đại học UQAM, Canada, Advisor: Dr. Yann ROCHE, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1997-1998, Thạc sĩ ứng dụng, Đại học Paris 6, Pháp, Advisor: Dr. Christiane WEBER, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1988-1993, Kỹ sư, Đại học Mỏ và Địa chất Hà Nội, Advisor: PGS Đồng Văn Nhì, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  1. 06/2019- hiện nay: chủ nhiệm của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel để theo dõi môi trường khu vực thành phố Hạ Long - Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” do Quỹ Nafosted tài trợ.

  2. 12/2019- hiện nay: thành viên nghiên cứu của dự án: " Cộng đồng xanh - Blue Communities" do quỹ GCRF tài trợ

  2. 12/2015-12/2019: Quản lý dữ liệu và GIS của dự án: " Quản lý nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu" do hoàng gia Bỉ tài trợ.

  3. 5/2015-7/2016: tư vấn đánh giá của dự án: " Đẩy mạnh sức chống chịu của cơ sở hạ tầng đối với khí hậu của các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam" do GEF tài trợ.

  Publications / Books

  0. Nguyễn Công Giang, Đặng Vũ Khắc, Vũ Anh Tuân, Bùi Ngọc Lan, Ngô Đức Anh. 2022. Quản lý quy hoạch đô thị thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. 121 trang.

  1. Nguyen, Giang C., Khac V. Dang, Tuan A. Vu, Anh K. Nguyen, and Christiane Weber. 2022. "Ha Long—Cam Pha Cities Evolution Analysis Utilizing Remote Sensing Data" Remote Sensing 14, no. 5: 1241. https://doi.org/10.3390/rs14051241

  2. Dang Vu Khac, Phan Trong Trinh, Dinh Xuan Vinh. 2021. Esttimation of land subsidence in the Mekong delta and its surrounding areas. HNUE Journal of Science. 66 (3): 180-194.

  3. Duong Thi Loi, Dang Vu Khac, Dao Ngoc Hung, Nguyen Thanh Dong, Dinh Xuan Vinh, Christinae Weber. 2021. Monitoring of coastline change using Sentinel-2A and Landsat 8 data, a case study of Cam Pha city - Quang Ninh province. Vietnam Journal of Earth Sciences 43 (3): 249-272. 

  4. Nguyễn Thành Đồng*, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thu Trang, Đặng Vũ Khắc. 2021. Nghiên cứu xác định Chlorophyll A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 26(3B): 77-82.

  5. Dang Vu Khac, Thanh Dong Nguyen, Ngoc Hung Dao, Thi Loi Duong, Xuan Vinh Dinh, and Christiane Weber. 2021. Land subsidence induced by underground coal mining at Quang Ninh, Vietnam: persistent scatterer interferometric synthetic aperture radar observation using Sentinel-1 data. International Journal of Remote Sensing 42 (9): 3563-3582.

  6. Duong Van-Hao, Phan Trong Trinh, Thanh-Duong Nguyen, Adam Piestrzyski, Dinh Chau Nguyen, Jadwiga Pieczonka, Xuan Dac Ngo, Phong Tran Van, Binh Thai Pham, Huong Nguyen-Van, Liem Ngo Van, Dieu Tien Bui, Dang Vu Khac, Chi Tien Bui. 2021. Cu-Au mineralization of the Sin Quyen deposit in north Vietnam: A product of Cenozoic left-lateral movement along the Red River shear zone. Ore Geology Reviews 132: 1-21.

  7. Ngo Van Liem, Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Vy Thi Hong Lien, Nguyen Van Huong, Nguyen Quang Xuyen, Bui Nhi Thanh, Duong Van Hao, Binh Thai Pham, Nguyen Van Dung, Dang Vu Khac, Vu Hoa An. 2020. Pliocene - present tectonics and strain rate in Ninh Thuan region and surrounding continental shelf. Vietnam Journal of Earth Sciences 43 (1): 33-56.

  8. Dang Vu Khac, and Nguyen Thi Van Anh. 2020. Application of air quality index and inverse distance weighting for mapping the distribution of air pollution at several urban district of Hanoi city. HNUE Journal of Science 65 (10): 189-200.

  9. Dao Ngoc Hung, Cu Thi Phuong, Bui Thi Thanh Dung, Vu Thi Hang, Nguyen Thi Dieu Anh, Tran Van Thuong, Dang Vu Khac, and Vu Thi Hang. 2020. Assessing drought fluctuations in dry season using the RDIst drought index for the Tien river estuary in the context of climate change. HNUE Journal of Science 65 (3): 136-145. 

  10. Doan Hoai Trang, Dang Vu Khac, Nguyen Khac Anh, and Pham Thanh Hai. 2020. Application of a linear regression model in the study of PM10 distribution at urban districts of Hanoi city. HNUE Journal of Science 65 (3): 146-157.

  11. Dao, N. H., T. P. Cu, V. K. Dang, T. H. Vu, and T. L. Nguyen. 2020. "Future drought scenarios measured by ped index for the Tien River estuary in the Mekong River Delta". Disaster Advances 13 (10): 43-52.

  12. Dao Ngoc Hung, Nguyen Thanh Luan, Vu Thi Hang, Tran Văn Thuong, Cu Thi Phuong, Bui Thi Thanh Dung, and Dang Vu Khac. 2019. Scenariors of meteorological drought in Tien River estuary under the climate change context using the ped index. HNUE Journal of Science 64 (10):148-157.

  13. Dang Vu Khac, Christiane Weber. 2018. “Impervious surfaces extraction using ALOS PALSAR data in Hanoi city”. HNUE Journal of Science 63 (6): 177-184.

  14. Đặng Vũ Khắc, Trần Xuân Hưng, Nguyễn Khắc Anh, Vũ Anh Tuấn. 2018. “Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý phục vụ quản lý mạng lưới trường học tỉnh Yên Bái”. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội 63 (3): 186-193.

  15. Đặng Vũ Khắc. 2017. “Xác định phân bố lún đất tại thành phố Hà Nội bằng phương pháp giao thoa radar”. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội 61 (2): 3-9.

  16. Tran Van Anh, Tran Quoc Cuong, Nguyen Duc Anh, Dang Vu Khac. 2015. “Study of Subsidence detection by DinSAR and evaluation of some factors to the outcome”. Vietnam Journal of Earth Sciences 37 (4): 344-354. 

  17. Dang, V. K., C. K. Nguyen & M. T. Dong. 2015. Application of interferometry radar for identifying the land subsidence in central urban region of Hanoi. Building science and technology journal, 169, 61-68.

  18. Dang V. K., Doubre, C., Weber, C., Gourmelen, N., and Masson, F.: “Recent land subsidence caused by the rapid urban development in the Hanoi region (Vietnam) using ALOS InSAR data”, Natural Hazards Earth System Sciences, 14, 657-674, doi: 10.5194/nhess-14-657-2014, 2014.

  19. Vu Khuc, Dang Vu Khac. 2010. English-French-Vietnamese Geology and Remote Sensing Dictionary. Science and Technology Publishing House, Hanoi. 150p.

  20. Le Chau Ha, Dang Vu Khac. “Some results of interpretation of petrography and structure in the Tạ Bu - Son La area by remote sensing and GIS methods”. Geology Journal. Hanoi, 2003.

  Workshop papers

  1. Dang, V. K., C. K. Nguyen & M. T. Dong. 2015. Identification of the land subsidence at Hanoi city by ALOS radar images. In GIS for Sustainable Development and Integration, ed. Q. T. Pham, 167-172. Hanoi: VNU University of Science.

  2. Dang Vu Khac, Duong Thi Loi, Dao Ngoc Hung, Christiane Weber, Dinh Xuan Vinh, and Nguyen Thanh Dong. 2019. Monitoring the environmental restoration and rehabilitation at the Cam Pha city (Quang Ninh) by satellite imagery data. In CAREES2019 conference. 21-22 November 2019, Ho Chi Minh city. pp 217-221.

  3. Đặng Vũ Khắc, Nguyễn Công Giang, Vũ Anh Tuân. 2021. Theo dõi lún đất tại vùng đô thị trung tâm thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019 bằng dữ liệu Sentinel-1. In Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. pp 113-119.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top