ĐHSPHN - Trần Đình Kế
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5916 - Lastest Update: 6/2/2024

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Kế

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email ketd@hnue.edu.vn
Language English (fluent), Tiếng Việt (native),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ketd

Biography / Background

Tran Dinh Ke was born in Phú Thọ. He currently works at Department of Mathematics and Informatics-HNUE as lecturer. His research focuses on Multi-valued Dynamics, Nonlinear Control Problems and Differential Variational Inequalities.

Qualifications

  Employment History

  • 9/2019-12/2019, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 9/2017-12/2017, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 9/2015-11/2015, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 9/2013-11/2013, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 6/2009-5/2010, Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Đại học quốc gia Tôn Trung Sơn - Đài Loan
  • 2016-nay, Giảng viên cao cấp, Khoa Toán-Tin
  • 2015-2016, Giảng viên chính, Khoa Toán-Tin
  • 1998-2015, Giảng viên, Khoa Toán-Tin

  Science Awards

  • 2012-2015, 2017,Giải thưởng công trình toán học - chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học

  Education

  • 2001-2005, Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH Nguyễn Minh Chương, PGS.TS Lê Quang Trung, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1995-1997, Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH Nguyễn Minh Chương, Level: Master, Type: Regular
  • 1990-1994, Cử nhân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Hồ Cẩm Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2020-2022, Chủ nhiệm đề tài, Một số vấn đề định tính đối với lớp phương trình tiến hoá không địa phương, Đề tài NAFOSTED 101.02-2020.07
  • 2016-2018, Chủ nhiệm đề tài, Dáng điệu nghiệm của các bao hàm thức tiến hóa nửa tuyến tính, Đề tài NAFOSTED 101.02-2015.18
  • 2012-2014, Chủ nhiệm đề tài, Các hệ vi phân đa trị và ứng dụng trong bài toán điều khiển, Đề tài cấp bộ B2012-17-12

  Publications / Books

  1. Tran Dinh Ke, Dao Trong Quyet, Dang Thi Phuong Thanh: On nonlocal Fokker–Planck equations with nonlinear force fields and perturbations, Monatshefte für Mathematik 204 (2024), 81–106. https://doi.org/10.1007/s00605-024-01953-3

  2. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: An Optimal Halanay Inequality and Decay Rate of Solutions to Some Classes of Nonlocal Functional Differential Equations, Journal of Dynamics and Differential Equations (2024). https://doi.org/10.1007/s10884-023-10323-w

  3. Tran Dinh Ke, Tran Bao Ngoc, Nguyen Huy Tuan: Final value problem governed by a class of time-space fractional pseudo-parabolic equations with weak nonlinearities, Mathematical Methods in the Applied Sciences 47 (2024), 5307–5328, DOI 10.1002/mma.9866.

  4. Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Nhu Thang, Tran Dinh Ke: Commutator of the Caputo fractional derivative and the shift operator and applications, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 131 (2024), 107857. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2024.107857.

  5. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke, Do Lan: The final value problem for anomalous diffusion equations involving weak-valued nonlinearities, Journal of Mathematical Analysis and Applications 532 (2024), No. 1, 127916. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127916.

  6. Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Nhu Thang, Tran Dinh Ke: An improved fractional Halanay inequality with distributed delays, Mathematical Methods in the Applied Sciences 46 (2023), 19083–19099, DOI 10.1002/mma.9611.

  7. Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy: On stability and regularity for semilinear anomalous diffusion equations perturbed by weak-valued nonlinearities, Discrete and Continuous Dynamical Systems - S 16:10 (2023), 2883-2901. doi: 10.3934/dcdss.2023071

  8. Pham Thanh Tuan, Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: Final value problem for Rayleigh-Stokes type equations involving weak-valued nonlinearities, Fractional Calculus and Applied Analysis 26 (2023), 694–717.

  9. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: On Global Solvability and Regularity for Generalized Rayleigh–Stokes Equations with History-Dependent Nonlinearities, Mediterranean Journal of Mathematics 20 (2023), Article No. 107, 1-20.

  10. Nguyen Nhu Thang, Tran Dinh Ke, Nguyen Van Dac: Stability analysis for nonlocal evolution equations involving infinite delays, Journal of Fixed Point Theory and Applications 25 (2023), Article No. 22, 1-33. 

  11. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: On regularity and stability for a class of nonlocal evolution equations with nonlinear perturbations, Communications on Pure and Applied Analysis 21 (3) (2022), 817-835. doi: 10.3934/cpaa.2021200

  12. Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy, Pham Thanh Tuan: An inverse source problem for generalized Rayleigh-Stokes equations involving superlinear perturbations, Journal of Mathematical Analysis and Applications 507 (2022), no. 2, Paper No. 125797. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125797

  13. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke: On the Differential Variational Inequalities of Parabolic-Parabolic Type, Acta Applicandae Mathematicae 176, 5 (2021). https://doi.org/10.1007/s10440-021-00449-8

  14. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke, Do Lan: Anti-periodic problem for semilinear differential inclusions involving Hille-Yosida operators, Topological Methods in Nonlinear Analysis 58(1) (2021), 275-305 . DOI: 10.12775/TMNA.2021.010

  15. Tran Dinh Ke, Tran Van Tuan: An identification problem involving fractional differential variational inequalities, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems 29 (2021), no. 2, 185–202. https://doi.org/10.1515/jiip-2017-0103

  16. Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy: Dissipativity and stability for semilinear anomalous diffusion equations involving delays, Mathematical Methods in the Applied Sciences 43:15 (2020), 8449-8465. doi: https://doi.org/10.1002/mma.6497

  17. Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy: Nonlocal final value problem governed by semilinear anomalous diffusion equations. Evolution Equations & Control Theory 9 (3) (2020), 891-914. doi: 10.3934/eect.2020038

  18. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang, Lam Tran Phuong Thuy: Regularity and stability analysis for a class of semilinear nonlocal differential equations in Hilbert spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications 483 (2020), 123655. DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.123655

  19. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Quan: Finite-time attractivity for semilinear tempered fractional wave equations, Fractional Calculus and Applied Analysis21(6) (2018), 1471-1492. doi: https://doi.org/10.1515/fca-2018-0077

  20. Tran Dinh Ke, Tran Van Tuan: Finite-Time Attractivity for Semilinear Fractional Differential Equations. Results in Mathematics 03/2018; 73(1-1):7., DOI:10.1007/s00025-018-0767-z

  21. Chu Trong Kinh, Le Van Hien, Tran Dinh Ke: Power-Rate Synchronization of Fractional-Order Nonautonomous Neural Networks with Heterogeneous Proportional Delays. Neural Processing Letters 02/2018; 47(1):139-151., DOI:10.1007/s11063-017-9637-z

  22. Nhuyen Van Loi,  Tran Dinh Ke, Mai Quoc Vu, Valeri Obukhovskii: Random integral guiding functions with application to random differential complementarity systems, Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization 38 (2018), 113–132.

  23. Tran Dinh Ke, Do Lan: Fixed point approach for weakly asymptotic stability of fractional differential inclusions involving impulsive effects. Journal of Fixed Point Theory and Applications 11/2017; 19(4):2185-2208., DOI:10.1007/s11784-017-0412-6

  24. Le Van Hien, Tran Dinh Ke, Chu Trong Kinh: Globally attracting solutions to impulsive fractional differential inclusions of Sobolev type. Acta Mathematica Scientia 09/2017; 37(5):1295-1318., DOI:10.1016/S0252-9602(17)30074-7

  25. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke: On the differential variational inequalities of parabolic-elliptic type. Mathematical Methods in the Applied Sciences 07/2017; 40(13):4683–4695., DOI:10.1002/mma.4334

  26. Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke: Asymptotic behavior for non-autonomous functional differential inclusions with measures of noncompactness. Topological Methods in Nonlinear Analysis 07/2017; 49(2):383-400., DOI:10.12775/TMNA.2016.078

  27. Nguyen Thanh Anh, Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Quan: Weak stability for integro-differential inclusions of diffusion-wave type involving infinite delays. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B 12/2016; 21(10):3637 - 3654., DOI:10.3934/dcdsb.2016114

  28. Chu Trong Kinh, Le Van Hien, Tran Dinh Ke: Short-time behavior analysis of fractional-order model of generalized pantograph-type neural networks. International Journal of Computer Mathematics-Computer Systems Theory 12/2016; 1(3-4):113-128., DOI:10.1080/23799927.2017.1281847

  29. Nguyen Van Loi, Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Pietro Zecca: Topological methods for some classes of differential variational inequalities. Journal of Nonlinear and Convex Analysis 04/2016; 17(3):403-419.

  30. Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke: Pullback attractor for differential evolution inclusions with infinite delays. Applied Mathematics and Computation 08/2015; 265:667-680., DOI:10.1016/j.amc.2015.05.092

  31. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke: Asymptotic behavior of solutions to a class of differential variational inequalities. Annales Polonici Mathematici 06/2015; 114(2):147-164., DOI:10.4064/ap114-2-5

  32. Tran Dinh Ke, Nguyen Van Loi, Valeri Obukhovskii: Decay solutions for a class of fractional differential variational inequalities. Fractional Calculus and Applied Analysis 05/2015; 18(3):531–553., DOI:10.1515/fca-2015-0033

  33. Nguyen Thanh Anh, Tran Dinh Ke: Decay integral solutions for neutral fractional differential equations with infinite delays. Mathematical Methods in the Applied Sciences 05/2015; 38(8):1601-1622., DOI:10.1002/mma.3172

  34. Tran Dinh Ke, Chu Trong Kinh: Generalized cauchy problem involving a class of degenerate fractional differential equations. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis 12/2014; 21(6):449-472.

  35. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: On nonlocal problems for retarded fractional differential equations in Banach spaces. Fixed Point Theory 08/2014; 15(2):373-392.

  36. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Quan: Stability for a class of fractional partial integro-differential equations. Journal of Integral Equations and Applications 07/2014; 26(2):145-170., DOI:10.1216/JIE-2014-26-2-145

  37. Tran Dinh Ke, Do Lan: Global attractor for a class of functional differential inclusions with Hille-Yosida operators. Nonlinear Analysis 04/2014; 103:72-86., DOI:10.1016/j.na.2014.03.006

  38. Tran Dinh Ke, Do Lan: Decay integral solutions for a class of impulsive fractional differential equations in Banach spaces. Fractional Calculus and Applied Analysis 03/2014; 17(1):96-121., DOI:10.2478/s13540-014-0157-5

  39. Tran Dinh Ke: Controllability for semilinear functional differential equations without uniqueness. Electronic Journal of Differential Equations 02/2014; 2014(36):1-15.

  40. Tran Dinh Ke: Cauchy problems for functional evolution inclusions involving accretive operators. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 12/2013; 2013(75):1-13., DOI:10.14232/ejqtde.2013.1.75

  41. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii: Controllability for systems governed by second-order differential inclusions with nonlocal conditions. Topological Methods in Nonlinear Analysis 12/2013; 42(2):377–403.

  42. Tran Dinh Ke: On the dynamics generated by a class of functional evolution inclusions. Journal of Mathematical Analysis and Applications 06/2013; 402(1-1):275-285., DOI:10.1016/j.jmaa.2013.01.025

  43. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: On a class of fractional order differential inclusions with infinite delays. Applicable Analysis 02/2013; 92(1):1-23., DOI:10.1080/00036811.2011.601454

  44. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: Approximate Controllability for Systems Governed by Nonlinear Volterra Type Equations. Differential Equations and Dynamical Systems 12/2012; 20(1):35-52., DOI:10.1007/s12591-011-0101-7

  45. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Generalized Cauchy problems involving nonlocal and impulsive conditions. Journal of Evolution Equations 06/2012; 12(2):367-392., DOI:10.1007/s00028-012-0136-4

  46. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: On Semilinear Integro-Differential Equations with Nonlocal Conditions in Banach Spaces. Abstract and Applied Analysis 04/2012; 2012(2012):1-26., DOI:10.1155/2012/137576

  47. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: An abstract Cauchy problem for higher order differential inclusions with infinite delay. Discussiones Mathematicae: Differential Inclusions, Control and Optimization 12/2011; 31(2):199–229., DOI:10.7151/dmdico.1135

  48. Tran  Dinh Ke, Ngai-Ching Wong: Long-time behaviour for a model of porous-medium equations with variable coefficients. Optimization 06/2011; 60(6-6):709-724., DOI:10.1080/02331934.2010.505963

  49. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: On quasilinear parabolic equations involving weighted p-Laplacian operators. Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA 04/2010; 17(2):195-212., DOI:10.1007/s00030-009-0048-3

  50. Cung The Anh, Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Global attractor for the m-semiflow generated by a quasilinear degenerate parabolic equation. Journal of Mathematical Analysis and Applications 01/2010; 363(2):444-453., DOI:10.1016/j.jmaa.2009.09.034

  51. Tran Dinh Ke, Ngai-Ching Wong: Asymptotic Behavior for Retarded Parabolic Equations with Superlinear Perturbations. Journal of Optimization Theory and Applications 01/2010; 146(1):117-135., DOI:10.1007/s10957-010-9665-6

  52. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: Long-time behavior for quasilinear parabolic equations involving weighted -Laplacian operators. Nonlinear Analysis 11/2009; 71(10-10):4415-4422., DOI:10.1016/j.na.2009.02.125

  53. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: Existence and continuity of global attractors for a degenerate semilinear parabolic equation. Electronic Journal of Differential Equations 01/2009; 2009(61):1-13.

  54. Cung The Anh, Phan Quoc Hung, Tran Dinh Ke, Trinh Tuan Phong: Global attractor for a semilinear parabolic equation involving Grushin operator. Electronic Journal of Differential Equations 03/2008; 2008(32):1-11.

  55. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Existence result for a semilinear parametric problem with Grushin type operator. Electronic Journal of Differential Equations 10/2005; 2005(107):1-12.

  56. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Existence of solutions for a nonlinear degenerate elliptic system. Electronic Journal of Differential Equations 07/2004; 2004(93):1-15.

  BOOKS

  1. Cung Thế Anh, Trần Đình Kế: Nửa nhóm các toán tử tuyến tính và ứng dụng, Nhà xuất bản ĐHSP 2016.
  2. Đỗ Đức Thái, Lê Đức Ánh, Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Đình Kế: Phép tính vi tích phân hàm một biến, Nhà xuất bản ĐHSP 2022.

  Workshop papers

  1. Tran Dinh Ke: Existence of non-negative solutions for a semilinear degenerate elliptic system. Abstract and Applied Analysis, World Scientific Publishing; 10/2004, DOI:10.1142/9789812702548_0011
  2. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke, Nguyen Van Thanh, Nguyen Minh Tri: Non-existence theorems for boundary value problems for some classes of semilinear degenerate elliptic operators. Proceedings of the conference on Partial Differential Equations and their Applications; Hanoi 08/2001

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top