ĐHSPHN - Trần Thị Thu Huyền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 995 - Lastest Update: 10/8/2018

Tiến sĩ, giảng viên chính Trần Thị Thu Huyền

Position Trưởng Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân
Telephone
Org Unit Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân
Floor/Room Tầng 2 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội
Email huyendhsphn81@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/huyenttt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

      Workshop papers

       Science blogs

       Teaching subjects

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
       Top