ĐHSPHN - Doan Thi Thanh Huyen
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 858 - Lastest Update: 3/15/2018

Tiến sĩ Doan Thi Thanh Huyen

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thanhhuyen273@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/huyen.dtt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2008-nay, Giảng viên, Tổ Phương pháp dạy học Ngữ văn, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2011-2016, Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS Nguyễn Thanh Hùng, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2005-2007, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2001-2005, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  1. Đề tài khoa học & công nghệ cấp trường, mã số SPHN-13-256: Một số biện pháp nâng cao “tầm đón nhận” của học sinh THPT trong giờ dạy học tác phẩm văn chương (6/2013-12/2014), Nghiệm thu ngày 29/1/2015 tại trường ĐHSPHN.


  Publications / Books

  1. Đoàn Thị Thanh Huyền (2009), “Hiệu quả thẩm mĩ của một sắc thái giọng điệu trần thuật trong quá trình đọc hiểu truyện ngắn “Một người Hà Nội” (Ngữ văn lớp 12)”, Tạp chí Giáo dụcSố 219 (kì 1, tháng 8/2009), tr. 19-22.

  2. Đoàn Thị Thanh Huyền (2012), ““Khoảng cách thẩm mĩ” và “đồng nhất thẩm mĩ” trong tiếp nhận tác phẩm văn học ở THPT”, Tạp chí Giáo dục, số 280 (kì 2, tháng 2/2012), tr. 31-33.

  3. Đoàn Thị Thanh Huyền (2013), “Chuẩn kĩ năng đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 12 qua cái nhìn so sánh”, Tạp chí Giáo dục, số 306 (kì 2, tháng 3/2013), tr. 42 - 43.

  4. Đoàn Thị Thanh Huyền (2014), “Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh phổ thông – mục tiêu tất yếu của chương trình Ngữ văn”, Tạp chí Giáo dục, số 327 (kì 1, tháng 2/2014), tr. 33 - 34, 38.

  5. Đoàn Thị Thanh Huyền (2015), “Kiến thức lí thuyết và các chiến thuật thực hành – thành tố quan trọng trong chương trình dạy học đọc hiểu ở phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tr. 88 - 90.

  6. Đoàn Thị Thanh Huyền (2016), “Định hướng hoạt động đọc cho sinh viên sư phạm Ngữ văn nhìn từ yêu cầu phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông”, Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 459 - 462.

  7. Đoàn Thị Thanh Huyền (2016), “Sử dụng phản hồi hiệu quả trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 378 (kì 2 – 3/2016), tr. 30 - 32, 43.

  8. Đoàn Thị Thanh Huyền (2016), “Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước khi đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 385 (Kì 1 – tháng 7/2016), tr. 40 -42.

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top