ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thanh Hương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2349 - Lastest Update: 6/6/2019

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Mầm non
Floor/Room Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email thanhhuongvhtn@gmail.com or huong_nt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/huong_nt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2007-nay, Giảng viên , Bộ môn Giáo dục ngôn ngữ và văn học, Khoa Giáo dục mầm non

  Science Awards

  Education

  • 2016, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Lã Thị Bắc Lý, PGS.TS. Nguyễn Văn Long, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Đặng Anh Đào, Level: Master, Type: Regular
  • 2004, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2019, Nguyễn Thị Thanh Hương , STEAM education in Vietnamese preschool: From Children’s Fascination with world to language development, Proceedings of the first international conference on teaching education renovation - ICTR 2018, ISBN: 798-604915759-2, 349-357
   • 2018, Nguyễn Thị Thanh Hương , “Nhân vật trẻ em anh hùng lãng mạn”, Tạp chí Lí luận phê bình Văn học nghệ thuật trung ương, ,
   • 2018, Nguyễn Thị Thanh Hương , “Nhân vật trẻ em anh hùng lãng mạn”, Tạp chí Lí luận phê bình Văn học nghệ thuật trung ương, ,
   • 2017, Nguyễn Thị Thanh Hương , “Sách truyện – phương tiện giúp trẻ vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, Tạp chí Giáo dục , 12/2017,
   • 2016, Nguyễn Thị Thanh Hương, Về định nghĩa Văn học thiếu nhi, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 385, 91-93
   • 2016, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trò chơi đóng kịch giúp phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo cho trẻ mầm non, Tạp chí Thiết bị giáo dục , 11, 46-49
   • 2015, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhân vật trẻ em trong truyện Việt Nam trước 1945, Tạp chí Khoa học, 60, 63-67
   • 2015, Nguyễn Thị Thanh Hương, Sức hấp dẫn từ nhân vật Pippi trong truyện “Pippi tất dài” của Astrid Lindgren, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật , 370, 104-107
   • 2015, Nguyễn Thị Thanh Hương, Một số đặc trưng của tự truyện viết cho thiếu nhi ở Việt Nam thế kỷ XX, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, 33, 64-69
   • 2015, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhân vật trẻ em trong truyện thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 1945-1975, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật , 40, 38-48
   • 2013, Nguyễn Thị Thanh Hương, Câu đố dân gian với giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 58, 82-88
   • 2013, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhân vật người kể chuyện trong “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, 10, 64-68
   • 2012, Nguyễn Thị Thanh Hương, Personnality education for children through the character Pippi in Astrid Lindgren’s Pippi Longstocking, Proceedings, Ochanomizu University, 17,

   Workshop papers

   Khoá học

   Nước 

   Đơn vị tổ chức

   Thời gian khoá học

   Năm

   Overcoming the challenges of early childhood education in the 21st centery


   Thailand

   MASHAV (Israel) and TICA (Thailand)


   19-30/11

   2018

   Workshop: The Creative Arts – Language – Talent

   VietNam

   Artervelde Hogeschool and HaNoi National University of Education

   August, 27-29th

   2018

   National workshop summarizes the project on ELM toolkit 

   Vietnam

   Save the children

   Early Childhood Education


   June, 15, 2018

   Workshop: stimulation by play with very young children 

   Belgium

   Artervelde Hogeschool

   December, 22th

   2017

   Workshop: ECCE Teacher Development in Southeast Asia

   Thailand

   Unesco Thailand

   Early Childhood Education

   August,7-9,2017

   Workshop: Transition from Pre-school to Primary school in Vietnam

   Vietnam

   VVOB - Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance commissioned by the Flemish and Belgian governments

   Early Childhood Education

   June, 6, 2014

   Workshop: Family, school, and community partnership in Early Childhood Education

   Vietnam

   The University of Hawai‘i at Mānoa, USA

   and Hanoi national University of Education

   Early Childhood Education

   June, 3, 2014

   Workshop: Technologies in Education

   Vietnam

   The University of Hawai‘i at Mānoa, USA

   and Hanoi national University of Education

   Education

   June, 4, 2014

   Semina: Introduction to Vietnamese children's literature

   Japan

   The University of Tokyo

   Literature

   February, 2012

   Workshop:  Research Methods in Early Childhood Education

   Vietnam

   Training and Research Innovation Grant (TRIG), Ha Noi National university of Education and

   Ochanomizu University –Japan

   Professor Emeritus

   Yasuko Minoura

   Early Childhood Education

   October, 4-14, 2009

   Workshop:  Organize educational activities for preschool children in the current period

   Vietnam

   Training and Research Innovation Grant (TRIG), Ha Noi National university of Education and

   Melbourne University – Australia

   Associate Professor 

    Kay Margetts

   Early Childhood Education

   October,31 – November, 9, 2009 

   Workshop:
   Training of preschool teachers during the international integration

   Vietnam

   Ha Noi National university of Education

   Faculty Preschool of education

   Early Childhood Education

   9/11/2010

   Training course: Speech-language therapy

   Vietnam

   Training and Research Innovation Grant (TRIG), Hanoi National University of Education

   (Head lecture: Pham Thuy Giang, Doctoral Candidate, Speech Language Pathologist, University of Minnesota, USA)

   Special Education

   22/6/2009 - 30/6/2009

   Film Studies Program

   Vietnam

   At the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi - Vietnam, supported by the Ford Foundation, USA

   Film Critical writing

   November 2008 to October 2009

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top