ĐHSPHN - Trần Đăng Hưng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 12120 - Lastest Update: 5/29/2024

PGS. TS, NGUT Trần Đăng Hưng

Position Trưởng Khoa
Telephone
Org Unit Khoa Công nghệ Thông tin
Floor/Room Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email hungtd@hnue.edu.vn
Language Anh (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hungtd

Biography / Background

Tốt nghiệp Khoa Toán-Tin tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2001; tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN năm 2006; tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tin-sinh học năm 2009 tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST). Được phong PGS ngành Công nghệ thông tin năm 2016.

Các hướng nghiên cứu chính: Các phương pháp học máy và ứng dụng trong khai phá dữ liệu sinh học phân tử.

Qualifications

  Employment History

  • 2015-nay, Trưởng Khoa, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHSPHN
  • 2011-2015, Phó trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHSPHN
  • 2003-2010, Giảng Viên, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHSPHN
  • 2001-2003, Giáo Viên, Trường THPT Chuyên ĐHSPHN

  Science Awards

  Education

  • 2006-2009, Tiến sĩ, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Advisor: GS. Kenji Satou, GS Hồ Tú Bảo, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002-2004, Thạc sĩ, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Advisor: GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Level: Master, Type: Regular
  • 1997-2001, Đại học, Khoa Toán-Tin, Trường ĐHSPHN, Advisor: TS.Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  TT

  Tên CT, ĐT

  Chủ nhiệm

  Thành viên chính

  Mã số và cấp quản lý

  Thời gian

  thực hiện

  Ngày nghiệm thu

  Kết quả

  1

  Nghiên cứu các mô hình học sâu (deep learning) và ứng dụng trong khai phá dữ liệu mạng sinh học (biological networks)

  x
  B2023-SPH-142023-2025

  2Nghiên cứu và phát triển mô hình khai phá dữ liệu hiệu quả để dự đoán quan hệ giữa các phân tử RNA không mã hóa (non-coding RNA) và các bệnh di truyền
  x

  B2022-SPH-04

  Bộ GD&ĐT

  2022-2024

  3Nghiên cứu các phương pháp học đại diện trên đồ thị và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y-sinh 
  x

  B2021-SPH-01

  Bộ GD&ĐT

  2021-202311/09/2023Đạt
  4Nghiên cứu các mô hình khai phá dữ liệu mạng thông tin hỗn tạp và ứng dụng giải một số bài toán phân lớp/dự đoán liên kết trong tin-sinh học x

  B2020-SPH-11

  Bộ GD&ĐT

  2020-202216/5/2022Đạt
  5Human knowledge in Machine Learning models for big and streaming data
  xVINIF.2019. DA182019-2022

  6Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân tích dữ liệu lớn trên dữ liệu mạng sinh học hỗn tạp để phát hiện các yếu tố liên quan đến bệnh di truyền
  x

  B2018-SPH-52 

  Bộ GD&ĐT

  2018-202026/3/2020Tốt

  7

  Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh

  x


  B2012-17-11

  Bộ GD&ĐT

  2012-2014

  20/1/2015

  Tốt

  8

  Các phương pháp tính toán phát hiện tri thức tiềm ẩn trong dữ liệu dinh học hệ thống


  x

  102.03.21.09

  Quỹ NAFOSTED, Nhà nước

  2009-2012

  29/3/2013

  Đạt

  9

  Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử


  x

  SPHN-08-251TRIG

  Dự án: TRIG

  2009-2011

  30/11/2011

  Tốt

  10

  Phát triển các phương pháp tính toán để phát hiện tri thức từ dữ liệu gen


  x

  B2008-17-5,

  Bộ GD&ĐT

  2008-2009

  14/12/2010

  Xuất sắc

  11

  Research and Development of Computational Methods and Applications in BioMedicine


  x

  Đề tài hợp tác Quốc tế (JAIST-VAST-HNUE)

  2009-2012

  2/2013

  Đạt

  12

  Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho giáo sinh ĐHSPHN, hướng đến giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015


  x

  SPHN-13-359TĐ

  Cơ sở

  2013-2015

  20/5/2016

  Tốt

  Publications / Books

  Bài báo trên tạp chí/hội nghị quốc tế:

  1. Nguyen T.P., Giang T.T., Pham Q.T., and Tran, D.H. (2024). Predictive Patient Stratification Using Artificial Intelligence and Machine Learning. Big Data Analysis and Artificial Intelligence for Medical Sciences, 161 [Book Chapter].

  2. Nguyen V.T., Nguyen V.T., Thai T.V., Duong T.T.H.and Tran D.H. (2023) Drug-disease association prediction through multiple integrated similarities and deep learning, KSE2023, IEEE, DOI: 10.1109/KSE59128.2023.10299408.

  3. Nguyen V.T., Le T.T.K, Khoat T., and Tran D.H.(2021) Predicting miRNA-disease associations using improved random walk with restart and integrating multiple similarities, Scientific Reports (ISI Q1), 1121071, DOI: 10.1038/s41598-021-00677-w.

  4. Nguyen V.T. and Tran D.H. (2021) An improved computational method for prediction of lncRNA-disease associations based on collaborative filtering and resource allocation, KSE2021, Bangkok, Thailand, November 10-12 (accepted).

  5. Nguyen V.T., Le T.T.K, Nguyen T.Q.V, and Tran D.H. (2021) Inferring miRNA-disease associations using collaborative filtering and resource allocation on a tripartite graph, BMC Medical Genomics (ISI Q2), Vol 14, Supl 3 (selected from APBC2021). DOI: 10.1186/s12920-021-01078-8.

  6. Giang T.T., Nguyen T.P., Pham Q.T. and Tran D.H. (2021) A Combination Model of Robust Principal Component Analysis and Multiple Kernel Learning for Cancer Patient Stratification, AICI2021, Springer, 21-33.

  7. Nguyen V.T., Le T.T.K and Tran D.H. (2020) A new method on lncRNA-disease-miRNA tripartite graph to predict lncRNA-disease associations, KSE2020, IEEE, 287-293.

  8. Giang T.T., Nguyen T.P., Tran D.H. (2020) Stratifying Patients Using Multiple Kernel Learning Framework: Case studies of Alzheimer’s Disease and Cancers, BMC Medical Informatics and Decision Making (ISI, Q1). DOI: doi.org/10.1186/s12911-020-01140-y.
  9. Thai T.V., Bui D.H., Dang X.T., Tran D.H., Luong T.D. (2020) A New Computational Method Based on Heterogeneous Network for Predicting miRNA-disease Associations, The 2020 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, Springer, 205-219.

  10. Dang X.T., Bui D.H., Nguyen T.H., Nguyen T.Q.V, Tran D.H. (2019) Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method, KSE2019, IEEE, 209-214.

  11. Huynh V.-N., Inuiguchi M., Tran D.H., Denoeux T. (Eds.) Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making - 6th International Symposium, IUKM 2018, Hanoi, Vietnam, March 15-17, 2018, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 10758, Springer 2018, ISBN 978-3-319-75428-4 [link].

  12. Giang T.T., Nguyen T.P., Nguyen T.Q.V., Tran D.H. (2018)  fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction, IUKM2018, LNAI, Springer, 153-165.

  13. Giang T.T., Nguyen T.P., and Tran D.H. (2017) Stratifying Cancer Patients based on Multiple Kernel Learning and Dimensionality Reduction,  9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, pp.106-111, IEEE.. 

  14. Dang X.T., Tran D.H., Hirose O. and Satou K. (2015) SPY: a novel resampling method for improving classification performance in imbalanced data, 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 8-10, 280-285, IEEE.

  15. Le N.T., Ho T.B., Ho B.H. and Tran D.H. (2014) A nucleosomal approach to inferring causal relationships of histone modification, BMC Genomics, 15(Suppl 1):S7 (Selected from The Twelfth Asia-Pacific Bioinformatics Conference).

  16. Huynh V.-N., Denoeux T., Tran D.H., Le A.C., Pham S.B. (Eds.), Knowledge and Systems Engineering – Proceedings of The Fifth International Conference KSE 2013, Volumes I and II, Advances in Intelligent and Soft Computing 244–245, Springer-Verlag, 2013.

  17. Tran D.H., Nguyen T.P., Caberlotto L., and Priami C. (2013) Inference of autism-causing genes by integrating protein-protein interactions and miRNA-target interactions, 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 17-19, Springer.

  18. Luong T.D., Tran D.H., and Tran D.S. (2013) Privacy Preserving Frequency-based Learning Algorithms in Two-Part Partitioned Record Model, 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 17-19, Springer.  

  19. Luong T.D., Tran D.H. (2013) A New Method of Privacy Preserving Computation over 2-Part Fully Distributed Data, 9th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, Springer.

  20. Nguyen Q.D., Pham T.H., Ho T.B., Nguyen V.H, Tran D.H. (2013) Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data, 9th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, Springer.

  21. Nguyen M.Q., Tran D.H. (2012). Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation, 8th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, 2012.

  22. Pham,T.H., Ho, T.B., Nguyen, Q.D., Nguyen, V.H., Tran, D.H. (2012). Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks, IEEE RIVF International Conference on Information and Communication Technologies, Ho Chi Minh City, February 27-March 2, 2012.

  23. Tran, D.H., Ho, T.B., Pham, T.H., Satou, K. (2011). microRNA Expression profiles for classification and analysis of tumor samples, IEICE Trans. Information Systems, Vol.E94-D, No.3, pp: 416-422.

  24. Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B., Pham, T.H. (2010). Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome, Bioinformation, 4(8), 371-377.

  25. Le, N.T., Ho, T.B., Tran, D.H. (2009). Characterizing nucleosome dynamics from genomic and epigenetic information using rule induction learning, BMC Genomics, 10(Suppl 3):S27.

  26. Ho, T.B., Takabayashi, K., Pham, T.H. , Nguyen, T.P., Kawasaki, S., Tran, D.H. (2009). Towards service-oriented knowledge discovery in biomedicine research, International Workshop on Third Generation Data Mining, ECML/PKDD 2009, 7-11 September, Slovenia.

  27. Le, N.T., Tran, D.H., Ho, T.B. (2008). Combinatorial effects of histone modifications and DNA sequences on nucleosome dynamics, Workshop on Knowledge, Language, and Learning in Bioinformatics (KLLBI 2008), in conjunction with Tenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI-08), December 16-19, Hanoi.

  28.  Tran, D.H., Ho, T.B., Satou, K., Pham, T.H. (2008). A computational method for classifying and analyzing tumor samples using microRNA expression profiles, 3rd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2008), December 22-23, Hanoi.

  29. Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Finding MicroRNA Regulatory Modules in Human Genome Using Rule Induction, BMC Bioinformatics, 9(Suppl 12):S5.

  30. Tran, D.H., Pham, T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning, Journal of Biomedical Science and Engineering (JBiSE), Vol. 1(2), 141-146, Scientific Research Publishing.

  31. Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Finding microRNA-mRNA modules based on rule induction, The 12th Annual International Conference o Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2008), Singapore, P134 (poster section).

  32. Tran, D.H., Pham T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Prediction of microRNA Hairpins using One-Class Support Vector Machines, The 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE2008), Sanghai, 33-36, IEEE Xplore.

  33. Pham, T.H., Ho, T.B., Tran, D.H., Satou, K. (2007). Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences, IEEE 7th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2007), Cambridge-Boston, Massachusetts, October 14-17, 959-966.

  34.  Tran, D.H., Pham, T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2006). Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences, 4th European Workshop on Evolutionary Computation and Machine Learning in Bioinformatics (EvoBIO 2006), Budapest, 10-12 April, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 3907, Springer, 221-230.

  35. Pham, T.H., Tran, D.H., Ho, T.B., Satou, K., Valiente, G. (2005). Qualitatively Predicting Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences, Genome Informatics 2005, Yokohama, Universal Academic Press, Vol. 15, No. 2.


  Bài báo trên tạp chí/hội nghị quốc gia:

  1. Nguyen V.T. and Tran D.H. (2022) Predicting long non-coding RNA-disease associations using multiple features and deep learning, Journal on Information Technologies & Communications (accepted).

  2. Ngoc Ha, P., Phan Tuan, N., Thi Xuan, T., Nam Hai, T., Dang Hung, T., & Cuong, N. (2022). In silico study of cytochrome P450 alleles and phenotypic distribution in Vietnamese population. Vietnam Journal of Biotechnology, 20(2), 197–212. https://doi.org/10.15625/1811-4989/16265.

  3. Nguyen L., Trinh X.T., Trinh H., Tran D.H., Nguyen C. (2018) BWTaligner: a genome short-read aligner, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, vol.60, num. 2, pp. 73-77, ISSN 2525-2461.

  4. Phan T.T., Nguyen T.L., Nguyen D.C., Tran D.H. (2016), MODE: Hướng tiếp cận mới cho việc thực thi luồng dữ liệu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện CNBCVT (Accepted).

  5. Nguyễn Đ.H, Trương T.T., Trần Đ.H. (2015), Dự đoán mối quan hệ giữa miRNAs và bệnh bằng phương pháp RWRs, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 7A, 10-20.

  6. Lê T.H., Thái T.V., Trần Đ.H. (2015), Một phương pháp dự đoán gen gây bệnh sử dụng dữ liệu chưa có nhãn, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 7A, 61-69. 

  7. Nguyễn V.T., Đỗ V.D, Trần Đ.H (2013), Một thuật toán tìm các Biclusters trong dữ liệu biểu diễn gien theo thời gian dựa trên cây hậu tố, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 47-59.

  8. Luong T.D., Ho T.B., Tran D.H. (2012) Enhancing Privacy for Frequent Itemset Mining in Vertically Distributed Data, Tạp chí Bưu chính viễn thông, Volume E-2, No.5(9), 25-38.

  9. Giang T.T, Trần Đ.H. (2012) Một thuật toán khai phá đồ thị con phổ biến trong dữ liệu đồ thị, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 3, 17-30.

  10. Đỗ V.D, Trần Đ.H., Nguyễn Q.D., Phạm T.H. (2012) Phân tích dữ liệu biểu hiện gien bằng các thuật toán biclustering, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 3, 3-16.

  11. Nguyen, Q.D., Pham, T.H., Ho, T.B., Tran, D.H., Pham,Q.T. (2011). Computational Reconstruction of Metabolic Networks, Tin học và Điểu khiển, Vol. 27, No.1, 23-35.

  12. Nguyễn Q.D., Trần Đ.H., Trần T.T.B., Phạm T.H. (2011). Dự đoán chức năng protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu, Đặc san CNTT, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 3-16.

  13. Nguyễn Q.D., Phạm T.H., Nguyễn T.S., Trần Đ.H. (2011). Một đề xuất mở rộng mutual information cho trường hợp 3 biến, Đặc san CNTT, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 17-28.

  14. Nguyễn Q.D., Phạm T.H., Hồ T.B., Nguyễn T.S., Trần Đ.H. (2011) Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo Mutual Information cho nhiều biến, Kỷ yếu FAIR 2011, Biên Hòa, Đồng Nai.

  15. Trần T.B.P, Nguyễn V.H, Trần Đ.H (2013), Một phương pháp phân tích mạng tương tác Protein để dự đoán gien gây bệnh ung thư, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 38-46.

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top