ĐHSPHN - Phó Đức Hoà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1762 - Lastest Update: 3/19/2018

Phó giáo sư Tiến sĩ Phó Đức Hoà

Position Phó trưởng khoa
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Tiểu học
Floor/Room Tầng 6, Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email phoduchoa40@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoapd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2017 d?n nay, Phó trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học
  • 2011-2017, Phó trưởng phòng, Phòng Sau đại học

  Science Awards

  Education

  • 1991-1996, Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS Đặng Vũ Hoạt và PGS Ngô Hiệu, Level: Doctor, Type: Regular
  • 1986-1988, Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS Phạm Viết Vượng, Level: Master, Type: Regular
  • 1980-1985, Đại học, Đại học Sư phạm Leningrad (Liên Xô cũ), Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Publications / Books

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top