ĐHSPHN - Nguyễn Văn Hiếu
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1113 - Lastest Update: 3/27/2018

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu

Position
Telephone
Org Unit Khoa Công tác Xã hội
Floor/Room Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email hieu.ctxh@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hieuntctxh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2015 - nay, Giảng viên, Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • 2013-2015, Cán bộ dự án, Trung tâm nghiên cứu Giới và Gia đình

  Science Awards

  Education

  • 2013-2015, , Học viện Khoa học xã hội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan, Level: Master, Type: Regular
  • 2010-2013, , Đại học Công Đoàn, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2008-2012, , Đại học Công Đoàn, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2016, Nguyễn Văn Hiếu, Thực trạng hình thức giao tiếp của người cao tuổi ở thành phố Vĩnh Yên, Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội , (ISSN 2354-1067),
   • 2016, Nguyễn Văn Hiếu, Thực trạng Công tác xã hội trong hỗ trợ người nghiện ma túy tại trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội số 5, Thành phố Hà Nội, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 2, 2016, 56
   • 2015, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Cường, Vai trò của nhân viên Công tác xã hội học đường trong việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần của học sinh, Kỷ yếu Hội Thảo CTXH học đường , ,

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top