ĐHSPHN - Hoàng Hải Hà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3239 - Lastest Update: 1/19/2021

PGS TS Hoàng Hải Hà

Position Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ
Telephone 024-37547823
Org Unit Phòng Khoa học - Công nghệ
Floor/Room Phòng 420, Nhà Hành chính Hiệu bộ- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email hahh@hnue.edu.vn, hoanghaiha84@gmail.com
Language English (excellent), Italy (basic), Spainish (basic),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hahh

Biography / Background

Hoang Hai Ha (Ms) is a lecturer at Faculty of History, Hanoi National University of Education. She earned BSc in History from Hanoi National University of Education in 2006, and MA in European Studies from Maastricht University (The Netherlands) in 2008. She got a scholarship for a Doctoral programme (double degree) in International politics granted by Sant'Anna University (Italy) and Ghent University (Belgium), and was awarded Phd degree Cum laude in 2015. Her current research focuses on Modern and contemporary history of Vietnam, international relations and foreign policy of Vietnam (1945- present). She is the author of some articles published on International Relations (Sage), Asia Europe journal, and papers presented at international conferences.

Qualifications

 • 2004, Higher Education for Development, VNU, German Organisation for Technical Cooperation (GTZ), #

Employment History

 • 2017- present, Deputy Head, Office of Science and Technology
 • 2013-2015, Researcher, Phd student, Centre for EU studies, Ghent University (Belgium)
 • 2012-2015, Researcher, Phd student, Institute of Law, Politics and Development, Sant'Anna Univrsity (Pisa, Italy)
 • 2006- present, Lecturer, Faculty of History

Science Awards

Education

 • 2012-2015, , Sant' Anna University (Italy), Advisor: Prof Dr Stefan Collignon , Level: Doctor, Type: Regular
 • 2012-2015, , Ghent University (Belgium), Advisor: Prof Dr Jan Orbie, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007-2008, , Maastricht University, Advisor: Dr Elisabeth De Zutter, Level: Master, Type: Regular
 • 2002-2006, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS-TS Nguyễn Ngọc Cơ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2018-2021, Research Member - Vietnam's Representative, EAST - EU-Asia Security and Trade, European Union
 • 2017-2019, Research member, The Shifting Boundaries of Social Imaginaries in the Mekong: Schooling, History, and Politics in an Era of Regionalization, Grant-in-Aid for Research Activity Start-up – KAKENHI
 • 2017-2018, Chủ nhiệm đề tài (Primary Investigator), Sự chuyển biến trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2001-2015 (“Changes in Vietnamese foreign policy (2001-2015)), Bộ GD-ĐT (MOET)
 • 2016-2019, collaborator, A reappraisal of Dien Bien Phu, King College of London (the UK)
 • 2011, Chủ nhiệm đề tài (Primary Investigator), Đặc điểm của kinh tế miền Nam Việt Nam (1954-1975) - Features of South Vietnam’ s market economy (1954 - 1975), Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)
 • 2009-2010, Chủ nhiệm đề tài (Primary Investigator), Việt Nam và ASEAN trong chính sách đối ngoại của EU từ giữa những năm 90 (thế kỉ XX) đến nay - Vietnam and ASEAN in the EU’s foreign policy (mid 1990s –present), Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009-2010, Research collaborator , Developing countries’ elite perceptions of EU, Maastricht University (the Netherlands)

Publications / Books

ISI indexed journals 

- Ha Hai Hoang (2014), Aid darling and the EU’s aid allocation: the case of Vietnam, Asia Europe Journal, Vol 12 (3), 301–324

- Ha Hai Hoang (2016), Normative Power Europe through trade: Vietnamese perceptions, International Relations , Vol 30(2), pp. 176-205

- Ha Hai Hoang and Daniela Sicurelli (2017), EU’s preferential trade agreements with Singapore and Vietnam: Market vs normative imperatives, Contemporary Politics.

- Ha Hai Hoang (2017), The social dimension in EU Free trade agreements: ASEAN perspectives, European Review. https://doi.org/10.1017/S1062798717000205

- Ha Hai Hoang (2018), Vietnam’s bilateral defense diplomacy with major powers, Korean Journal of Defense Analysis, Vol 30(4), pp 567-618.

International Journals

-  Ha Hai Hoang (2017), Trade-development nexus in the EU-Vietnam FTA: Vietnamese compromise for political and economic interests?, KRIS-Korea Review of International Studies, Vol 19 – 1, pp. 37-47, Korea University (ISSN 1226-4741).

 Book chapters

- Ha Hai Hoang (2018), Norm Diffusion Through Trade: The Case of the EUVietnam Free Trade Agreement, In: Le Hong Hiep and Anton Tsvetov, Vietnam’s Foreign Policy under Doi Moi, ISEAS, Singapore.

- Ha Hai Hoang, Tran Thi Vinh, Tran Duc Tuan (2018), The Vietnam War (1954–75) in History Textbooks: A View from Two Sides, In Textbooks and War: Historical and Multinational Perspectives. Springer.

Vietnamese journals

- Trần Thị Vinh, Hoàng Hải Hà (2005) Hòa hợp dân tộc ở Malaysia-một giải pháp cho phát triển bền vững, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 6, tr.123-130.

- Nguyễn Ngọc Cơ, Hoàng Hải Hà (2005) Sự phát triển công thương nghiệp ở miền Nam Việt Nam (1954-1975), Nghiên cứu lịch sử, 12 (355), tr.35-48.

- Trần Thị Vinh, Hoàng Hải Hà (2006) ASEAN trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật, Nghiên cứu Đông Nam Á, 5 (74), tr.12-19.

- Trần Thị Vinh, Hoàng Hải Hà (2006) Những điểm tương đồng và khác biệt của các lễ hội truyền thống ở Đông Nam Á, Nghiên cứu Đông Nam Á, 5, tr 16-23

- Nguyễn Thị Côi, Hoàng Hải Hà (2009) Một vài đặc trưng trong nền giáo dục Việt Nam và Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội số 54 (7), tr 106-113.

- Nguyễn Ngọc Cơ, Hoàng Hải Hà (2009) Bước đầu tìm hiểu về tình hình tài chính, tiền tệ ở miền Nam Việt Nam (1954-1975), Nghiên cứu lịch sử, 4 (396), tr3-14

- Hoàng Hải Hà (2011) Kinh tế thị trường ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975): một cách tiêp cận lịch sử, Nghiên cứu lịch sử, số 8 (424), tr.9-17

- Hoàng Hải Hà, Lê Hoàng Linh (2016) Hòa giải Trung-Mỹ và thái độ của Trung Quốc đối với cách mạng Việt Nam  (1968-1975), Nghiên cứu Lịch sử, số 13 (489), tr. 69-77

- Hoàng Hải Hà (2017) Giải pháp “hòa bình” cho Việt Nam của Tổng thống Charles De Gaulle vào đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học X hội (TPHCM), số 4(224), tr. 35-43.

- Hoàng Hải Hà, Phí Thị Hồng (2017) Công nghiệp luyện kim ở miền Nam Việt Nam (1954-1975), Tạp chí Khoa học xã hội Việt nam, số 11, tr. 111-117.


Workshop papers

- Ha Hai Hoang (2009), ASEAN-EU trade relation- why, how and prospects, 3rd International conference on Southeast Asia: “Developing Southeast Asia: Challenges & Prospects in the New Millennium.”, Kuala Lumpur, Malaysia.(presentation)

- Ha Hai Hoang (2011), ASEAN integration – whether the EU’s model can be suitable, International conference on "Asian Identities: Trends in a Globalized World", Bangkok, Thailand (presentation).

- Ha Hai Hoang (2012), The relationship between external trade policy and democracy promotion of the EU: The case of ASEAN, “Democratic Awakenings and Changing Security Imperatives” Workshop Jean Monnet Module, Pisa, Italy (presentation).

- Ha Hai Hoang (2013), The EU’s normative power in development policy practiced in developing countries, International conference on “Prospects for the European Union: Borderless Europe?”, Budapest, Hungary. (Proceeding with ISBN 978-615-5432-01-9) (presentation)

- Ha Hai Hoang (2014) Social objectives in EU-ASEAN FTA: ASEAN’s perspectives, 44th annual conference of the academic association for contemporary European Studies  (UACES), Cork, Ireland (presentation).

- Nguyễn Ngọc Cơ, Hoàng Hải Hà, 2015, Nguyên tắc và phương pháp biên soạn lịch sử địa phương, báo cáo tại hội thảo “Một số vấn đề nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và chuyen ngành”, Thanh Hóa.

- Ha Hai Hoang (2016), Elite perceptions and Vietnam’s foreign policy towards the US (1995-present), 5th International Conference on Vietnamese studies, Hanoi, December 2016 (presentation)

- Hoàng Hải Hà, 2016, Ảnh hưởng của việc giải quyết vấn đề Campuchia đối với quá trình “phá băng” quan hệ quốc tế của Việt Nam (1986-1991), Kỷ yếu HT “Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, ISBN: 978-604-901-663-9.

- Ha Hai Hoang (2016), Trade-development nexus in the EU-Vietnam FTA: a compromise for economic interests? Conference on “30 Years after the Single European Act”, EU Studies Association Asia Pacific (presentation).

- Hoàng Hải Hà, 2016, “Phá băng” quan hệ quốc tế của Việt Nam (1986-1995), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn, Huế, ISBN 978-604-912-7137. (presentation)

- Đỗ Thanh Bình, Hoàng Hải Hà, 2016, Nhân tố nước lớn trong quan hệ Việt-Trung từ năm 1991 đến nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: thực trạng và những vấn đề đặt ra”; tr. 89-104; Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, ISBN: 978-604-901-689-9.

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top