ĐHSPHN - Trần Hương Giang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 884 - Lastest Update: 8/24/2020

Thạc sĩ Trần Hương Giang

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Nghệ Thuật
Floor/Room Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Email giang_th@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/giang_th

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2021, , Chủ nhiệm để tài, Thiết kế bài giảng Thường thức Âm nhạc theo tiếp cận năng lực (đang thực hiện), Đề tài khoa học và công nghệ cấp trường
    • 2018, , Thành viên, Nghiên cứu tổ chức hoạt động nghệ thuật trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam theo hướng hình thành năng lực sáng tạo và năng lực thẩm mĩ , Đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp trường

    Publications / Books

     Workshop papers

     • 2016, Dạy học dự án trong môn Phương pháp dạy học âm nhạc tại khoa Nghệ thuật, Hội thảo khoa học Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
     • 2015, Phát triển chương trình đào tạo giáo viên Sư phạm Âm nhạc, Mĩ thuật theo hướng tiếp cận năng lực, Hội thảo phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông, Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top