ĐHSPHN - Nguyễn Văn Đường
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1204 - Lastest Update: 8/29/2018

Nguyễn Văn Đường

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Floor/Room 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email duongnv@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (B1),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/duongnv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2013-nay, Giảng viên, Khoa SPKT- ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 05/2017, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Học viện kỹ thuật quân sự, Advisor: Nguyễn Văn Nguyên, Level: Master, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 02/2016, Nguyễn Văn Đường, Nguồn INVERTER cho lò nung cao tần, Thiết bị giáo dục, 126, 14
   • 01/2018, Nguyễn Văn Đường, Hệ SCADA trực tuyến cho mô hình điều khiển giám sát nhiệt độ, Tạp chí giáo dục, 161, 19

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top