ĐHSPHN - Lưu Thùy Dương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1696 - Lastest Update: 2/17/2021

Lưu Thùy Dương

Position chuyên viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email ltduong@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/duonglt

Biography / Background

Phát hành Xuất bản

Qualifications

 • 2018, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #0077087
 • 2014, chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, #10843
 • 2009, Cử nhân chuyên ngành phát hành sách, Đại học Văn Hóa Hà Nội, #335686

Employment History

 • 1/7/2011 d?n nay, Văn phòng khoa, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

Education

 • 6/2009, Cử nhân, Đại học Văn Hóa Hà Nội, Advisor: Ths. Đặng Thị Toan, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu các  hành vi ảnh hưởng đến việc đội mũ bảo hiểm của học sinh khi tham gia giao thông

2015-2016

Dự án Kế hoạch hành động Quốc gia về an toàn giao thông Bộ Giáo dục và Tổ chức UNICEF

Tham gia (Đã hoàn thành)

Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt

2016-2020

Bộ Giáo dục và Tổ chức UNICEF

Tham gia (Đã hoàn thành giai đoạn)

Nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng cho giáo dục tiểu học Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục (Đề tài NCKH cấp Nhà nước. Mã số đề tài: 03/17-ĐTĐL.XH-XNT).

2018-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tham gia (Nghiệm thu giai đoạn)

Truyền thông về Quyền được giáo dục, phòng chống bạo lực, chống phân biệt đối xử và kì thị trẻ khuyết tật

2019-2020

Dự án học tập cho trẻ em Bộ Giáo dục và Tổ chức UNICEF

Tham gia (Đã hoàn thành giai đoạn)

Dự án nâng cao chất lượng học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu (QIPEDC)

2019-2020

Bộ Giáo dục và đào tạoTham gia (đã hoàn thành giai đoạn)
Định chuẩn bộ công cụ Đánh giá lời nói Việt để nhận diện rối loạn âm lời nói ở trẻ em (Operationalisation of the Vietnamese Speech Assessment to identify speech sound disorders in children) 

2021-2022

Bộ Giáo dục và đào tạoTham gia (chưa nghiệm thu)Publications / Books

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

 đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

Học tốt tiếng Anh lớp 6

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Học tốt tiếng Anh lớp 7

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Học tốt tiếng Anh lớp 8

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Học tốt tiếng Anh lớp 9

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Giải bài tập Hóa học lớp 6

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Giải bài tập Hóa học lớp 7

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Giải bài tập Hóa học lớp 8

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Giải bài tập Hóa học lớp 9

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2012

Học tốt tiếng Anh lớp 10

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt tiếng Anh lớp 11

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt tiếng Anh lớp 12

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt văn 10/1 (chương trình cơ bản)

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt văn 10/2 (chương trình cơ bản)

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt văn 11/1 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt văn 11/2 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt văn 12/1 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Học tốt văn 12/2 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2013

Giải bài tập Hóa học lớp 10

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2014

Giải bài tập hoá học 11 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2014

Giải bài tập hoá học 12 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2014

Những bài văn miêu tả dành cho học sinh tiểu học

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2014

Những bài văn kể chuyện dành cho học sinh tiểu học

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2014

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 6/1

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 6/2

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 7/1

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 7/2

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 8/1

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 8/2

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 9/1

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 9/2

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2017

Học tốt văn 11/2 - Cơ bản

Đồng tác giả

NXB Dân Trí

2018

Ngữ pháp tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

Tác giả

NXB Dân Trí

2018

Từ điển từ đồng âm tiếng Việt dành cho học sinh

Tác giả

NXB Dân Trí

2020

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top