ĐHSPHN - Trần Đức Anh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7248 - Lastest Update: 9/18/2020

Trần Đức Anh

Position
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email ducanh@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ducanh

Biography / Background

https://sites.google.com/site/tranducanhdhsphn/home

- các bạn sinh viên nên vào trang này để có thể chủ động lấy bài giảng học phần liên quan.


Qualifications

  Employment History

  • 2011-nay, Giảng viên, Khoa Toán-Tin, ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2014-2018, Tiến sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS. TSKH. Pascal Thomas và GS. TSKH Đỗ Đức Thái, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2010-2012 , Thạc sĩ , ĐHSP Hà Nội và ĐH Paul Sabatier, CH Pháp, Advisor: GS. TSKH. Pascal Thomas , Level: Master, Type: Regular
  • 2005-2009, Cử nhân, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: GS. TSKH Đỗ Đức Thái, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2016, Duc-Anh, Tran, On the non-existence of limit E-Brody curves, Acta Math. Vietnam, 41, 711–714
   • 2016, Nikolov, Nikolai(BG-AOS-IMI); Thomas, Pascal J.(F-TOUL3-IM); Tran, Duc-Anh(VN-HNUE-M) , Lifting maps from the symmetrized polydisc in small dimensions, Complex Anal. Oper. Theory, no 5, vol 10, 921–941

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top