ĐHSPHN - Đỗ Văn Đoạt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1952 - Lastest Update: 9/5/2018

PGS TS Đỗ Văn Đoạt

Position Trưởng Bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Quản lí Giáo dục
Floor/Room Tầng 2 nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email doatdv@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/doatdv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2012-Nay, Giảng viên, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2000-2011, Giảng viên, Trường ĐH Cần Thơ

  Science Awards

  Education

  • 2013, , Viện Tâm lý học Học viện Khoa học xã hội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009, , Đại học Cần Thơ, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2007, , Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 2000, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

             5 năm gần đây

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

  Kĩ năng ứng phó với những khó khăn trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

  2014 - 2015

  đã nghiệm thu,

  xếp loại xuất sắc

  Năng lực lãnh đạo của nữ cán bộ trường phổ thông

  2016 - 2017

  đã nghiệm thu,

   xếp loại xuất sắc

  Phát triển kĩ năng quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông

  2014 - 2017

  đã nghiệm thu,

  xếp loại xuất sắc

  Phát triển các yếu tố năng lực sư phạm cho sinh viên trường Đại học Giáo dục thông qua làm khóa luận tốt nghiệp

  2016 - 2018

  đã nghiệm thu,

  xếp loại giỏi  Publications / Books

  1

  Tạp chí quốc tế  1.1

  Learning services at high schools in the Mekong Delta

  Tác giả

  The Scientific News, Michigan University, USA

  1.2

  Leadership competency of administrative women at high schools: research in Bacninh province, Vietnam

  Tác giả

  International Journal of  Psychology, Education and Counseling

  2

  Tạp chí quốc gia  2.1

  Khảo sát sự tự đánh giá các mặt đạo đức của sinh viên sư phạm

  Tác giả

  Tạp chí GD

  2.2

  Dạy kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ cho SV

  Tác giả

  Tạp chí GD

  2.3

  Khai thác và sử dụng tục ngữ, ca dao trong dạy - học Tâm lý học

  Tác giả

  Tạp chí Dạy & học ngày nay

  2.4

  Khai thác và sử dụng tục ngữ ca dao trong dạy và học Tâm lý học

  Tác giả

  Tạp chí Dạy và học ngày nay

  2.5

  Khái niệm “Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ”

  Tác giả

  Tạp chí GD

  2.6

  Kĩ năng ứng phó với stress - Một mặt quan trọng trong nhân cách của SV

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học GD

  2.7

  Thực trạng kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress của sinh viên đại học sư phạm

  Tác giả

  Tạp chí Tâm lý học

  2.8

  Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ứng phó với khó khăn trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên sư phạm

  Tác giả

  Tạp chí Thiết bị GD

  2.9

  Giải pháp đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực trong đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Đồng tác giả

  Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

  2.10

  Thực trạng năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Bắc Ninh

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học GD

  2.11

  Thực trạng kĩ năng quản lý thời gian trong kĩ năng ứng phó với stress học tập theo học chế tín chỉ của SVSP

  Tác giả

  Tạp chí Tâm lý học

   xã hội

  2.12

  Thực trạng nhận thức và thái độ của nhà giáo đối với nữ giới tham gia quản lý, lãnh đạo trường học trong các trường trung học phổ thông ở Bắc Ninh

  Tác giả

  Tạp chí Tâm lý học

  xã hội

  2.13

  Kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng nhận diện tác nhân gây stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học GD

  2.14

  Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Tác giả

  Tạp chí Tâm lý học

   xã hội

  2.15

  Kết quả nghiên cứu thực nghiệm nâng cao kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

  Tác giả

  Tạp chí Tâm lý học


  2.16

  Leadership competency of leader women: research at some high schools in Bac Ninh province, VietNam

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học

  Trường ĐHSP Hà Nội

  2.17

  The current situation and measures to organize teaching Psychology at university by competency approach

  Tác giả

  Tạp chí Khoa học

  Trường ĐHSP Hà Nội

  3

  Giáo trình/Sách

  3.1

  Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của SVSP: Lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

  Tác giả

  Nxb Giáo dục

  Việt Nam

  3.2

  Dạy học ở đại học: tiếp cận khoa học giáo dục và Tâm lý học (sách chuyên khảo)

  Đồng tác giả

  Nxb Giáo dục

  Việt Nam

  3.3

  Giáo trình Tâm lý học quản lý

  Chủ biên và viết

  Nxb ĐHSP

  3.4

  Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I

  Viết 1 chuyên đề

  Nxb ĐHSP

  3.5

  Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I

  Viết 1 chuyên đề

  Nxb ĐHSP

  3.6

  Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

  Viết 1 chuyên đề

  Nxb ĐHSP

  3.7

  Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

  Viết 1 nội dung

  Nxb ĐHSP

   


   

  Workshop papers

  1

  Hội nghị quốc tế
  1.1

  Một số bài tập đánh giá mức độ ứng phó với căng thẳng của HSSV

  Tác giả

  Nxb ĐHSP TP.HCM

  2012

  1.2

  Những khía cạnh Tâm lý học của phép dùng người và ra quyết định trong quản lý

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2015

  1.3

  Từ nhiệm vụ đến kĩ năng của sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2015

  1.4

  Khảo sát stress và chiến lược ứng phó của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

  Tác giả

  Nxb Thông tin và truyền thông

  2016

  1.5

  Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ở huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2016

  1.6

  Biện pháp hình thành kĩ năng ứng phó với stress cho nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục

  Tác giả

  ĐHQGHN

  2016

  1.7

  Khảo sát chiến lược ứng phó với căng thẳng trong kỳ thi chuyển cấp của học sinh ở Hà Nội

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2018

  2

  Hội nghị quốc gia
  2.1

  Kĩ năng sử dụng câu hỏi trong giảng dạy Tâm lý học

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2010

  2.2

  Kĩ năng ngôn ngữ sư phạm và vài biện pháp rèn luyện cho sinh viên qua môn Tâm lý học

  Tác giả

  ĐHSP Hà Nội

  2010

  2.3

  Kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2012

  2.4

  Những kĩ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết của tổ trưởng chuyên môn

  Tác giả

  Nxb ĐHSP

  2015

  2.5

  Kinh nghiệm quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường đại học Mĩ

  Đồng tác giả

  Nxb ĐHSP

  2015

  2.6

  Stress trong học tập theo học chế tín chỉ - Một đặc điểm cần chú ý trong đào tạo

  Tác giả

  Nxb ĐH Vinh

  2015

  2.7

  Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo dựa vào mô hình “BKD” cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

  Tác giả

  Nxb ĐHQGHN

  2016


  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top