ĐHSPHN - Lê Hữu Điền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2541 - Lastest Update: 6/27/2017

Chuyên viên Lê Hữu Điền

Position Quản lí sinh viên.
Telephone 01649890000
Org Unit Khoa Nghệ Thuật
Floor/Room Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Email dienlh@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dienlh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

      Workshop papers

       Science blogs

       Teaching subjects

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
       Top